Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

BergenBio (BGBIO)

bgbio_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff29124ff78>

#895

Det er helt korrekt!

Jeg har vært inne på det tidigere, hastigheten som de rekrutterer med fyller studiene på et blunk.
For AML(andre del) har de jo fylt studien idet den startet omtrent.
Pasientene som responderer fikk CR i løpet av noen uker.

Hvis de får ORR som primærendepunkt og greier å rekruttere nok pasienter i løpet av høsten så kan de jo få avlesning sent i år og godkjenning til neste år.

Her går det unna!


#896

Trinity delta har 2023 som launch year i AML og NSCLC. Price target 54,21 kr: http://docs.wixstatic.com/ugd/07354c_30bfd8b4ab94471c966f6882d9118737.pdf

Arctic har 2022-2023 for AML og 2023 og 2024 for solide svulster. Price target 63 kr:

BerGenBio-Rapport Arctic Securetites.pdf (1,5 MB)

Har ikke sett hva DNB jobber med som estimat men tror @Snoeffelen hadde sett at de jobbet 2024-25?

Uansett så ser det nå ut som at de skal prøve å få gjort ferdig AML i 2020 og NSCLC i 2021 (sic), noe som betyr at analyser og kursmål kanskje må revurderes. Mer informasjon rundt disse studiene skulle komme på Q1.

Men sjekk! De vurdere flere indikasjoner! Blærekreft og kreft som behandles med CAR-T og PARP komboer er nå “under consideration”!

Dette blir veldig spennende fremover! :grin:

Leser også på HO @Flottesen at noen er redde for LOXO sin larotrectinib som konkurrent. Det trenger de absolutt IKKE å være. Det er så få pasienter som har NTKR fusjon, eller RET fusjon (også behandling som kan komme snart) at prosentene er latterlig lave. Under 1% av pasienten har denne fusjonen!
Mens 50% av NSCLC er AXL-positive. Compitition? Me thinks no.
Under er prevalencen av NTKR fusjonen som larotrectinib virker på.
image


#897

Første halvår 2019:

-Oppstart i en haug med studier.
-Avlesninger i de pågående studiene.
-Fremleggelse av studiedesign for pivotal fase AML og NSCLC.
-Mekling med Rigel angående utlisensiering av bemcentinib.
-Finansiering av pivotalstudiene, emisjon eller partneravtale?

Dette blir et begivenhetsrikt halvår!


#898

BGB149 up and running på clinicaltrials siden: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03795142?term=bergenbio&rank=1


#899

Tror oppsiden er stor her, og at inngang på dagens kurser utvilsomt er gunstig. Dog litt bekymret for kassabeholdningen ift den meget ambisiøse pipeline.


#900

De må hente penger i løpet av våren, det blir nok en emisjon eller en partneravtale.
I den sammenheng er det jo interessant at de vil ha megling med Rigel for å avklare forholdene rundt partneravtaler.


#901

Publikasjon fra november 2018. Viser hvordan BGB324 aka bemcentinib kan brukes for å overkomme motstandsdyktighet mot kjemoterapi i ovarie cancer. Pre-klinisk studie:


#902

Jeg må innrømme jeg er veldig overrasket hvorfor TNBC ikke har respondert til Bemcentinib!


#903

Det var snakk om antall pasienter som var AXL positive, det var vel bare 10 prosent som var axl positive hvis jeg husker riktig, det var forventet at de skulle være mer enn 50 prosent.

Statistisk avvik?

De få prosentene som var positive hadde effekt, men tallet for studien som helhet ble jo da dårlig.

Hvis de skal ta opp igjen TNBC så må de nok bruke biomarkører for pasientstratifisering.


#904

Kan ha litt med hvordan studiet var satt opp. De jobbet med at ca 70% av pasientene skulle være positive for AXL, men av 18 analyserte pasienter så var bare 4 positive for AXL. Det kan være uflaks eller det kan være realiteten. Uansett av de 18 så fikk kun 1 PR. Om det var en av de 4 AXL-positive husker jeg ikke, men jeg tror det var en av dem. Uansett, med 22% AXL-positive i denne indikasjonen så måtte de inkludert veldig mange pasienter før de fikk sikre tall i den AXL-positive gruppen.

Da kan de evt. heller komme tilbake til indikasjonen senere når de har en ferdig utviklet biomarkør som de kan bruke i inklusjonskriteriet.

22% av TNBC er fortsatt mange pasienter, men med tanke på hvor mange stuider de kjører så prioriterer de nok der de har best og rasket vei mot mål med tydelig responssignal per nå. Så kan det andre plukkes opp igjen etterhvert.


#905

TNBC er en svært aggressiv kreftform som er vanskelig å behandle, så jeg er ikke veldig overrasket over at det ikke ble full pott her i denne omgang.


#906

Fant pressemeldingen rundt TNBC.

Når de sier “14 of 18 patients tested for AXL expression were AXL negative and reported no benefit.”

Så kan vi anta at den ene pasienten som fikk PR var AXL-positiv.
Nå skal jeg gjøre noe man IKKE må gjøre… Prøve å dra noe ut av veldig små tall.

Så av de 4 (AXL-positive) så fikk 1 PR. Da blir responsraten på 25%. Keytruda alene har vel mellom 9-4% ORR i TNBC. Så definitivt bedre enn det, men… Dette er så små tall at usikkerheten gjør utregningen så å si verdiløs. Oppløftende å se effekt i AXL-positiv pasient når det var så få, men de ville trengt veldig mange flere AXL-positive pasienter for å kunne dra noe fornuftig ut av det. La oss håpe de kommer rundt til det etterhvert :slight_smile:


#907

Straks presentasjon nå kl 19!
Følg linken fra her under presentasjon 2019:
https://www.bergenbio.com/investors/presentations/


#908

09/01-2019 12:18:22: (BGBIO) BerGenBio Announces Start of Phase I Trial Evaluating First-in-Class Anti-AXL Antibody BGB149


#909

Her går det unna! Hvis safety passeres (noe jeg både håper og forventer) så tror jeg vi snart kan kikke på nye indikasjoner utenfor kreft. Selskapet har selv kommunisert at AXL ser ut til å være et spennende target innen fibrotiske sykdommer som IPF og NASH. Jeg tipper den vil bli brukt der til å begynne med.


#910

Bemcentimab?
Hva er egentlig forskjellen på en axl inhibitor og en anti-axl antibody?


#911

Det blir spennende å se hvilken indikasjon dette skal utprøves i ja!

Busk1, bemcentinib hemmer det intracellulære domenet, mens antistoffet blokkerer reseptoren på utsiden av cellen.

Lars, kan man potensielt forvente enda mindre bivirkninger fra antistoffet enn pillen, siden det gis intravenøst?


#912

Ja, det er nok mulig, men jeg vet ikke hvordan alt dette vil slå ut etterhvert.
Det er mange faktorer å ta hensyn til som bindings-affinitet, spesifisitet, dose-respons, bio-distrubusjon etc. Jeg kan ikke svare noe særlig godt på det dessverre :sweat_smile:

Det kan bli spennende å spørre dem neste Q-rapport om hvilke fordeler de ser ved å ha både antistoff og hemmer i porteføljen sin :slightly_smiling_face:


#913

Starten på fase 1 i uttesting av et nytt antistoff - da snakker vi vel i beste fall om mange år før alle faser og tester er ferdig?
Hvis dette også har “mange spennende target innen fibrotiske sykdommer som IPF og NASH” - er det mulig å si noe om hvor stort markedet for dette kan være?


#914

NASH - $21,4 mrd innen 2025: https://www.alliedmarketresearch.com/nonalcoholic-steatohepatitis-NASH-market

IPF - $4,6 mrd innen 2023: https://www.ihealthcareanalyst.com/global-idiopathic-pulmonary-fibrosis-treatment-market/

Dette er kun estimater så de kan variere fra andre estimater. Nok av penger unansett, men ja, det er riktig som du sier at det nok vil ta flere år før BGB149 evt. er i markedet.

Heldgvis så ser det ut til BGB324, bemcentinib, relativt snart (2020) kan være på market så vi får trøste oss med det i mellomtiden :slight_smile: