Diskusjon Triggere Porteføljer

Cereno Scientific

crno-b_st
Investeringer: #<Tag:0x00007f36641d8ed0>

#81

Cereno Scientific har emitterat den fjärde tranchen
18 juli, 2018
Styrelsen för Cereno Scientific AB (publ) (”Cereno”) har emitterat den fjärde Tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgående till 3 500 000 kronor, till European High Growth Opportunities Securitization Fund, i enlighet med den finansieringslösning som Cereno tidigare har meddelat genom ett pressmeddelande den 19 mars 2018.

Konvertiblerna emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av deras nominella värde, vilket innebär att Cereno kommer att tillskjutas medel om 3 500 000 kronor. Konverteringen av konvertiblerna kan påkallas fullt ut eller delvis av innehavaren under en period om tolv månader efter att konvertiblerna har registrerats hos Bolagsverket. Konverteringskursen per ny aktie ska motsvara ett belopp uppgående till 93 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie av aktieslag B i Bolaget under de femton (15) handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering.

Konvertiblerna utfärdas tillsammans med 159,091 teckningsoptioner kopplade till konvertilblerna som berättigar European High Growth Opportunities Securitization Fund att teckna ytterligare 159,091 aktier av aktieslag B inom fem år, till ett lösenpris på 6,6 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Cereno att erhålla ca 1,050,000 kronor, motsvarande 30 % av konvertiblernas nominella värde.

Styrelsens beslut om emissioner har gjorts baserat på bemyndigandet från bolagsstämman den 13 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 73 374 03 74
Epost: [email protected]
www.cerenoscientific.se


#82

Hei Sten

Der stod ikke noe om tids plan på fase2 studie, er dette noe dere kan informere markedet mer om ?

mvh
Hej,
Det kommer mer information om studien via PM längre fram. Mvh/Sten


#83

Burde ikke oppstart av fase 2, gjøre noe med kursen ? 5kr burde være billig, er ATL. Og sikkert konverterte aksjer som selges.

Lurer på å øke til et seriøst bet på forventning rally i H218.


#84

Hyggelig å se at det finnes en tråd om Cereno her også. Har gått meg hus forbi. Har selv seneste tiden kjøpt meg opp og tenker å øke stadig mer. Dette på bakgrunn av forventinger til Fase 2 oppdatering og samtidig som konverteringen snart er over. Jeg er enig i at denne type finansiering er en uting på kort sikt men det er en måte for små bedrifter å hente penger på. Siste dagers økt omsetting lover godt.


#85

Mulig konverteringen er over as we speak?


#86

Stusser over at de ikke har publisert resultater fra den første studien, kun et statement om at de er positive/ som forventet. Noen som har tanker rundt dette? Ellers ser det unektelig positivt ut for H218 kursmessig.


#87

Hver måned kårer jeg det jeg kaller Teksperter™ for noen av de mest populære investeringene våre :slight_smile:

Det er de 3 medlemmene som har fått flest likes på innleggene sine de siste 90 dagene. Teksperter™ får også en unikt merke på profilen sin og et trofé-ikon ved siden av navnet sitt. Du kan bli Tekspert™ i flere aksjer/investeringer, og troféet vil bare vises i tråder der du er Tekspert™.

Her er denne månedens Teksperter™ og det mest likte innlegget deres fra de siste 90 dagene:

 1. @What4 (1 likes)

Gratulerer!


#88

Ny video ute på hjemmesiden fra 30.8 presentasjonen.

epost under fra Sten:

Tack för mail och fortsatt intresse i Cereno.
Till dina frågor

 1. Vi har kommunicerat till marknaden att vi har som target att ansöka om fas 2 studiens godkännande till myndigheter i Q4,2018. Vi har inte ännu kommunicerat någon tidpunkt för start av studien.
 2. Vi har ännu inte kommunicerat hur lång studien är eller när den estimeras vara klar.
 3. Vi har ansökt om 3 ”patentfamiljer” 2012, 2014 och 2017. Först patentet är godkänt än så länge i ett land. Patentstatus över godkända patent är publik information.
  4)Cereno tillhandahåller inte aktiebok till alla aktieägare utan hänvisar till Euroclear som bistår med sådan service.

För info om progress hänvisas till PM där Cereno följer det regelverk som finns för noterade bolag på Spotlight.

Mvh//Sten


#89

Ny presentasjon av Cereno

kapitalmarknadsdagen BioStock Live i Stockholm på torsdag 13 september.

https://www.biostock.se/biostock-live/


#90

12/09-2018 09:56:43: (CRNO-B.NGM) Cereno Scientific: Cereno Scientific och OCT tecknar avtal för genomförandet av fas II-studie i patienter som genomgår ortopedkirurgi
Cereno Scientific och OCT Group LLC (…OCT…) har sedan tidigare tecknat en avsiktsförklaring om samarbete för genomförande av en fas II-studie som syftar till att undersöka de antitrombotiska effekterna av Cerenos läkemedelskandidat CS1. Bolagen har nu nått en slutgiltig överenskommelse och satt upp ramarna för den planerade fas II-studien. Ansökan om studiestart beräknas lämnas in under fjärde kvartalet 2018.

. Den planerade fas II-studien blir den andra kliniska studien med CS1. Studien baseras på ett mycket gediget utvecklingsarbete, i form av prekliniska studier i djurmodell och en framgångsrik klinisk studie i människa som visade att CS1 tolererades väl med en god biverkningsprofil, en bra kontrollerad frisättningsprofil och en signifikant sänkning av PAI-1 nivåerna, där PAI utgör en viktig riskfaktor för trombosbildning. Tillsammans med OCT arbetar vi nu intensivt med förberedelserna inför starten av fas II-studien, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Studien kommer utföras på patienter som genomgår ortopedkirurgi. Risken för blodpropp ökar i samband med operation och målet med studien är att visa effekten av läkemedelskandidaten CS1, som prevention av trombosbildning.

OCT kommer att involvera sjukhuskliniker och opinionsledare i Ryssland och Bulgarien för att rekrytera patienter till studien. Totalt beräknas cirka 20 kliniker inkluderas i studien.

. Vi är glada att hjälpa Cereno Scientific med utvecklingen av sin innovativa produkt. Vi hoppas att vårt samarbete kommer att tillgodose läkemedelsmarknaden med ett värdefullt läkemedel som förbättrar förebyggande terapi mot trombos och samtidigt förbättrar livskvalitén för patienterna. För att uppnå detta resultat står vi redo att tillämpa vår starka expertis och relationer med de ledande undersökningsklinikerna, säger OCT:s ordförande Dmitry Sharov.


#91

Cereno Scientific stärker organisationen och engagerar Chief Medical Officer inför start av fas II-studie med CS1
13 september, 2018
Cereno Scientific meddelar idag att bolaget engagerat Björn Dahlöf som Chief Medical Officer (CMO). Dahlöf, som är styrelseledamot och huvudägare, har omfattande erfarenhet i kardiovaskulär forskning, farmakologi, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar inom samtliga faser och har föreläst inom dessa områden internationellt.

– Jag har haft förmånen att arbeta med Björn Dahlöf i fyra år och det är glädjande att vi nu kan knyta honom närmare Cerenos utvecklingsarbete. Björn är en global Key Opinion Leader och hans omfattande erfarenheter inom läkemedelsutveckling och internationella kontaktnät kommer vara mycket värdefullt inför kommande kliniska studier, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Cereno Scientific utvecklar läkemedelskandidaten CS1, ett nytt förebyggande läkemedel mot blodproppar. I tidigare pre- och kliniska studier har bolaget visat positiva resultat med avseende på säkerhet, farmakokinetiska egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk. Förutom de normaliserande effekterna på t-PA produktionen så medför även tillförsel av den aktiva substansen i CS1 en reduktion av PAI-1 nivåerna, där PAI utgör en viktig riskfaktor för trombosbildning. Bolaget har nyligen tecknat ett avtal med kontraktforskningsföretaget OCT Group om genomförandet av en fas II-studie för att undersöka de antitrombotiska effekterna av CS1.

– Cereno Scientific befinner sig i ett mycket spännande skede, med en stundande fas II-studie och övertygande data från samtliga studier i bagaget. Jag ser fram emot att utöka mitt engagemang och driva utvecklingen av CS1 mot kommersialisering, säger Cereno Scientifics nytillträdda CMO Björn Dahlöf.

Björn Dahlöf är legitimerad läkare och har praktiserat Allmän Internmedicin vid Sahlgrenska sjukhuset i över 35 år och är även Docent i Kardiovaskulär Prevention vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Han har varit rådgivare för läkemedelsutveckling inom kardiovaskulär prevention till ett flertal stora och små läkemedelsbolag samt initierat och genomfört ett stort antal stora kardiovaskulära preventionsstudier. Han har även totalt publicerat över 400 vetenskapliga arbeten i ansedda vetenskapliga tidskrifter och varit bland de mest publicerade forskarna i Sverige. Dahlöf har vidare erfarenhet från uppstart och drivande av mindre bolag inom läkemedelsutveckling och klinisk prövning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: [email protected]
www.cerenoscientific.se


#92

Kjøp no!


#93

Cereno Scientific erhåller godkännande av patent i USA för användning av läkemedelskandidaten CS1

13 september, 2018
Cereno Scientific har erhållit ett så kallat ”Notice of Allowance” för bolagets patentansökan med titeln ”Valproic acid for the treatment or prevention of pathological conditions associated with excess fibrin deposition and/or thrombus formation” från patentverket i USA, vilket innebär att patentverket avser att bevilja bolagets patentansökan. Det kommande patentgodkännandet ger Cereno Scientific immateriellt skydd för bolagets behandlingskoncept och användning av dess läkemedelskandidat CS1 i USA.


#94

Fulgte dette selskapet for noen år siden, men hoppet av da jeg solgte aksjer på rundt 9kr. Får vel begynne å følge litt mer med igjen nå, virker som det skjer litt ting.


#95

Har de sagt noe om hvorfor de flytter studiene fra Sverige til Russland/Bulgaria?


#96

Nei, har ingen forklaring på det. Synes egentlig det er veldig merkelig at studiet gjøres kun i Russland og Bulgaria.


#97

Samme gjorde faktisk jeg, kjøpte på rundt 6, var med til 11 og solgte på 9, ble ikke store summen men penger er penger. Ser dem har finfin stigning i dag.


#98

#99

Lenge siden eg har rotet rundt på hjemmesiden til cereno, ligger bare på vent på rekyl senere i år. Men ser no en annen bio investor har funnet den å :wink:

Nå vet eg ikke hvor ny listen er, eller om konvertering aksjer er med. Men vi får se hvor denne går utover 2019.

Largest Owners

Name Capital % Votes % Date
Sverker Jern 8,91 16,65 2018-09-30
Niklas Bergh 8,81 16,46 2018-09-30
GU Ventures 7,69 5,13 2018-09-30
Pia Larsson 4,65 3,10 2018-09-30
Avanza Pension 3,80 2,54 2018-09-30
Sten Sörensen 3,27 2,18 2018-09-30
Ivar Nordqvist 2,73 1,83 2018-09-30
Kjetil Myrlid Aasen 2,58 1,72 2018-09-30
Jonas Säljö 2,10 7,63 2018-09-30
Björn Dahlöf 1,90 6,97 2018-09-30

#100

Finvire

Dödsspiralfinansiering ej ensam orsak till Cereno Scientifics kursfall - styrelseledamot

Dagens aktiekurs speglar inte Cereno Scientifics verkliga värde och det är inte bara finansieringsavtalet med Alpha Blue Ocean, ABO, som har lett till den senaste tidens kurspress. Det menar GU Ventures vd, och tillika styrelseledamot i Cereno, Klementina Österberg, som vidare anser att aktieägarna nu bör “sitta lugnt i båten”.

Inkubatorn GU Ventures var med från starten när Cereno Scientifics grundades på forskning från Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I dag är man med 9 procent av aktierna en av bolagets storägare.

Sedan Cereno i slutet av mars ingick finansieringsavtalet med ABO, genom European High Growth Opportunities Securitization Fund, har aktien dalat nästan 80 procent, vilket har fått vissa av bolagets aktieägare att vädra missnöje.

I Norge har finansieringsmodellen, som ibland kallas “dödsspiralfinansiering”, under hösten uppmärksammats sedan en öppen konflikt brutit ut mellan ABO och IT-bolaget Induct, som har anmält finansiären till norska Finansinspektionen.

Upplägget definieras av att långivaren erbjuder kontantutbetalningar i flera omgångar i utbyte mot skuldebrev, som vid valfritt tillfälle konverteras till nyemitterade aktier med kursrabatt. Aktierna säljs ofta direkt med kurspress till följd, vilket innebär att utspädningen blir än större när nästa omgång konverteras.

Klementina Österberg uppgav förra veckan i bolagets Facebookgrupp att hon förstår aktieägarnas “oro och undran” och “delar den”. För Finwire förtydligar hon att hon med inlägget ville visa förståelse för att aktieägare kan vara oroliga. Hon konstaterar vidare att ABO har agerat enligt avtalet.

 • I sak är det naturligtvis synd att kursen har pressats ned så mycket och att hela försäljningssnurran har blivit så kraftig. Samtidigt har jag goda förhoppningar om att vi löser det. Bolaget är jättestarkt, säger hon till Finwire.

Styrelseledamoten, som stod bakom finansieringsavtalet när det ingicks, menar att det inte bara är själva finansieringsmodellen i sig som har lett till kurspressen, utan att det är en samverkande faktor då även andra aktieägare har sålt. Därför anser hon att det vore bäst om aktieägarna "sitter lugnt i båten och inte överdriver situationen”.

 • Nu har aktiekursen gått från 7 kronor till 1,60 på ett år. Det är klart att det inte är det man hade drömt om. Denna kursnivån tycker jag och säkert många med mig, att den inte alls speglar bolagets verkliga värde.

Fanns det inte indikationer på att finansieringsmodellen var problematisk innan avtalet ingicks?

 • Det fanns indikationer, men planen var ju naturligtvis inte att hamna här. Det fanns förväntningar om att säljtrycket skulle öka lite grann, men inte fullt så här mycket. Samtidigt har Cereno gjort massa annat som kunde ha motverkat ett ökat säljtryck, säger Klementina Österberg, som vidare uppger att bolaget nu är “attraktivt värderat för intresserade köpare”.
 • Jag skulle önska att folk sitter lugnt i båten, den samverkande effekten blir en kontraproduktiv situation. Lita på att bolaget fixar detta på ett bra sätt, tillägger hon.

I dialog med en av Facebookgruppens medlemmar uppgav styrelseledamoten att man tittar på olika lösningar på en nyemission “samt eventuellt annat som står till buds”. På en fråga om hon syftar på GU Ventures eller styrelsen i Cereno, svarar hon:

 • Jag menade generellt i GU Ventures, som betyder att vi alltid gör det i alla våra bolag. Jag kan dock inte uttala mig i Cereno, det ska bara vd göra.

Betyder det att ni överväger att avsluta finansieringslösningen med ABO?

 • Generellt tittar vi alltid på olika lösningar, både för att vi blir uppvaktade och för att vi vill veta vad som finns att tillgå och vad som är de bästa lösningarna för ett enskilt bolag, som sagt, men det har inget att göra med ABO. Det hade vi gjort även utan ABO. Och återigen, jag kan inte uttala mig om Cereno överväger det ena eller det andra.

Hittills har Cereno utnyttjat 26 miljoner kronor av det totala beloppet på 40 miljoner kronor i den initiala perioden av finansieringsavtalet med ABO, som löper ut i april. Finansiären har hittills konverterat 9,8 miljoner kronor av den summan. Avtalet kan förlängas med ytterligare 12 månader och 42 miljoner kronor.


Det siste er hva som kan gjøre der blir ennå billigere aksjer, Det er trukket og ikke konvertert kr 16,2 millioner. som på 1,5 vil vanne oss ut med ca 40%.

Her holder eg kun long posten, da den ikke lenger er verdt mer enn 1 pcib krone:joy: