Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Bud på Oslo børs. Hva betyr det at børsen kan bli solgt?


#102

OSE bør selges. Børsen er pill råten og korrupt på norske hender.


#103

#104

#105

#106

#107

#108

Hvilke betydning har det egentlig at nasdaq har gitt bud når majoritetseier er euronext?


#109

#110

Budkrig. Nasdaq eier vel den svenske og danske børsen, tror jeg, Korriger meg om jeg tar feil.
Mener det står høyere opp i tråden.


#111

Greit nok ikke alle aksjonærene hadde takket ja til Euronext, men de har aksjemajoritet. Dessuten hadde majoriteten godtatt budet. Nytter ikke at du skal selge meg en bil f.eks, og så kommer naboen og legger noen lapper ekstra på bordet etter at du har takket ja til mitt tilbud?


#112

Det går säkert att ordna -money talks :wink:


#113

De satser på at Euronext ikke vil ha et omdømme som noen som skaffer seg nye børser gjennom hostile takeover. Legitim taktikk det.


#114

Ser at DNB har akseptert nasdaq sitt bud.

Selv om Euronext har majoritet, så har de vel ikke nok aksjer til å tvangsutløse de andre.


#115

Nei, da må man ha 90%.


#116

Yep, så det kan virke som Nasdaq bare prøver å blokkere.


#117

Liker at de ved å gjøre det understreker hvor nedsnødd prosessen var i utgangspunktet.


#118

Tror budet skall tas seriöst. Det är nog ofrånkomligt att vi får se ett salg snart, sen är det frågan om det blir Euronext eller Nasdaq… Oavsett spännande och positivt med lite kamp! :muscle:


#119

Euronext har 50,6 prosent inkludert aksjer de eier og forhåndsaksepter. Venter dere at Euronext nå vil gi opp?

– Jeg vil ikke spekulere i hva Euronext vil gjøre, men det er sånn at de har en søknad hos regulatoriske myndigheter. Nasdaq vil snart sende inn sin. Da vil finansdepartementet og Finanstilsynet i så fall behandle to søknader, sier Landsnes.

– Vi tror at de tingene vi har lagt vekt på i vår vurdering også vil være noe norske myndigheter finner relevant å vurdere når de skal se på konsesjonssøknadene, sier styreleder Catharina Hellerud i Oslo Børs VPS.

– Det er forhold knyttet til videreutvikling av de norske markedsplassene og av VPS. Det er både strategisk og administrell logikk for en løsning med Nasdaq sammenlignet med Euronext.

Haha ser ut som de regner med at Finanstilsynet ordner opp :joy:


#120

Angående forhåndsaksepter -är dessa bindande? Speciellt olyckligt i de tillfällen det kommer ett bättre bud :man_facepalming:t2: :wink:


#121

Yess det er de…skal lure på hva de overentusiastiske selgerne i kommentarfelter tenker nu. Ser ut som amerikanerne håper på at Euronext gir opp og selger seg ut