Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Nordic Nanovector Aksjonærlister og Shortaktører (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f47c988a870>

#1082

Har du tatt med spått-ån sin posisjon? Den er på 100k aksjer minimum.


#1083

Du kan se på denne listen fra 3. september :slight_smile: Ligger tilgjengelig på insiderdelen sammen med en del andre lister.
NANO 03.09.2018.xlsx (631,8 KB)


#1084

“De har altså redusert sin meldte beholdning fra 4 396 897 til 3 956 506 , og i tillegg lånt ut fuckings 1.180.000 aksjer til shorthandlere.”

Per utgangen av juni.


#1085

Hvordan/hva er rasjonalet?
Ta med i ditt eget bakhodet det med at Gladiators 500k kan være utlånt til short.
Spot-Ons 100K utlånte må være sum av ulike utlån fra flere av hans sitser (ellers hadde vi merket det), men er ikke det litt mye adm?


#1086

hysterisk enkelt for alle netfonds-aktører å tilby utlån på aksjene sine. Har ikke benyttet meg av det, vil ikke bidra til mannskjit-kursen som eksisterer. Selv om litt ekstra krydder frister siden jeg prøver å sitte uten å trade på alle kontoer.


#1087

Rasjonalet for det estimatet er som sagt over å kun hele tiden skrive lineært opp og ned fra synlige shortposisjoner. Det man da får er en linje som ikke har alle de voldsomme bunnene og toppene fra den tiden flere aktører lå og koste seg akkurat ved terskelverdien.

Og det er jo også naturlig å tenke seg at mengden short er lav nå som aksjen har vært solid nedbombet og nesten illkvid.


#1088

Ok sånn ja, synlig short.

Skal se det at grunnen til at vi spratt så høyt i dag var at det var svært få som solgte NANO i dag for å få penger til PCIBemisjon, slik at nedgangen utover dagen mest skyldtes early traders. Ny trade i morgen? Kan forvente mindre og mindre PCIBrelatert nanosalg siden de nye PCIBaksjene kan trades onsdag 10. oktober og må vel betales senest i starten av uka.


#1089

Metoden er ikke basert på perfeksjonisme eller hva jeg synser i mitt stille sinn, men strengt basert på datapunkter.

En effekt av dette er jo at hvis det nå mot formodning dukker opp to shortposisjoner f.eks økt på topp i dag for å slå ned rallyet så vil dette da medføre at estimatet for mange uker bak i tid helt vil endre karakter.


#1091

Skjerpings, hodeløs haussing uten argumentasjon, fullstendig urelatert til topic.
At vi skal gå 10,30,50++++ % i morgen uten noen form for argumentasjon, kombinerer du med å angripe de som sitter i PHO. Alvorlig talt.


#1093

Studenten er en av de mest opplyste og kunnskapsrike personene på Nano trådene og er totalt motsatt av en utålmodig Nano aksjonær. Vennligst moderer deg litt.


#1095

Den er god. Tekinvestor er åpenbart litt mer seriøs enn HO og shareville, så skal tilpasse meg “miljøet” her. Forresten, du gjør en svært god jobb med analysene dine på shareville. Alltid en fornøyelse å lese dem:)


#1096

@Zuba Namaste!
Det er flere titalls skribenter med langt dypere kunnskap på enkeltområder, og noen med bred kunnskap som langt overgår min. Jeg bare skriver mye, og er en regelrytter/moralens vokter eller noe sånt. =P Der er meget dyktige skribenter heromkring som skyhøyt overgår min kunnskap på deres felt, økonomer, medisinutdannede, og børsteknikere. Saklig forhold til, og jeg nevner i fleng, nocturne, evilfreud, larskmn, boykie, christian, hugoil, nocturne og savepig med flere, anbefales. Spesielt de som er kritisk til NANO uten kanskje å ha dybdekunnskap om selskapet i dagens situasjon. De representerer kunnskap innenfor fagfelt som skildrer et generelt perspektiv fra fagfeltet basert de empirisk kunnskap derav. Du kan diskutere saklig med de selv om du er uenig, og selv om de virker krass, og komme mer vis ut av det i ettertid. Og fornybarkrakk har flere ganger hatt behov for å rette på meg, han har hatt langt bedre dybdekunnskap om NANO generelt enn meg. Mange dyktige skribenter. Jeg har brukt noen hundre timer på caset, men er en amatør på godt og vondt. Så håper folk tar meg også med en klype salt, det er ikke alltid jeg er flink å dobbeltsjekke mine kilder. =/


#1097

Du må bare innfinne deg og godta en kompliment eller to.:slight_smile: Du nevner mange der og innkl deg selv vil jeg påstå at dere utgjør en totalpakke som gjør forumet her svært opplysende og konstruktivt belyst. Takker og bukker.
Vil også innkludere @Inkognito666 som mater oss med ferske lister hver mandag. :clap:


#1098

@Wannatri - takk for liste.

Da ser sammenligningen mellom februar 2018 og oktober 2018 slik ut: Tall i parentes (februar), og oktober. Så kan hver og én av oss gjøre oss opp en formening om “Wash out” eller ikke.

Aksjonærer totalt (8255) 8597
100 eller færre aksjer (2002) 2046
101-1000 aksjer (3470) 3576
1001-10000 aksjer (2200) 2372
10001-25000 aksjer (338)348
25001-101179 aksjer (189) 203
101180 eller mer: dagens topp 50. (56)

Med forbehold om tellefeil. Intervaller valgt tilfeldig.


#1100

For å legge til:

feb (antall aksjonærer) sum aksjer sep (antall aksjonærer) sum aksjer
Over 100k 62 26,36 56 25,22
50-99k 64 4,15 67 4,27
20-49k 201 5,9 205 6,06
10-19k 314 4,18 341 4,52
5-9k 453 3,01 472 3,16
1-4,9k 2045 4,15 2249 4,52
<999 5116 1,29 5207 1,32
Sum 8255 49,04 8597 49,07

*Avvik totalsum pga avrunding

Så kan man jo diskutere hvem det er som kjøper og selger…


#1101

Dette er selvfølgelig en mye bedre analyse enn min, som begrenser seg til en kvalitativ oversikt.

Interessant å merke at i perioden du setter opp, er det helt konsistent at de “store” over 100k aksjer har redusert både i antall aksjer og aksjonærer. Alle andre grupper, fra de litt store til de bitte små, har økt. I antall aksjonærer og antall aksjer. Vel og merke er bevegelsene så små at jeg ser på det som bagatellmessig. Men dog.

Dette er, som så ofte når man faktasjekker, diamentralt motsatt av det som gjentas helt til det blir konsensus.


#1102

Det som gjentas til det blir sant, er basert på en kortere historikk, som jeg demonstrerte ved å dra frem juni. Dette inkluderer perioden mens vi ventet forbi forventet ventetid, og sjefen måtte gå. Relativt store hendelser som påvirker tallene.


#1103

Som med all statistikk er utvalget viktigere enn prosentene, så jeg er enig i at bildet kan ses på fra mange vinkler.


#1104

Vil personlig tru at det er dei større aksjonærer som leier ut til short, så kanskje feks topp 50 har en større prosentandel enn det som vises over?


#1105

Lett å anta det men det er jo kun aktører som rapporterer sine holdings en kan vite