Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Nordic Nanovector Småprat (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f47ce3bd248>

#3648

Starting doses of Betalutin® and lilotomab are 10MBq/kg and 40mg, respectively, with the option for dose escalation.
Ref

Jeg bare listet opp mulighetene med de 20-25 pasientene som er oppgitt at skal rekruteres.
For å legge frem evnt mulige forlengede tidslinjer.
3 stk pr dose er korteste vei ja. Men ikke uttalt at skal følges om mulig.

Det er primært et dose-escalation study ja.
Da øker de dose frem til de ser at bivirkningene blir for høye eller at de antar at videre doseeskalering ikke vil gi positiv effekt eller for mye bivirkninger.

Ettersom det er oppgitt 40mg dose for litomab fra start og det de allerede veit om bivirkninger, et det mulig at de enten dropper doser over 15mbq eller øker predosering for å prøve 15+

Så raskeste fall bare 2 doser, men det tviler jeg på.


#3649

Dette jeg tolker til å kunne bety at det innrulleres til begge. Men det kan også tolkes til at det er først ene så neste. Og siden det er dose-eskaleringsstudie som en sikkerhetskomite skal vurdere må jeg medgi at det virker usannsynelig de kan gå rett for begge. Hadde vært vakkert da om sikkerhetskomite gav grønt lys for det på bakgrunn av kjente data om rit og bet.


#3650

Er 95% sikker på at du roter her, det er simpelthen 10/40 dosering det er snakk om.


#3651

Ja. 10/40 er en dosering.
Studenten roter litt.


#3652

Det virker nesten høl i hue å tvinge dem gjennom at 10/40-trinn først. Nesten litt feigt.

  • 10/40 er sikkert
  • Rituximab er sikkert

Kombinasjonen av dem burde også være sikkert. Eller for å si det på en anna måte: Hvis 15/40+ RTX griller pasienten så tror jeg 10/40+RTX gjør det samme :fire: Men man frykter vel en negativ synergi

Data for 10/40 i LYMRIT37-01-studien viste heldigvis noe respons, så man kan vel ha forhåpninger om å se 10/40+RTX gjøre det bedre enn RTX alene :slight_smile:


#3653

Typisk artikkel med Hegnars segl=et slurvete sammendrag.
Dog fler positive enn negative trekk


#3654

10/40 er korrekt, og 15/40 som alternativ, som Spot on påpekte at sto i presentasjonen.


#3655

Hvor mye vet vi om 212Pb-NNV003, og hvor mye mer får vi vite på ASH?.


#3656

Som bl.a @Nocturne nevnte så ble Novartis flere ganger nevnt i sammenheng med partner/oppkjøp snakk, ble litt Nanopphisset her da merket jeg! :money_mouth_face::grin:


#3657

Q2 2015:

Q3 2018:

Costa-effekten var tydelig fra starten av. Veldig optimistisk


#3658

Ha ha… made my day! :joy:


#3659

Sett på samme i dag. Håper det mer kan tolkes til en LR effekt, og strengere forhold til hva som fortolkes som progresjon i forskning. Men virker som LC haussing fant sted tidlig.


#3660

Er jo fint lite vi vet egentlig, bortsett fra at det er det samme kimeriske antistoffet som i Humalutin, og at det er en payload Orano har erfaring med.

Vi vet også at morselskapet til Orano har enormt dype lommer, så det er helt mulig for dem å kjøre i gang med kliniske studier om de finner det lovende nok.
288 millioner euro gross margin første halvår 2018 rapporterer morselskapet. 2000 mEUR cash og ekvivalenter, 23000 mEUR assets totalt.
De kunne fint kjøpt NANO og laget Orano Med Norway om de ville for den del, men de har vel gjerne nok med et biotech.


#3661

Dosering:

Oppsiden for å hoppe direkte til Ritux + 15-40.
Er at vi sparer tid mtp sikkerhets doserings økning.

Nedsiden er enorm om vi f.eks får et dødsfall uten å gå sakte men sikkert.

Snakker vi om “risk management” ?


#3662

Pluss at det er vel uansett interessant å bygge et diversifisert datasett?


#3663

Da er vel neste naturlige steg en ICO (Lu177 token) og noen aksjonærvennlige transjer med konvertible dødsspirallån fra Alpha Blue Ocean.


#3664

Tror det er mange grunner til dose eskalerings. Litt kjipt for de første pasientene men bra for “oss”.

Om jeg var syk og fikk valgt så er jo “full” guff det jeg ønsker gjerne opp mot grad 4 for så å få litt blodoverføring i uke 3-4


#3665

DENNE POSTEN INNEHOLDER HAUSSING

Måtte se igjennom q3 en gang til før jeg la meg og HERREGUD, kan egentlig Bravo gjøre det så fryktelig mye mer tydelig?! Han står jo nærmest å sier ordrett at de har fått klare henvendelser fra andre selskaper som er kåt på pipen vår! Ingen CEO bruker så mye tid på å snakke om andre oppkjøp i bransjen uten at det ligger noe mer bak.

Legg også merke til et av spørsmålene i q/a runden.

Spørsmålet var noe sånt som: “Vil Nano bringe Betalutin til markedet selv?”

Bravo svarer noe sånt som: “Nano vil bringe Betalutin til markedet i US selv”

Altså. 2+2 osv…


#3666

Haussingen fortsetter.

Når det gjelder Marginal Zone Lymphoma (MZL) viser Lisa og Bravo mye følelser når de får spørsmål i Q&A. LR sier “That’s a good question”, Bravo sier “Of course” og gliser. Det virker for meg som om de har en plan for å utnytte disse dataene, og ikke bare la dem gå i glemmeboka til fordel for FL-resultatene.


#3667

En mulighet for at Nano ikke går høyere enn 10/40 i Archer-1 kan skyldes flere forhold:

  1. Siden det er en kombobehandling og Rituximab også kan bidra med bivirkninger, er det fornuftig å starte lavt.

  2. Effekten ser ut til å bli svært god. Nødvendigheten av å presse doseringen på Betalutin kan dermed være begrenset. Oppnås svært høy effekt, allerede med 10/40 kan Nano komme raskere til mål med Archer-1. Kravet til max-akseptabel dosering vil eksempelvis rett og slett ikke behøve å være nødvendig om man får tilnærmet 100% effekt med lave bivirkninger.

  3. Gjenåpning av CD-20 og CD-37. Kan muligens påvirkes av dosering, som ikke er proporsjonal med gjenåpning.


Nordic Nanovector fundamentale forhold 2018 (NANO)