Diskusjon Triggere Porteføljer

EAM Solar (EAM)

eam_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f1af59a1bb0>
#17

fra Q2 i år…

“…A verdict in the first instance cannot be expected before end of 2018 at the earliest, most likely it will be issued in 2019…”

https://newsweb.oslobors.no/obsvc/attachment.obsvc?messageId=457013&attachmentId=179259&obsvc.item=1

#19

Financial calendar

Financial calendar for EAM Solar ASA

FINANCIAL YEAR 2018

15.11.2018 - Quarterly Report - Q3
26.02.2019 - Quarterly Report - Q4

19.03.2019 - Annual Report

FINANCIAL YEAR 2019

14.05.2019 - Quarterly Report - Q1
13.08.2019 - Half-yearly Report
20.11.2019 - Quarterly Report - Q3

13.05.2019 - Annual General Meeting

For further
information, please
contact:
Viktor E Jakobsen,
CEO, phone +47 9161
1009, [email protected]

About EAM Solar ASA:
EAM Solar ASA is a
utility company that
acquires and
operates solar power
plants. The Company
currently owns solar
PV power plants in
Italy. The plants
are operating under
long-term sales
contracts. In
addition, the
Company’s business
is lawsuits in
relation solar power
plants.

This information is
subject to the
disclosure
requirements
pursuant to section
5-12 of the
Norwegian Securities
Trading Act.

This information is published pursuant to the requirements set out in the
Continuing obligations.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=458980

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180907.OBI.20180907S17

1 Like
#20

Noen her hadde et veldig godt innlegg op EAM Solar og rettssaken som har forsvunnet pga oppgraderingen, kan den som hadde det poste igjen? :slight_smile: Håper du har en egen backup :slight_smile:

#21

Limer inn ett meget godt innlegg fra nicket “Kadden” på Hegnar forumet:

EAM Solar - Rettsavgjørelse i begynnelsen av 2019!
Kadden
EAM
04.09.2018 kl 12:06 2109
EAM gikk på børs i 2013 og hentet 220 millioner i en rettet emisjon for å kjøpe solkraftverk i Italia. Solkraftverkene skulle være veldig lønnsomme fordi den italienske staten skulle gi tariffavtaler med fastpris på den «grønne» strømmen i 20 år.

Eam Solar kjøpte for ca 350 millioner NOK en pakkeløsning med 31 solkraftverk fra et selskap som heter Avelos, som er datterselskapet til luxembourgske Enovos og sveitsiske Avelar.

Kort tid etter kjøpet av solparkene kom den italienske staten (som også hadde kjøpt solparker fra Avelos) til EAM Solar og fortalte dem at dokumenter ifb. solkraftverkene var forfalskede. Dokumentene var forfalsket slik at solkraftverkene skulle være innenfor kravene til å få de lukrative tariffavtalene med den italienske staten. Både den italienske staten og EAM Solar var med andre ord blitt svindlet og solkraftverkene kunne ikke få avtaler og ble tatt ut av produksjon.

Eam Solar har siden den gang vært i mange rettsprosesser og aksjeverdien har gått fra over 100kr til under 20kr på det laveste. Selskapet verdsettes idag på Oslo Børs til 200millioner NOK (29kr pr. aksje)

EAM Solar krever over 2,5 mrd i erstatning for tapte inntekter. Og all informasjon som er tilgjengelig tyder på at de har svært gode sjanser til å vinne rettsaken. Hvis de vinner 2 mrd vil aksjekursen kunne gå fra 30kr til 300-400kr, altså en avkastning på flere hundre prosent fra dagens kurs.

Siden rettsprossessene startet har alle delsaker og dommer gått i EAM Solar sin favør og det hjelper nok også at den avsluttende kriminalsaken dømmes i Italia, ettersom den italienske staten også ble svindlet.

Det har kommet flere indikatorer på at EAM har en knallsterk sak. Sommeren 2017 gjorde EAM en avtale med Therium Litigation Finance, et svært selskap som er verdensledende innenfor «litigation funding» som altså finansierer og støtter selskaper i eams posisjon mot å ta del i erstatningskravet hvis selskapet vinner. Avtalen i seg selv går ut på at EAM får 2,3 millioner EUR mellom 2017 og 2019 fordelt på tre årlige valgfrie innbetalinger på ca 775k eur. Therium får tilbake investert beløp samt x 3 det investerte beløpet hvis EAM vinner (ca 10% av kravet), og det er verdt å merke seg at det er KUN hvis EAM Solar vinner at Therium får tilbake noe av pengene sine. Dette har sikret at EAM solar har nok kapital til å holde rettsakene gående helt til det er ferdig (noen fryktet EAM ville gå konkurs pga. kostnadene ved rettsprosessene). Ikke minst er dette et sterk indikator på at EAM har en meget god sak. Therium har vunnet 75% av alt de har involvert seg i.

Domstolene i Italia har ved ordlyden i rettskjennelsene sålangt sagt at EAM solar ER offer for svindel, og at Motpartene ER økonomisk ansvarlige (avelos, enovos, avelar). Det er forventet en dom i første instans sent 2018, trolig ut i 2019. For meg ser dette ut som 2+2 hvor spørmålet er hvor lang tid og hvor stor erstatningen.

Det er også gjort beslag på 33mill EUR (ca 310mnok) av topplederne i selskapet som gjorde svindelen. Det ble ikke gjort beslag på midler hos Enovos og Avalar fordi retten anser disse selskapene såpass likvide at det ikke er fare for at de ikke har råd til å betale en eventuell erstatning. Min vurdering er at dette er en sterk indikator på seier. For at retten skal dømme arrest på 33m EUR, må skyldsspørsmålet til motparten være under svært liten tvil. Jeg tenker at det å ta arrest på 33m EUR nesten er en «straff» i seg selv, og man skal jo være «uskyldig til det motsatte er bevist». Min vurdering er derfor at retten trolig ikke er i særlig tvil om skyld, kanskje er det allerede avgjort, at EAM vinner, og at videre prosesser i retten omhandler straffeutmåling/erstatningssum.

Dette lyser som tidenes sjanse i mine øyne. Om de så ikke får hele kravet sitt er det vel nesten utenkelig at de ikke får tilbake pengene for de kraftverkene som er rammet av svindelen. Og det beløpet i seg selv er jo mer en markedsverdien til EAM i dag.

Jeg vet også at det italienske rettsvesenet er et av de tregeste i Europa, og at landets historie er preget av korrupsjon. Etter en dom kan den ankes, og deretter igjen gå til høyesterett.

Eiersiden og styret i EAM er også til å skryte av. Hvor største investor eksempelvis er Sundt AS, med Leiv Askvig i spissen (tok ikke han ut 78millioner i bonus i år?). Canica AS - Stein Erik Hagen (Rimi-hagen) er nest største investor. Ole Peter Ludvig Lorentzen er også en som er på eiersiden…

Innsidere i EAM eier også mye i selskapet. For eks CEO Viktor E. Jacobsen eier 28% av EAM Solar Park Management. EAM solar park management har 650 000 aksjer i EAM Solar ASA. Dvs at seier kan bety over 100mnok i lomma til Jacobsen om de vinner hele kravet.
Jeg ser det derfor som trolig at et potensielt erstatningskrav utbetales helt eller delvis i utbytte.

Fra eamsolar.no:
«To the extent permitted by applicable law the company by-laws declares that the entire annual surplus shall be distributed as dividends to its shareholders. Changes to or exemptions from this article requires the support of at least nine tenths of the votes cast and of the share capital represented at the general meeting.»

EAM Solar verdsettes i dag til 200millioner, de har tatt arrest på i overkant 310 millioner, har ekstremt gode sjanser for å få kravet på 2mrd, med eventulle renter.

Utdrag:
Investeringsselskapet Therium garanterer for halvparten av EAM Solars advokatregninger når de saksøker selgerne av 31 solkraftverk i Italia. Vinner de, får Therium firegangeren tilbake. Internasjonalt har vi de siste årene vurdert mer enn 1200 saker, og vi har bare investert i under 100 av dem. Så langt har vi vunnet eller forlikt syv av ti saker vi har involvert oss i, sier daglig leder Henrik Berg i Therium Nordic. Adm.dir Viktor Jakobsen i EAM Solar sier at selskapet selv kunne finansiert søksmålet, men at dette reduserer den økonomiske risikoen og gjør at de kan øke presset på selgerne – storselskapene Enovos og Avelar – som de avkrever minst 250 millioner Euro i erstatning. (FA)

I voldgiftssaken skal partene sende inn sine siste argumenter i sept med svarfrist i nov. Det forventes en dom her innen utgangen av februar 2019.

I kriminalsaken er siste vitneforklaringer sen høst 2018, okt/nov og det forventes en dom i Kriminalsaken i første instans 2-3mnd etter siste vitneavhør.

Med andre ord: store nyheter kommer rett på nyåret!

Her er oversikt over sakene pr aug 2017:

 1. Criminal proceedings regarding contractual fraud, in the Criminal Court of Milan
  (Italy)
 2. SPA annulment, in the Arbitration Court of Milan (Italy)
 3. Criminal complaint with civil action against Encevo S.A. Group (formerly known
  as Enovos International S.A. Group), and managing directors in Encevo S.A., in
  the Criminal Court of Luxembourg (Luxembourg)
 4. Breach of standstill proceedings against Aveleos S.A., in the Civil Court of
  Luxembourg (Luxembourg)
 5. Defamation case - allegations of false complaint to be tried in the Luxembourg
  District Court (Luxembourg)
 6. Financial restructuring and voluntary liquidation plan for the criminally indicted
  SPVs, in the Bankruptcy Court of Milan (Italy)
 7. Land lease proceedings in the Civil Courts of Bari and
3 Likes
#22

Jeg har noen ekstra kommentarer til klipp/lim teksten over

“Jeg vet også at det italienske rettsvesenet er et av de tregeste i Europa, og at landets historie er preget av korrupsjon. Etter en dom kan den ankes, og deretter igjen gå til høyesterett.”

Kriminalsaken kan ankes på normal måte av begge parter, men hvis Aveleos blir dømt i første instans, trigger det flere ting, i Italia, men også Luxembourg og kanskje også Norge og Sveits. Voldgiftsdomstolen ser nok på dommen til kriminaldomstolen som en “guide”. Jeg tror at hvis kriminaldomstolen straffer Aveleos, går voldgftsdomstolens dom også mot Aveleos…OG…voldgiftsdommen KAN IKKE ANKES. No, sir.

“I kriminalsaken er siste vitneforklaringer sen høst 2018, okt/nov og det forventes en dom i Kriminalsaken i første instans 2-3mnd etter siste vitneavhør.”

Retten for kriminalsaken ble samlet en siste gang 17 eller 18 september. Alle bevis skal ha blitt leveret/alle vitneavhør ble ferdige før sommeren. Alle rettsdokumenter ble levert inn av de to partene denne uken. Nå gikk retten inn i tenkeboksen.

Min forståelse er at retten skal nå bruke minimum ca 2-3 uker(ish) på å levere en kjennelse, ergo første mulighet for at dom kan falle i straffesaken er ca 10 oktober. Siste frist for domstolen er 28 februar 2019.

Tikk takk, tikk takk

4 Likes
#23

Salamis

Nydelig. Da kan nyheter komme ganske raskt.
Kan du ikke lime inn innlegget ditt på Hegnar også, og se hva slags respons du får?

:grinning::muscle:

#24

Herlig info Salamis!

Takk:-)

#25

Fristen 28 feb, var ikke det voldgiftssaken?

#26

Jeg må korrigere innlegget mitt. Beklager, caset er kompleks. Godt at dere følger med. La oss fortsette å diskutere og korrigere hverandre. Da forstår alle caset bedre.

Voldgiftsdomstol hadde siste møte 18 sept. Ca 10 oktober første sjanse for dom, siste frist 28 feb.

Kriminalsaken fortsetter. Viktor er i denne saken nesten helt sikker på at dom går i vår favør.

Grunnen til at Eam har startet voldgiftssaken før kriminalsaken er at kriminalsaken kan ankes av begge parter, ved flere instanser. Voldgiftsdommen kan ikke ankes.

En dom i vår favør i voldgiftsdomstolen vil muliggjøre et direkte sivilrettslig søksmål mot en (Enovos)eller begge eierne av Aveleos. Da kommer kroner og øre inn i bildet. I samme tidsrom antar jeg at kriminaldommen i første instans også går i vår favør. Jeg håper/antar derfor at når sivilrettslig søksmål mot Enovos starter i 2019, er både kriminal- og voldgiftsdommene i vår favør. Da lukter det bænkers.

Kommentarer/spørsmål ønskes …fyr løs:-)

2 Likes
#27

Aktiviteten rundt EAM har virkelig tatt seg opp de siste 2 dagene. Oppgang på rundt 17% på volum som er 10X “normalen”.

3 Likes
#28

Hei Salamis,

På Eam Solar sine sider står det at SPA omhandler “a total consideration of EUR 115M”. Dette er det som voldgiftssaken handler om slik jeg forstår det.

Fra en nyhetsartikkel står det at kjøpene var på omkring 350 millioner NOK.

Hva er de EUR 115M? Eller er det 350mnok som er riktig?

#29

Hei Kadden

Da EAM gikk på børs hadde de ca 500 mill på bok/verdi. Det utgjør ca de 73 mill eur beskrevet under. 115m EUR var enterprise value på oppkjøpet. “The initial agreed price for the shares in the Target Companies is EUR 41.6 million in cash.” Det kan være at ca 37m EUR ble utbetalt, men at resten ble stoppet.

Viktor har flere ganger beskrevet tapet som “mer enn 100 mill euro out of pocket”. Dette tolker jeg som penger betalt for P31 kraftverkene, kostnader i forbindelse med å drifte ulovlige kraftverk, stenge, skrape og konke nesten alle P31 kraftverkene, og alle advokat- og rettslige utgifter.

Det betyr vel at ca halvparten av de 250 mill EUR eller så av claimbeløpet er erstatning for tapte FIT kontrakter, og andre tapte inntekter

26th of November 2013

EAM Solar ASA (“EAM”) has signed a binding term sheet to acquire a portfolio of solar power plants in Southern Italy, with a combined capacity of 30 MW and an average annual electricity production capacity of approximately 44 GWh. The power plants were all constructed in 2011 and have been in operation since. The solar power plants benefit from long-term fixed price electricity sales contracts with GSE, in line with EAM’s existing portfolio.

EAM currently owns four solar plants with a combined capacity of 6.6 MW and an annual production capacity of approximately 9 GWh. As a result of the acquisition, EAM’s expected annual revenues will increase from approximately EUR 3.5 million to approximately EUR 20 million. The acquisition thus represents a step change towards realising the company’s communicated growth strategy.

The acquisition is initially based on an enterprise value of EUR 115 million for the acquired portfolio, of which EUR 73.4 million will be financed with the continuation of existing debt and the remainder with a combination of existing cash resources and new equity in EAM Solar ASA. Any new equity issuance will be subject to the approval by an Extraordinary General Meeting (the “EGM”) to be called for later today. The EGM is expected to be held on Tuesday 17th of December.

The final acquisition price will be subject to an earn-out structure relating to the operational performance of the solar power plants in 2014, as well as possible changes in commercial contracts and tax regulations. The financial take-over date is the 1st of January 2013, which may enable EAM to distribute dividends based on the 2013 earnings.

The acquisition is subject to certain conditions, including satisfactory confirmatory due diligence, continuation of existing financing agreements, and final approval by the board of directors of EAM Solar ASA.

Based on a completion of this transaction and EAM’s current project pipeline, EAM Solar ASA is in a position to further growth in 2014.

Portfolio description
The portfolio consists of eight companies (the “Target Companies”) that own 31 solar power plants (the “Target SPPs”) in the Puglia region in Southern Italy with a combined capacity of approximately 30 MW and an initial annual average electricity production capacity of approximately 44 GWh.

The Target SPPs all benefit from a 20-year Feed-in Tariff contract under Conto Energia II, Conto Energia III or Conto Energia IV. The solar power plants were all constructed in 2011 and have been in operation since.

The Target Companies have no employees, and will subsequent to the acquisition be managed through the management agreement between EAM Solar ASA and Energeia Asset Management (through its daughter company SPM).

All Target SPPs currently operate under an operation and technical management contract with a third party service provider. Although EAM initially will maintain these O&M agreements, SPM will review historical performance in 2012 and 2013, and seek to improve operations after operational control has been assumed.

In 2014, the portfolio is expected to produce approximately 44 GWh, generating revenue in the range EUR 16 million to 17 million, with an EBITDA in the range EUR 13 million to 14 million.

Gross interest bearing debt at the financial take-over date the 1st of January 2013 is approximately EUR 73.4 million with a 17-year remaining instalment period. The debt financing is a mixture between financial lease and non-recourse project financing with total debt service payments between EUR 6.7 million and 7.3 million.

Acquisition
The acquisition will be conducted as a corporate cash acquisition whereby EAM Solar ASA acquires the shares in the eight companies owning the 31 power plants.

The acquisition is based on an enterprise value of approximately EUR 115 million, financed by an existing debt facility of EUR 73.4 million and cash payment of EUR 41.6 million for the equity, including EUR 6 million held in escrow to cover the outcome of certain events (further described below). In addition, there is an adjustment for the net working capital in the acquired companies.

The initial agreed price for the shares in the Target Companies is EUR 41.6 million in cash. However, in order to alleviate certain risks related to operational performance, a negative change to the commercial contract (RID) for solar power plants below 1MW in size, and changes to the taxation of solar power plants in Italy during 2014, an earn-out mechanism has been established to cover the outcome of these three events.

The agreed earn-out amount related to changes in tax regulation and guaranteed RID price is EUR 6 million. This earn-out amount will be paid to an escrow account and relevant earn-out amounts will be payable in 2015 based on the actual outcome of these events in 2014.

In addition to the earn-out held in escrow, the seller has agreed to provide a performance guarantee, whereby the seller will reimburse EAM Solar ASA up to EUR 4 million in 2015 if the actual achieved operational performance of the power plants is below a certain threshold during 2014.

2 Likes
#30

Tusen takk for et kjempesvar.
Jeg synes det virker veldig lovende dette, selv om det er litt vanskelig å sette seg inn i alt. Vet du hva som har skjedd/skjer med gjelden som de tok over?

#31

P31 kjøpet bestod av 21 kraftverk, (7)8 selskaper. 17 av kraftverkene var svindel.

EAM eier ingen kraftverk. Kraftverkene er egne selskaper, og alle svindelkraftverkene ble slått konkurs 22 sept 2016.

Selskapet har nå 6 aktive kraftverk, som er bygget med godkjente deler, putrer og går og skaper mer enn 100 mill i fri cashflow i året. Disse kraftverkene er lønnsomme og er grunnen til at emisjonen i fjor ikke utraderte aksjonærene.

Så hva skjer med de 73,4m EUR i gjeld? Vel, dette er komplekse greier…men long story short:

Jeg kan ikkke finne 73m EUR i gjeld i noen regnskapsrapporter, så jeg slutter inntil videre å bruke dette tallet, det kan være at dette beløpet ikke er korekt. Beløpet ble brukt i meldingen fra 2013, som er en intensjonsmelding. Det kan være at beløpet ble forandret da dealen ble gjort eller da EAM oppdaget svindelen

Den gjelden jeg kan finne er:

Svindelgjeld:
AION renewables: 6 192 604 eur i 2015: Denne gjelden blir nedskrevet til 0 i 2016
Aveleos: 5 628 611 eur i 2015, går opp til 8 079 988 eur i 2016, nedskrevet til 0 i 2017
GSE (statlige italienske strømselskap)repayment of FIT contracts 2011-2014(før EAM kjøpte P31 verkene) 20 100 214 eur i 2015, nedskrevet til 0 i 2016

Til sammen 31 921 429 eur som blir nedskrevet til 0. Grunnene til nedskrivingene er utbrodert i årsrapportene 2015-2017. Det er mye lesing, men kan oppsummeres med at AION, Aveleos har ikke har krav på skyldig gjeld fordi de svindlet EAM, og GSE har ikke krav på tilbakebetaling av FIT kontrakter fra EAM for perioden før EAM overtok selskapene fordi det var Aveleos/Aion som svindlet dem.

Anerkjent gjeld:
Per Q22018: 16 864 374 eur

4 Likes
#32
#33

Hver måned kårer jeg det jeg kaller Teksperter™ for noen av de mest populære investeringene våre :slight_smile:

Det er de 3 medlemmene som har fått flest likes på innleggene sine de siste 90 dagene. Teksperter™ får også en unikt merke på profilen sin og et trofé-ikon ved siden av navnet sitt. Du kan bli Tekspert™ i flere aksjer/investeringer, og troféet vil bare vises i tråder der du er Tekspert™.

Her er denne månedens Teksperter™ og det mest likte innlegget deres fra de siste 90 dagene:

 1. @Salamis (13 likes)
 1. @Hoven (2 likes)

Gratulerer!

#34

Therium får tilbake 4X av rundt 20 mill kr, hvis EAM vinner frem, 0kr hvis det går skeis. Å vedde på rettssaker er hva dette internasjonale selskapet gjør 100%. Jeg vil tro at det ligger til grunn svært nøye beregninger og vurderinger fra mennesker med særdeles høy kompetanse når slike avgjørelser skal tas. Denne Theriumprosessen bør veie tungt når dere vurderer å gå inn i dette selskapet eller ikke. Therium har i mitt syn gjort jobben for oss.

De 2,3m eur ble delt inn i 3 tranches på 775 000 eur, Therium var ikke bundet til å investere mer enn 1 tranche, men de har investert alle 3. Mao: De har trua nå like mye som for et år siden! Det er sannsynlig at de kommer til å investere mer om EAM trenger det i fremtiden.

Kursen er nå 35kr. Ved full suksess er erstatningsbeløpet, ved å bruke selskapets egne moderate estimater, 700m-1350m kr, noe som tilsvarer kurs på 122kr-220kr. De vil gi en bedre avkastning enn det Therium får.

1 Like
#35

Det er vel ganske moderate tall som ligger til grunn for den beregningen, mtp at vi snakker om full suksess.

Det opprinnelige anslaget på kravet var vel ca 250MEUR og med 11,5% morarente så kommer jeg frem til ca +365NOK (dagens valutakurs) påslag på dagens kurs ved full suksess.

Hva utfallet faktisk blir er vel ikke mulig å si 100%, men at Enovos skal komme seg unna dette uten en skikkelig smekk klarer jeg bare ikke å se for meg.

1 Like
#36

Ja, jeg utrykket meg litt feil. Med full suksess menes seier i rettssakene, full pott betyr full erstatningssum, som blir veldig mye høyere enn 220, nærmere dobbelt så mye, altså på 400 tallet.

Jeg håper at voldgiftsdommen som bør komme ganske så snart, går i riktig retning og allerede da, bør kursen gå over 100kr. Det blir i så fall en kursøkning på 3X på noen uker. Det er ganske vilt.

#37

Ragnhild Wiborgs Sfære

Jeg er nok litt sent ute med dette her, men jeg la merke til et interessant selskap på siste aksjonærliste, nemlig Jesem AS med 50000. I 2016 hadde Jesem 40000 aksjer. Eier og leder av Jesem AS er Lise Merete Von Tangen-Jordan, og på styret finnes ingen ringere enn Ragnhild Marta Wiborg, styreleder i EAM.

Lise Merete Von Tangen-Jordan er daglig leder og styrets leder i Schwartz Consult AS, på styret her finnes igjen Ragnhild Wiborg. I 2016 hadde Schwartz Consult AS 54000 aksjer, i 2017 50000 aksjer. Jeg antar at de fremdeles har rundt 50000, sannsynligvis noe mindre.

Ragnhild Wiborg er på styret til BRUNSBICA AS, som er eid av Tina Christine Botten. BRUNSBICA hadde 37500 aksjer i 2016, og 47078 aksjer i 2017. Jeg antar at selskapet fremdeles eier aksjene nå.

Disse tre ganske store selskapene ser ut til å være verdt størrelsesorden 50-70 mill hver, og har vært med som eiere siden tiden da selskapet kjøpte svindelkraftverkene, og i to av tilfellene har selskapene i ettertid kjøpt stadig flere aksjer, det tredje har solgt ubetydelige antall aksjer.

Wiborg har et ekstremt godt rykte(Skandiabanken, Kistefos, Seadrill, REC SIL, IM Skaugen, Insr, Norske Skog etc) og det er nok mye av grunnen til at hennes egen sirkel fortsetter å har tro på investeringen.

Just saying…

3 Likes