Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Aqua Alarm AS klar for seed-runde

Et av de mest spennende selskapene jeg stiftet bekjentskap med under Angel Challenge høsten 2019 var Aqua Alarm AS. Selskapet har utviklet en relativt billig sensor som kan overvåke mikrobenivået i vann.

Dagens overvåking av drikkevann er mangelfull. Der de har noe som overvåker kontinuerlig, så er det store dyre sensorer, som står på sentrale punkt i fordelingsnettet → Det er lite kontroll på hva som foregår lenger ute i fordelingsnettet. Infrastrukturen i hele verden har store etterslep og store deler av vannet lekker ut av rørene. Der det kan komme noe ut, kan det komme noe inn. Ellers så tas det tester ved faste intervaller, men testing er dyrt og når den er helt vilkårlig, så blir den lite treffsikker. E.g. for London, så testes 0.000002% av drikkevannet for mikrober per år.

Aqua Alarms sensor skal stå spredt rundt om i kundenes (vannverkenes) fordelingsnett. Sensordata kombinert med annen data kunden allerede samler inn mates inn i en maskinlæringsalgoritme, hvor Amesto NextBridge skal stå for maskinlæringen.

Gevinsten for kunden skal bl.a. bli:

  • Automatisk oppsamling av vann til prøvetaking ved mistenkelige verdier
  • Bedre oversikt over hvor det er lekasjer i rørnettet → mulig å prioritere vedlikeholdsbudsjettet der det monner mest.

Planen er å få på plass partnere rundt om i verden, slik at Aqua Alarm med tiden primært kan fokusere på softwaren.

Tre sensorer er per i dag i gang med å samle data hos Nordre Follo kommune, som er første pilot.

De fikk inn en CTO i våres som har ph.d. i Optimisation & Control of Water Supply Networks og 5 års erfaring i vannverksbransjen i Europa.

Som nevnt i lenken over, er det et digitalt infomøte i morgen 8. september kl 1600. Du finner detaljer for påmelding der. Hvis det blir for kort frist, så er det bare å melde interesse til dem per mail, så blir det satt opp flere møter.

2 Likes

Send meg PM om du vil ha teaser deck og term sheet for emisjonen.

Aqua Alarm er med i top 50 pitches på Oslo Innovation Week.

Se pitchen her