Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Nordic Nanovector Aksjonærlister og Shortaktører (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2957ad0e8>

#1855

De endret spillereglene, vi må vente til onsdagen. =(


#1856

Funcom kjørte rettet emisjon, hvor Robur kjøpte aksjer ~20 prosent høyere enn markedskurs.


#1857

Worldquant øker med 108 000


#1858

Shareville 29. januar 2005 medlemmer
Opp fra 1919 den 9.

image


#1859

Da shorten i 2017 peaket så det sånn ca slik ut:

Sum 1 558 519
GSA Capital Partners 348 612
Marshall Wace LLP 337 437
Numeric Investors 575 599
OXFORD ASSET 296 871
Worldquant 0

GSA og WQ har individuelt større posisjoner nå enn forrige gang. Hvor mye har de andre 3 aktørene som ligger under 0,5%?

NB: Etter emisjonen ligger altså 0,5% grensa på ca 275 000, opp fra 250 000


#1860

syns det er forbløffende at nordnet/shareville ikke gjør mer ut av dataene de har.

Hvordan korellerer feks økning i antall eiere med kurs? Er det stopid retail monies eller smart? etc…

Eller, ikke minst, en graf over tid med antall eiere. Så vi slipper å basere oss på screencaps i en forumtråd over tid for å tracke dette :face_with_raised_eyebrow:


#1861

De gjør kanskje det, men hvorfoor skal de dele det med retail? :joy:


#1862

Gikk store mengder aksjer for å bryte ned fra 45.
Får ikke det til å stemme med at det er kvanter basert på makro kun som styrer? Virker mere som strategisk i forhold til enkeltselskapet.

Fra hjemmesiden deres:

WorldQuant develops and deploys systematic investment strategies across a variety of asset classes and global markets. We seek to continuously produce high-quality trading signals (alphas) through our proprietary research platform to employ trading strategies focused on market inefficiencies.

De forsøker å aktivt produsere trading signaler? Unnskyld meg, står det her at de aktivt forsøker å markedsmanipulere?


#1863

Det ser virkelig sånn ut!


#1864

Alle skjønner at kursen blir kunstig kjørt ned nå. Hadde det vært enkeltpersoner som stod bak så hadde disse vært buret inne for lengst.


#1865

WorldQuant utvikler og distribuerer systematiske investeringsstrategier på tvers av ulike aktivaklasser og globale markeder. Vi søker kontinuerlig å fremstille høykvalitets handelssignaler (alphas) ​​gjennom vår proprietære forskningsplattform for å benytte handelsstrategier fokusert på markedets ineffektivitet.


#1866

Kan like godt være framprovosere?


#1867

Tipset økokrim:

Markedsmanipulasjon.
Hva selskapet sier om seg selv på egen hjemmeside:
“WorldQuant develops and deploys systematic investment strategies across a variety of asset classes and global markets. We seek to continuously produce high-quality trading signals (alphas) through our proprietary research platform to employ trading strategies focused on market inefficiencies.”

De økte sin shortposisjon i selskapet Nordic Nanovector dagen etter en rettet emisjon kommer det nå frem av Short Sale Register til finanstilsynet. Jeg fulgte handelen den dagen, og svært mye press ble lagt for å bryte ned fra kursen 45.
De forteller om seg selv hvordan de søker å produsere trading-signaler. Altså investerte de nær 5 millioner kroner i å senke en kurs til et selskap unaturlig lavt.

Definisjon til markedsmanipulasjon:
Markedsmanipulasjon innebærer forstyrrelse av de legitime mekanismene som ellers virker inn ved alle typer handel (kjøp, salg, bytte, lån mv.). Slik forstyrrelse kan for eksempel gå ut på å skape et villedende inntrykk av kjøps- eller salgsinteresse (tilbud og etterspørsel), eller å spre annen informasjon som markedet tillegger betydning i den tro at informasjonen er korrekt og rettledende.

Flere personer har i forskjellige forum skrevet om hvordan det er mangel på kjøpsinteresse for selskapet. Mens når en går investorene i sømmene viser Nordnet at antall kunder som har selskapet i sin beholdning har økt med rundt 10% den siste perioden. Altså falske misvisende inntrykk laget bevisst via shorting. Slik atferd fra en aktør med så store økonomiske muskler er skadelig for mindre aktører. Skaper illusjonen at noen vet noe andre ikke vet. Illusjonen at et selskap er uønsket av markedet i en periode interessen øker. Presser belånte posisjoner til tvangssalg.

10.3 EØS-rett

Direktivet art. 5 gir uttrykk for medlemsstatenes forpliktelse til å nedlegge forbud mot markedsmanipulasjon. Dette forbudet skal gjelde for enhver fysisk og juridisk person, uavhengig av bransje og profesjonalitet.

Markedsmanipulasjon er definert på følgende måte i direktivet art. 1 nr. 2 første ledd:

««Market manipulation» shall mean:

(a) transactions or orders to trade:

    which give, or are likely to give, false or misleading signals as to the supply of, demand for or price of financial instruments, or

    which secure, by a person, or persons acting in collaboration, the price of one or several financial instruments at an abnormal or artificial level,

#1868

Tviler på at det hadde stått på nettsiden om det var lovstridig


#1870

Jeg skulle akkurat til å foreslå at vi kunne utarbeide et skriv flere kunne sende, så med din tillatelse så kan jeg godt sende det du skrev inn selv.

Større sjanse for at de iallfall tar en kikk om de får flere henvendelser.


#1871

Igjen så ser vi at både volum and falltakt øker betydelig etter kl 1530.

23% av handelen gikk i de siste 55 minuttene.


#1872

Det er helt tydelig at noen ønsker kursen ned, samme mønster hver dag. Forstår ikke helt hvordan emisjonen kunne være overtegnet siden kursen rett etter faller nesten 10%. Det gir ikke mening.


#1874

Hva synes du ledelsen gjør feil @Per-Arne?


#1875

Få ut svineriet @pdx
Lavmål!


#1876

Hvem tjener cash her da, de som manipulerer kursen ned?