Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

BW Energy IPO.

Tegningperioden er igang, og forventes avsluttet førstkommende fredag, 7. februar.
Slik jeg forstår det, forventes vanlig handel over børs å ferdigstilles til 11. februar?

Jeg har tatt meg den frihet å raske sammen mine høydepunkter under.
Jeg har forøvrig posisjon i BWO fra før, og har tegnet meg i IPOen til BWE. Dette må på ingen måte sees på som en kjøpsanbefaling.

  • Lifting cost 2020-2022 ca $15 fatet. Ned til $12,5 i 2023 når Maromba kommer on stream.
  • Produksjon på hhv 15k,15k,30k og 50k fat i disse årene.

Det gir operasjonell cashflow(før planlagt CAPEX) på hhv $191m, $191m og $382m på oljepris $50 og hhv $274m, $274m og $548m på oljepris $65 for 2020-2022.
I tillegg henter nå selskapet $175m i IPOen, og tror de har ca $40m fra før.

Nesten $900m CAPEX (kjente investeringer på nåværende felter) frem til og med 50k fats produksjon i 2023. Det betyr at mesteparten av investeringene kan tas fra løpende cashflow slik jeg forstår det. Selskapet er per idag uten rentebærende gjeld.

Godkjent som operatør i Brasil, på Marombafeltet, og produserer allerede på Dussafu i Gabon. Hvor de også er operatører.

I 2023 vil de altså produsere 50k fat/d, og på oljepris $65, vil det gi en operasjonell cashflow på $950m. Edit:$175m i CAPEX i 2023 på Marombafeltet. Operasjonell cashflow blir derfor $775m.

Hele selskapet verdsettes i IPOen til $700m-$750m.

Presentasjon i forbindelse med IPO, fra 15. jan.

Litt om strategien til BW Energy:

De kjøpte Marombafeltet av Petrobras/Chevron for ca 1USD per utvinnbare fat, som jeg forstår er en brøkdel av prisen som er bransjestandard. Et teknisk vanskelig felt, men BWO har erfaring i området med sammenlikmbare felt, hvor de har levert FPSO-tjenester.

Selskapet er en liten spiller, med stor fleksibilitet, og enkel tilgang til FPSO-tjenester fra BWO. Vinn-vinn.
De har kjøpt “små” oljefelt til attraktiv pris, fra større spillere som jobber med å lette porteføljene sine. Dette gir unike muligheter for små spillere som BW Energy, som eksemplifisert med Marombafeltet i Brasil.

Med dette ser jeg veldig god cashflow, tilgang på kapital, og BW Energy er godt rustet for øvrige investeringer. Som den i Brasil, skulle muligheten by seg.
Jeg kjenner ikke til hvilke konkrete planer de jobber med her, eller om de gjør noe annet enn å “snuse” rundt i markedet.

3 Likes

Sabler ned verdsettelsen til $500m, ned med 30%, pga laber interesse og svakt oljemarked.

Dårlig å ikke få fulltegnet skarve $175m, selv i denne perioden?

Er det “bare” pga Covid, eller frykter folk politisk ustabilitet i Gabon?
Andre negative momenter jeg overser?

" Sliter med å børsnotere Oljeselskap "

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2020/02/14/7498139/kutter-verdien-med-1-8-mrd.

Har du noen synspunkter selv? :slight_smile:

Ja,til å begynne med,så investerer jeg alldrig i IPO’n til selskaper.

Aksjer pleier å tangere ned,spesiellt nå som oljeprisen er så lav…:man_shrugging:

Ellers så virker det som et spennende selskap der de har lav produksjonskostnad og kompetanse der de opererer…

Men er litt tilbakeholden og brendt fra tidligere “oljeinvesteringer” :thinking:

1 Like

Ærlig sak det:)

med en aksjekurs på 24,4NOK er på P/NAV 0.4, det er lavt.

1 Like

Svinbillig sammenliknet med blant annet PEN.
Om Covideffekten går over, kan dette være årets mulighet.

Hvis ikke… Jaja.

Edit: har tredoblet tegningen etter de satt ned prisen😂 Spent på hva jeg blir tildelt.

1 Like

Ser ut til at jeg fikk 88%ish, så ikke all verden overtegning her.

Fikk ca. det samme! Mener retail kun stod for 5%. Pareto sa aksjene kom på konto ikveld!