Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Nordic Nanovector Aksjonærlister og Shortaktører (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2912acb60>

#1938

Vi ikke bare sjekker hver dag, vi plotter hver dag. :wink:

Merk:
Tallet estimert short du ser under her baserer seg på en streng regel om å jevnt nedskrive og oppskrive de synlige shortposisjonene. Det ligger altså ikke noen synsing i dem om de aktørene som ikke har vært synlig i short på lange tider, de har blitt nedskrevet til 0.

Selv om vel de fleste av oss er enige om at det minst er ytterligere en halv million aksjer som er short akkurat nå. Heri ligger det urimelige i at det er en alt for høy terskelverdi for hvilke shortposisjoner som blir synlige.


#1939

Regulær generalforsamling 30. mai 2018, og 24. mai 2017 er vel de to relevante å se mot:


Det var mye volum i fallet rundt LC avgang i fjor, så mye kan kanskje ha skjedd der uten at jeg husker. SSR informerer at ingen short endret seg i forhold til disse møtene, og Numeric investor satt i synelig shortposisjon over GF møte 2017, mens GSA capital satt i shortposisjon over GF møte 2018. Så tilsynelatende ingen press er forventet mot short-fondene pga kommende møter. Kjipt.


#1940


#1941

Jeg tenker at dette kan sendes til klassekampen også.


#1942

Ikke enkelt å få sympati som farmaselskap i dagens debattklima. Klassekampen er nok siste medium jeg ville sendt dette til. :stuck_out_tongue:


#1943

Da tror jeg du tolker klassekampen ganske feil. Klassekampen liker å gå staten etter i sømmene.

Men resett.no er også et mulig medium.


#1944

Jo, for all del. Jeg tenker bare at det er vanskelig. For almuen, og jeg frykter for media også, så består jo både finans og farmasi av kjeltringer. At de river hverandre i fillebiter syns de nok er helt topp.

For oss som sitter med dette er det mer nyansert såklart, men det blir en mediakamp i motbakke. :slight_smile:


#1945

Tull.
Hvis du prøver å legge fra deg at all shorting er styrt av ondskap og svindel så vil du forstå at de som tror kursen skal ned og ønsker å gå short ofte gjør et mye grundigere arbeid i sine undersøkelser før de tar sin posisjon. Både når de ser på indikatorer, selskapstall og antakelser om selskapets øvrige virke.

Og det er like lett, om ikke enda lettere, å påvirke kursen i positiv retning om man ønsker å drive skittent spill.
Husk at risken er mye større for de som går short en de som går long.

At langsiktige aktører har mulighet til å tjene seg en slant på utlån er bare positivt for dem, de er jo også avhengig av volatilitet om de selv skulle ønske å selge seg ut en gang. Samtidig er det vanskeligere å manipulere kursen opp med skitne, ondsinnede triks når det er en motvekt.

Prøv heller å se på selskapet fra helikopterhøyde og marked de opererer i før man tillegger all skyld til de som tror kursen skal ned :slight_smile: De har oftere rett enn de som tror kursen skal opp…

Og en bønn til det som bobler på overflaten her nå, vær så snill og ikke la alle aksjonærer i Nano fremstå som grinebitere og eggheads fordi det er lov å gå short.


#1946

Når de ser at staten driver med fantestreker mot hovedsaklig norske småinvestorer, og samtidig roter bort pensjonspenger, og staten da i tillegg er styrt av borgerlige, så skal du ikke se bort ifra at de setter tennene i det…


#1947

Shorten satt siste 2 måneder, har akkurat bidratt til at selskapet vi er eiere i har fått lite penger inn via emisjon mot hva en kunne vente for utvanningen.
En short som har økt ekstra etter emisjonen for å ytterlig presse småaksjonærene. Du trenger ikke antyde at det er fundamentale årsaker i selskapet selv som er årsak til å shorte for millioner på 40-tallet. Selskapet worldquant sier om seg selv på sin hjemmeside om ‘what we do’: “We seek to continuously produce high-quality trading signals”.

Sier ikke all short er ment for manipulering, eller ondskap. Men det som har skjedd siste dager i NANO er suspekt. Og det er uheldig at FTF med sin store eierposisjon stiller svært mange aksjer til utlån, også i denne perioden for selskapet.
Dette sier FTF om seg selv:
“Vårt oppdrag er å være en ansvarlig forvalter av fellesskapets finansielle verdier. Vi skal sikre god avkastning over tid og bidra til statens langsiktige sparing. Folketrygdfondet har samtidig en viktig rolle som stor aktør i sitt marked.”
Ser du en inkonsistens? Jeg er ikke motstander av shorting av aksjer som funksjon, nettopp pga bobleprising som har eksistert og skapt store problemer mange mange ganger.
Men hva som skjer i NANO om dagen er ikke ok.


#1948

Likte, ikke liker. Ellers enig.


#1949

En journalist fra DN burde vel kunne tatt tak i dette.

Mailer burde også vært sendt til Finansdepartementet.
Noen må se på forvaltningsmandatet når det ikke korrelerer med hensikten bak fondet.
Ref: «Vårt oppdrag er å være en ansvarlig forvalter av fellesskapets finansielle verdier»


#1950

Det du mener å si (?) er:
MARKEDET (shorts og longs), har akkurat bidratt til at selskapet vi er eiere i har fått lite penger inn via emisjon mot hva en kunne vente for utvanningen.

Med andre ord, det er ikke mange nok som tror at selskapet er underpriset.

Husk det er selskapets jobb å synliggjøre verdiene. I dagens marked er Nano sikkert riktig priset.
Ble jo postet en oversikt over “tilsvarende” selskaps Mcap for noen dager siden her som kanskje kan underbygge dette.

Slik ser jeg på det, og det kan sikkert diskuteres i det uendelige frem og tilbake.


#1951

Gidder du poste teksten her så det blir enklere å copy/paste? :stuck_out_tongue:


#1952

Nei, det som er greia er at om jeg skal belåne mine nano-aksjer hos nordnet så er renten 6 %.

Mens Folketrygdfondet låner ut aksjer til short for en mye lavere rente enn som så. En kan selv se i FTF sin q3-rapport at inntekten de har for å låne ut aksjer er så godt som 0.


#1953

Å påstå at de som går short gjør ett grundigere arbeid i sine undersøkelser enn de som går long må du gjerne dokumentere. Dette er ikke noe annet enn antakelser fra deg antar jeg.
Det best opplyste er selvfølgelig institusjonelle investorer som også har muligheten til å ha investormøter med selskapet, som har tilgang på mest informasjon og dermed er bedre “opplyst” enn andre. Tror neppe worldquant eller GSA capital er blant disse.

Klippet fra fortune.com
Most shorting is done by hedge funds and institutional investors to cushion their investments against falling stock prices or to bet that shares have risen too high.


#1954

Dette kan du lett finne selv ved å lese artikler som omhandler shorterenes rolle i markedet, det finnes mange. Google det så finner du nok masse. Har lest mange slike gjennom årene, så det er ikke noe jeg spinner opp selv.
Shortere har historisk avdekket et mange overtramp gjort av selskap som ellers ikke hadde sett dagens lys.

Og de shorter hvilke selskap? De som de tror p.t. er overpriset. Akkurat slik longs kjøper i de selskap de tror er underpriset. Samme ulla. Motvekt til hverandre.


#1955

Børsen er solid rigget for å favorisere aktører som driver med shortmanipulering. Fact. Anonym handel og skyhøy terskel for innsyn i shortregister er kommet på plass etter pålegg fra finansbransjen.


#1956

Når shorten på halvannen måned øker med 500k aksjer, er det vanskelig for et lite utviklingsfirma, og aksjonærer å stå i mot. Du kan se at antall nordnett eiere har økt, så interessen har absolutt vært tilstede, men musklene hos hedgefond er en del større enn hva vi kan hamle opp med.
*Edit tillegg,
spesielt siden det har ført til tvangssalg hos noen langsiktige aksjonærer.

Hei!

Jeg er en investor i selskapet Nordic Nanovector hvor dere er nest største aksjeeier.

Desember og spesielt januar har vist en oppskalering i aktivitet fra shortfond, noe som økte betydelig kort før, under og etter den rettede emisjonen som ble utført 24. til 25. januar mellom børsens åpningstid.

En emisjon som ble utført til kurs 45, hvor til sammenligning selskapet hadde emisjon for rett over 2 år siden til kursen 114. Selskapet har vist fundamental styrke i løpet av 2018, noe som ikke gjenspeiles i kursen, og shortposisjonen har direkte skadet selskapets evne til å hente penger. Ja shorting har tilogmed økt etter emisjon på meget lave kurser.

Dere har et stort antall aksjer tilgjengelig for utlån, noe som ser ut til å ha påført dere, deres medaksjonærer og selskapet dere er nest største eier i et tap i denne omgang. Ja for min del endte det i en presset belåning og tvunget til salg på 30% av mine aksjer.

Kanskje det er på tide dere revurderer deres posisjon for utlån av aksjer for selskap?

FTF kan ikke fortsette å låne ut så store mengder aksjer i et selskap som baserer seg på forventningsverdier og der mesteparten av aksjene er helt bundet i lange posisjoner. slik at det er få frie aksjer for kjøp og salg og dermed uhyre lett å påvirke kursen. Det skader selskapets evne til å hente penger via børs, det fremtvinger tvangssalg for belånte posisjoner. Det igjen gjør at meglere setter strengere krav til EK for belåning, mindre penger kommer inn, det gir større utrygghet til bransjen og investeringer dertil. I det hele tatt, dere skader eget selskap, og dets vekstmuligheter.

Jeg er klar over at det er mange aksjer til utlån utenom FTF sine utlånte aksjer, men dere representerer en stor del av aksjene til utlån for shorting.

Det er kanskje ikke i henhold til hva dere sier om dere selv angående samfunnsansvar på egen hjemmeside:

“Vårt oppdrag er å være en ansvarlig forvalter av fellesskapets finansielle verdier. Vi skal sikre god avkastning over tid og bidra til statens langsiktige sparing. Folketrygdfondet har samtidig en viktig rolle som stor aktør i sitt marked.”

Hjertesukk fra en delvis tvangssolgt medaksjonær i et selskap på frontlinjen av teknologiutvikling innen kreftbehandling.


#1957

Wire-Work