Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

Generell Shipping Prat 🚢

Riktignok eldre båter, men ser både Hawk (2003) og New Diamond (2000) ligger på subs til WS 70 og WS 88.5

Midlertidig festbrems i tank nå?

Hva med lng aksjer ?

World Scale - er det da 70 og 88.5k tusen dollar vi snakker om?

Nei, det er det ikke. Er litt mer komplisert enn det

“Worldscale rate” (WS)
Den såkalte Worldwide Tanker Normal Freight Scale angis ofte som Worldscale (WS), og drives i fellesskap av Worldscale Associations i hhv London og New York. Worldscale baseres på en “baseline” pris for frakt av et metrisk tonn mellom to havner. I slike WS-forhandlinger vil operatør og chartrer avtale en pris som er basert på en prosent av Worldscale rate (WS). Baseline-raten angis som WS 100.
Hvis et gitt charter parti fastsettes til 85% av Worldscale rate, blir det dermed uttrykt som WS 85.
Tilvarende vil et charter parti satt til 125% av Worldscale raten bli uttrykt som WS 125.

1 Like

2 Likes

11 posts were merged into an existing topic: Feedback til PDX

Hvordan ser rate utvikling ut i dag?

2 Likes

https://www.skipsrevyen.no/article/viking-energy-blir-foerste-skip-paa-ammoniakk/
Viking energy blir første skip på amoniakk!

Billigsalg på skipsaksjer i dag, har benyttet anledningen til å fylle litt opp med Funcom potten. :smiley:

3 Likes

Fytti, porteføljen har fått kjørt seg idag😂

Dette må jo være kjøp? Eller blir det faktisk spanskesyken v2 det som når foregår i Kina?

Men situasjonen med virus kan vel forverre seg ytterligere og da er det kanskje ikke bra nok salg i dag, faller videre neste dager ?

Isåfall for Fredly hoste opp en ny båt, så kan vi parkere den som en smittefri feriekoloni midt i atlanteren for oss hunter aksjonærer.

3 Likes

Tøff dag ja. Hva tror dere? Mer ned i morgen?
Når zombie-apokalypsen kommer er det greit å være medeier i noen skip kanksje…

1 Like

Kan godt være det blir mer i morgen hvis stemningen blir dårlig i USA utover kvelden.