Diskusjon Triggere Porteføljer

Nordic Nanovector Småprat 2018 (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3f80e2e458>
#6256

Hm, Wall Street har hatt en god dag, Kanskje Nano også kan by på en dag med litt juleglans ?
Lys i mørket…

0 Likes

#6257

Dagens DP
17:50:03 50,150 80 BATF
17:48:20 50,600 551 BATF
17:40:50 51,196 18 697 BATF
17:40:50 50,943 12 238 BATF
16:45:25 50,366 208

1 Like

#6258
17:50:03 50,150 80 BATF
17:48:20 50,600 551 BATF
17:40:50 51,196 18 697 BATF
17:40:50 50,943 12 238 BATF
16:45:25 50,366 208

Redigert utgave

3 Likes

#6259

Jeg vil tro det innrulleres stadig nye pasienter her etterhvert? Spent på å høre hvordan det går med dem på nyåret.

1 Like

#6260

Årets siste DP

17:41:03 50,794 18 737 BATF
17:41:02 50,870 16 783 BATF
16:45:20 51,089 751
3 Likes

#6262

Mimrer litt på årets siste dag. Kan vi få en repetisjon?
NANO

0 Likes

del opp dette emnet #6263

1815 posts were split to a new topic: Nordic Nanovector småprat 2019 (NANO)

0 Likes

del opp dette emnet #7914

3 posts were merged into an existing topic: Nordic Nanovector fundamentale forhold 2018 (NANO)

0 Likes

lukket #8114

Dette emnet er midlertidig stengt grunnet et høyt antall varslinger fra fellesskapet

0 Likes

åpnet #8115

This topic was automatically opened after 60 minutes.

0 Likes

lukket #8116

Dette emnet er midlertidig stengt grunnet et høyt antall varslinger fra fellesskapet

0 Likes

åpnet #8117

This topic was automatically opened after 60 minutes.

0 Likes

lukket #8158
0 Likes