Diskusjon Triggere Porteføljer

Cereno Scientific

crno-b_st
Investeringer: #<Tag:0x00007f3664266a28>

#21

Du trenger ikke lytte til meg, men du trenger i hvert fall ikke gi råd om et selskap du ikke har peiling på. Om du ikke vil ha en 50% avkasting er i så tilfelle du den eneste jeg har hørt om som ikke vil det. Gratulerer med det!
Har hatt en eventyrlig avkastning i et par år, betydelig høyere enn det du anslår, men så leser jeg ekstremt mye om selskapene jeg går inn i. Og ikke minst hva som er i vente. Men dette dreier seg verken om deg eller meg, men om Cerano, som du forsøker å gi råd om mot bedre viten.
Dessuten, min erfaring. er at de “trygge” investeringene er de mest utrygge.


#22

Dere er helt sikkert flinke begge to :v:


#23

Til Cereno;
Noen med god innsikt i argumenter for/mot innvilgelse/avslag på patentet?


#24

Ta frem en klinisk studie som bekrefter att jag har feil så skal jag anerkjenne Cereno som en mulig kandidat for fremtiden.


#25

Og gi råd? Jag ble spurt om hva jag synes. Synes jag gav ett klart svar. Selskapet har null forsking som støtter deres hypotese. De har en teori de skal prøve, ikke mer enn så.


#26

Har ikke kilden her, (på tlf).

Men mener å ha sett at valproinsyre, som CS1 består av, medførte at det var 40% færre tilfeller av hjerteinfarkt enn kontrollgruppen. Mener at dette var på veldig mange pasienter, som altså i utgangspunktet fikk epilepsimedisin.


#27

Send gjerne, hade vært interessant å lese :slight_smile: Per idag kjenner jag ikke till noen studie som vist det, og da har jag gitt Orfiril til mange pasienter.


#28

Spiller ingen rolle om du ble spurt, har du ikke peiling så sier du bare det. Er ganske så lei sånne bedrevitere som avfeier andre selskaper uten å sette seg inn i det. Det er ikke flaut å si “vet ikke” når du ikke vet.
Det som gjør Cereno helt unikt er at de både har resultater på effekt og bivirkninger i et så tidlig stadiet som de er nå. Dette er dermed en betydelig derisking av fase2 studiet (som skal begynne i Q3) da det allerede er påvist effekt og skånsomt bruk. Fase1 slipper de da produktet er kjent og brukt i mange år(40 år) Dette gir en helt unik mulighet for investorene å komme tidlig inn med mindre risk enn i et vanlig selskap som skal inn i fase1/2.
Men som også nevnt, poenget er ikke alltid LOA, om de lykkes til slutt, men på hva som skjer i det korte- og mellomlange bildet.


#29

Det er forskjell på en trade/swing og å eie en aksje på sikt. Vill du prate trades så finnes det en fin tråd her som kalles traderhjørnet, du er velkommen dit!


#30

Det er all mulighet til å sette seg inn i selskapet selv: http://www.cerenoscientific.se


#31

Trader ikke mye, men for så vidt godt forslag til de som gjør det :slight_smile: Skal kikke inn en dag jeg har god tid.


#32

Effekten er bevist allerede: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21254285


#33

“In this nationwide pharmacoepidemiological study, we found a consistent association between valproate treatment and a reduced risk of MI in patients with epilepsy.”


#34

"CS1 bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Utvecklingen av CS1 är baserat på många års forskning. Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i experimentella studier och tidiga humana studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier på djur. Indikation på kliniskt förebyggande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två stora epidemiologiska studier. "


#35

“Cereno Scientific har beslutat att utöka sitt samarbete med Galenica med målet att leverera den specifika CS1 formuleringen till klinisk utvärdering med start Q3 2017.

Ikke lenge igjen til studiestart. Planen er at fase 2 er i gang i løpet av Q3, dvs før utgangen av september. Oppmerksomheten rundt selskapet kommer til å øke fremover.


#36

“the risk of MI was decreased (HR 0.62, 95% confidence interval 0.53-0.73) while the risk of all-cause death was similar to the controls (HR 1.02, 95% confidence interval 0.97-1.07).”

Dette betyr at valproinsyren reduserte risikoen med 38% i forhold til kontrollgruppen. Studiet er fra 2011 og er basert på 53,086 and 102,003 pasienter i to forskjellige cohorter. Så man kan si effekten av valproinsyre er svært godt dokumentert.#37

Takk!

Det var denne jeg siktet til i innlegget over. @babyrage


#38

Det er mulig at VPA har en forebyggende effekt på slag og/eller hjerteinfarkt, men en retrospektiv observasjonsstudie er langt i fra nok til å dokumentere effekt. Dermed blir det feil å si at effekten til VPA er svært godt dokumentert på bakgrunnen av studien de linkes til.


#39

Der er jeg uenig med deg Boykie. Hvis du har diagnosen epilepsi og går til legen din for å få en resept på valproinsyre så vil legen fortelle deg at en av de positive bivirkningene av behandlingen (mot epilepsien) er at du vil ha en lavere sannsynlighet for hjerteinfarkt og apopleksi.


#40

Ekstremt mange pasienter de har lest resultater av på effekt og bivirkninger, sånn sett øker det sannsynligheten betraktelig.