Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

Lykken er bankers - i Saga Tankers

Investeringer: #<Tag:0x00007f68fea4eac0>

Saga Tankers er en av mine hovedinvesteringer. Hatt den et drøyt halvår uten at den har gått særlig opp eller ned. Innsidekjøp idag. En dag lanserer vel selskapet en ny ide / et nytt prosjekt, og da tenker jeg nok at den vil kunne stige pent. I slike stunder bør man nok være plassert i forkant. Saga Tankers er et investeringsselskap, og om man regner på selskapets eiendeler fremstår denne for meg som (veldig) billig. Noen andre som sitter med Tankers? Tanker om denne?

1 Like