Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Bli en Insider? 🍻


#1139

Kjøp TKINV på børsen nå :smiley:


#1140

Jeg kommer til å betale for (minst) én periode med insider etter gratis-dagene er over. Har normalt ikke så stort behov for insider-delen selv, men vil gjerne bidra til at @pdx kan drifte siten videre.

Oppfordrer andre til å gjøre det samme! :slight_smile:


#1142

Now you know something @JonSnow, Insider nr. 688 :tada::+1::smile: