Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Nordic Nanovector Småprat (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f47d60f7c18>

#3668

Ha ha , jeg måtte se akkurat dette på nytt for å studere utrykkene. Og OMG , Bravo har en fantastisk reaksjon til det spørsmålet. Noen traff visst spkeren :man_dancing::raised_hands:t2::clinking_glasses:


#3669

Godt spørsmål, ikke sant. :wink:


#3670

EB: We also promised at the last time that we will open the U.S. This is a key part of getting the patients and getting sufficient patients. So the FDA will approve the product when we have the data, and now that trial in Miami is open.

LR: We’re very happy to have recently announced, too, that the first U.S. site in Long Beach, it’s sunny, like Miami, but it’s Long Beach, has – was open for enrollment as well.

Flere sentre i US i gang? :smile:


#3671

Haha, nei, det er bare LR som korrigerer Bravo. Ganske festlig situasjon igrunn.


#3672

Det var en festlig situasjon ja, god stemning og bredt glis. Men det kan jo være at Bravo forsnakket seg litt. Vi får se om Miami er med på neste oppdatering på Clinicaltrials


#3673

Bravo stepper inn:

Hvem av dere spurte om dette? :joy:


#3674

2021??? Nå er du ute og sykler mann!:wink:

ARCHER-1 kjøres på de største sykehusene i Norge, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondhein, Tromsø etc. Betalutin har vært under utprøving i mange år nå, og jeg vil tro leger og sykehus som behandler pasienter med NHL etterhvert har hørt om denne behandlingen. Norge er et lite land, og vist det først sprer seg en buzz om at det kan tilbys en kommisjonsbehandling hvor man unngår cellegift, så tror jeg ARCHER-1 fort kan bli et veldig populært studie å delta i. 20-30 pasienter er ikke veldig mange, tatt antall tilfeller av NHL i Norge i betraktning.
I mitt bullscenariet så blir ARCHER-1 et populært studie å delta i og siste pasient er blir ferdig behandlet i løpet av 2019!:clinking_glasses:

‘‘Årlig er det rundt 1200 nye tilfeller av lymfom i Norge, hvorav i overkant av 1000 er non-Hodgkins lymfom. Sykdommen kan opptre i alle aldre, men er absolutt vanligst i aldersgruppen over 40 år.’’


#3675


#3676

sentimentet i aksjen har vært “sell on news” siden desember 2016, det tar nok litt tid før dette blir til “buy the dips”

jeg tror vi nå er i overgangen til et positivt sentiment

tror det kommer dersom aksjen etablerer seg over trendtaket på 64-65 (der vi nå danser)

(vi som vet at dette er gull er jo alltid i “buy the dip” mode, men nå snakker jeg om objektivt teknisk sentiment for folk som ikke har peiling på aksjen)


#3677

#3678

Selv om jeg skulle ønske du hadde rett må jeg nesten sammenlikne litt med DLBCL-studien. Første pasient rapportert behandlet i mars 2017, og guider enrollment ferdig i Q1 2019…

Så Archer-1 snakker vi første pasient behandlet i november 2018, ferdig behandlet Q4 2020 etter å ha justert dosen 3 ganger. Lugano 2021 da? :sweat_smile:

Saken er, ting tar tid. Det meste av tiden her handler om å vente på pasienter, vente på 3 måneders behandlingstid, samt vente på bekreftelse om å øke dosen.

Det var jo dette vi trodde skulle skje i LYMRIT 37-01 da vi satt med gode data fra 15/40. Men så skulle selskapet kjøre 20/100 siden det ble ment at det kunne være enda bedre.

Men for all del, la oss håpe på så gode effektdata at de kan presentere dem allerede i 2019 .:slight_smile:


#3679

Nå blir det ikke helt riktig å sammenligne med R/R DLBCL pasienter, disse pasientene er veldig syke og sårbare, så på denne pasientgruppen må man fremvise ekstra forsiktighet, og disse pasientene hadde heller ikke blitt behandlet med Betalutin før, så det var et mye større usikkerhet rundt tolerabilitet .

Og hvor du får det fra at dosen i ARCHER-1 skal justeres 3 ganger vet ikke jeg, det står oppført med 2 doser i studieoppsettet.


#3680

Stemmer. 2 doser og man er ferdig med predoseringsjusteringa i utgangspunktet.

Det er 10 og 15 man sjekker ut, effektavlesning etter 3 og 6 mnd. Lengre follow-up dog, såklart.


#3681

Helt riktig, det er i utganspunktet 10 og 15 MBq man tester ut, men hva om sikkerheten er fin på 15 MBq, skal de bare gi seg da? Ikke prøve 20 MBq som kanskje er enda bedre? Poenget med doseeskaleringsstudie er jo å finne beste dose.


#3682

Ja, det kan de gjøre fordi Paradigme avgjør hva som er best av 15/40 og 20/100, trenger ikke blande det inn i ARCHER-1.


#3683

Vesensforskjell i sykdom kontra DLBCL også. I FL har man vist god effekt, og pasienter vil således være mer tilbøyelig til å delta, kontra i DLBCL hvor Betalutin ikke har vist noe som helst.


#3684

Blir nok en kjedelig dag detta. Kommer til å henge mellom 63-64 tror jeg :frowning_face:


#3685

Personlig tror jeg vi får se effektdata fra 15/40 + rituximab på ASH 2019. Jeg tenker kanskje at de rekker å eskalere dosen rundt februar 2019 til 15/40, og deretter behandle pasienter på vårparten, med effektavlesning (6mnd) på hösten för ASH. Muligvis effektdata for 20-25 pasienter ved Lugano 2020?

Safety read er 3 mnd. etter dosering. Godkjennelse for eskalering tror jeg kommer til å gå fort gitt at bivirkningsprofilen er lik monobehandling. Hvis det tilkommer uforutsette bivirkninger blir det et lengre forlöp.

I og med at studiet bare gjöres i Norge er det färre byråkratiske organ å forholde seg til. Hvis REK skal involveres i dose-eskalering beslutningen håper jeg at de er interessert av å gjöre prossessen smidigere enn sist, da de har fått mye pepper etter paradigmet.

2 FL pasienter er jo vanlig forekommende på norske sykehus, og man möter dem ofte som lege på hämatologisk avdeling. Pasientene finnes der daglig, spörsmålet er om de vil velge bort annen behandling. Jeg tror det. Hvis behandlingen ikke fungerer etter 6 måneder, kan man alltid behandle med andre godkjente midler. 6 mnd. höres lenge ut, men de fleste NHL er ganske indolente og langsomtvoksende, så tidsrisikoen er ikke så höy som ved andre cancerformer. I tillegg har man jo gode data med monobehandling i Lymrit og kombinasjon i dyreforsök som man kan vise til. En siste ting som gjör meg optimistisk er at Kolstad har tidligere visst seg veldig effektiv ved pasientrekruttering.

Fullt sett Lugano 2020, som passer med filing av paradigmet. Det er mine 50 cent.


#3686

Slapp av, går opp utover dagen. Volum kommer også


#3687

Ang. safety og Archer: Jeg er ingen ekspert, men funderer i disse baner:

1: Man har kontroll på bivirkningsprofil for RTX som monobehandling.
2: Man har kontroll på bivirkningsprofil for Betalutin som monobehandling.

Ved kombibehandling vil det ikke (nødvendigvis) være en “lineær addisjon” av bivirkninger for kombinasjonen, men som et utgangspunkt kan man vel tenke seg:

1: Sammenfallende bivirkninger forsterker hverandre.
2: Bivirkninger fra ett medikament kan forsterke andre bivirkninger ved det andre.
3: Bivirkninger fra hvert av medikamentene gir generelt senket allmenntilstand, hvilket gjør at ellers tolererbare effekter blir mer alvorlige.

Noen som har oversikt over hva slags bivirkninger som eventuelt sammenfaller med Betalutins bivirkningsprofil? Noen som har pønsket på hva som kan bli en felles bivirkningsprofil for komboen? Dette er interessant kun som tidtrøyte da det jo til slutt er det kvantitative som vil bestemme, men okke som kan det være moro å kikke litt på det “kvalitative”.