Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Bud på Oslo børs. Hva betyr det at børsen kan bli solgt?


#61

Og denne…

UBS: Euronext-budet på Oslo Børs virker fornuftig

11 timer siden · Hans Henrik Torgersen

Den sveitsiske storbanken UBS skriver mandag at de mener budet fra Euronext på Oslo Børs, som verdsetter den norske børsen til 625 millioner euro, tilsvarende , virker fornuftig.

Banken skriver at de mener kjøpet virker positivt for Euronext, til tross for at det ikke er den diversifiseringen vekk fra børser som mange har ventet på.

– Mens terminkontrakt- og verdipapirsentralen vil hjelpe på nedgangen i aksjetransaksjoner vi spår, så tviler vi på at transaksjonen vil føre til en positiv re-rating av aksjene i Euronext, skriver UBS.

UBS anbefaler salg av Euronext-aksjer, fordi de tror salget av aksjer vil falle 9 prosent i 2019, fordi markedene peker nedover.


#62

Nei, det var fordi de “ville være en attraktiv markedsplass for utenlandske aktører”…


#63

…og da må kjøpere og selgere være hemmelige?
Ser ikke helt logikken.
Men implementering av EU~regler var sikkert en grei skygge å ty til.


#64

Dette stemmer faktisk ikke.

MeglerID og handelsregelverket er regulert av MIFID som er under EU/EØS.

Ved innføringen av MiFID II vil ikke identitetene til meglerhusene som gjennomfører en aksjehandel bli publisert i realtid.

Ved innføringen av MiFID II kommer det detaljerte krav til hvilken informasjon som skal publiseres når en handel er utført – og før handelen gjennomføres. Det nye EU-regelverket innebærer at meglerhusenes identitet også vil kunne fremkomme i ordreboken. En offentliggjøring av meglerhusenes posisjoner i ordreboken i realtid kan utnyttes til andre aktørers fordel, og vil svekke attraktiviteten til Oslo Børs som markedsplass. Konsekvensen er at også Oslo Børs innfører «post trade»-anonymitet ved å fjerne megler-id på gjennomførte handler, i harmoni med andre europeiske markedsplasser.

MiFID II innføres januar 2018, og fjerningen av megleridentiteten vil bli implementert med MiFID II-releasen av vårt handelssystem, Millennium Exchange, i fjerde kvartal.

Endringen medfører ikke at Oslo Børs vil slutte å offentliggjøre medlemmenes markedsandeler for handelen på Oslo Børs. Publiseringsfrekvens er ennå ikke fastsatt, men vi ser for oss å offentliggjøre statistikk på samme frekvens som andre regulerte markeder, det vil si ukentlig, i tillegg til månedlig statistikk som i dag.


#65

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Om-Oslo-Boers/Boersens-historie

Privatiseringen av Oslo Børs

Etter 182 års drift ble Oslo Børs omdannet fra selvfinansierende stiftelse til aksjeselskap og privatisert i mai 2001. Oslo Børs Holding ASA ble etablert, og selskapets eneste oppgave var å eie 100 prosent av aksjene i Oslo Børs ASA, som er selve markedsplassen. Oslo Børs Holding ASA ble handlet på Verdipapirforetakenes Forbunds OTC-liste, men har helt fra privatiseringstidspunktet valgt å opptre som om selskapet er børsnotert.

Oslo Børs Holding ASA ble fusjonert med VPS Holding ASA i 2007, og Oslo Børs VPS Holding ASA ble etablert. Konsernets eiere er hovedsakelig norske og utenlandske institusjonelle investorer, meglerhus og investeringsbanker, enkelte norske børsnoterte selskaper, pensjonskasser samt andre private selskaper og privatpersoner. Lovbestemte eierbegrensninger gjør at ingen enkeltaksjonær har en dominerende posisjon i selskapet selskapet. Største aksjonær per februar 2016 er DNB, med ca 20 prosent eierandel.

https://soundcloud.com/pengepodden/episode-35-oslo-bors-fra-begynnelsen-til-i-dag-med-per-eikrem

https://soundcloud.com/pengepodden/episode-36-bak-kulissene-pa-oslo-bors


#66

Jeg har trodd at stiftelser stort sett var altruistisk motiverte enheter som nærmest eksisterte for samfunnets beste. Så plutselig kan det bli til aksjeselskap…? Hvem har rett til å bli eiere av en eksisterende stiftelse? Merkelig. Kan ingenting om dette - men la oss si at Olav Thon danner en stiftelse som har som formål å fortsette utleie og utvikling av eiendom, og halvparten av overskuddet skal finansiere diverse andre stiftelser, feks Blåkors, Røde kors og lignende (eller andre om disse ikke er stiftelser). Så en dag, etter 182 år finner styret ut at de heller vil gjlre om Thons stiftelse til aksjeselskap. Boen får tilbud om å bli eiere, til en gitt pris, kanskje basert på verdiene i selskapet, kanskje ikke. Og så blir Thons visjon om altruistisk stiftelse endret til å bli reinspikka business igjen. Jeg tipper jeg fabler men synes det er litt rart, og får en litt dårlig følelse i magen av sånt. Det var sikkert debatt om det i sin tid.

«En stiftelse er en juridisk person som disponerer en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Ingen fysiske personer har eierrådighet over en stiftelse, det er en kapital som eier seg selv. Stiftelser betegnes ofte som legat eller fond, men det avgjørende er ikke hvilket betegnelse som er brukt.»


#67

Tydeligvis har loven blitt endret?


#68

Kjenner jeg må komme meg inn i styret av en stiftelse


Edit:


#69

Takk, @Savepig! Synes artikkelen løfter vekk noe av grumset i prosessen.
Bet meg merke i dette sitatet fra Fasmer:
«Å selge Oslo Børs innbærer en høy risiko for svekket kapitaltilgang for norske bedrifter, lavere inntekter som genereres i Norge og en svekket norsk finansnæring på litt sikt.»


#70

Akkurat det kan også gå den andre veien?


#71

Ja, En vei går sjelden bare en vei, som regel to retninger på den.
Men jeg synes prosessen rundt et mulig salg av børsen virker uryddig, Aksjonæropprør. Omgjøring av selskapsform,


#72

Eierformen ble endret for 18 år siden. Så det er jo bare å glemme.


#73

Derom er vi uenige,


#74

#75

En grei og løsning ville kanskje vært at Oljefondet tok over eierskapet? Eller ville det muligens åpnet for dårlig styring? Poenget mitt er at Oljefondet er heilnorsk og det synes jeg godt børsen kan være også. I likhet med vannkraft, vannreserver osv.


#76

Funcom småprat 2019
#77

#78

Er jeg den eneste som fikk skikkelige inception vibber? Om Oslo Børs er notert på Oslo Børs som er notert på Oslo Børs :joy:


#79

#80