Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Nordic Nanovector Småprat (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f47c9cfa388>

#3688

Hypoglobulinemi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni - kort sagt: benmargssupressjon

Det förekommer som vanlig bivirkning ved rituximab og i lettere grad ved betalutin. Predosering i forbindelse med betalutininjeksjon senker denne, men man ser en supressjon av lettere grad.


#3689

Glad du er her @Bra_Britt. Gode innlegg. :ok_hand:

Faglig kompetanse?


#3690

Lege - radiologisk - gift med hematolog :grinning:


#3691

Da er det bare for oss legfolk å begynne å google!

Hvor “alvorlig” er bivirkningsprofilen for RTX? Er jeg far off ved å anta at det største problemet med safety ang. kombibehandlingen vil dreie seg om RTX sin ende av pinnen?


#3692

Really? God kombinasjon i sammenheng med denne investeringen. :ok_hand:


#3693

I statene ser vi at mange biotechs bruker lånefinansiering.

Men jeg er er en smule skeptisk, og hør gjerne hva de sier på Armchar healthcare i siste episoden:


#3694

Fantastisk at det fortsetter å komme forummedlemmer med medisinsk bakgrunn, veldig velkomment. :slight_smile:


#3695

Slår mine 10 studiepoeng radiokjemi ned i støvlene :sweat_smile:


#3696

For god ordens skyld:

Vi har ingen kontakt med Nordic nanovector overhode. Det kjöres ingen studier av betalutin eller annet koblet til Nordic Nanovector på det sykehus vi jobber. Hvis Betalutin kommersialiseres (som jeg tror kommer til å skje) selger jeg aksjene pga. min kones jobb.


#3697
Bivirkninger

I tilslutning til infusjonen, mest uttalt de første gangene, kan det komme reaksjon med feber, tretthet, hodepine, myalgi og artralgi, kvalme, diaré og urtikaria/utslett; i sjeldne tilfeller utvikles et mer dramatisk anafylaktisk bilde med angioødem, bronkospasme og blodtrykksfall. DIC-syndrom er også beskrevet. Disse bivirkningene er mest vanlig ved behandling av maligne lidelser sekundært til tumorlyse.Det er rapportert om sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner som toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og Stevens-Johnson syndrom (SJS) ved bruk av rituximab hos pasienter med autoimmun sykdom.

http://legemiddelhandboka.no/Generelle/329148


#3698

Bivirkninger ved rituximab behandling:

Meget almindelige (> 10%):

Feber, Infusionsrelaterede reaksjoner, trötthet
Kulderystelser.
Diarré, Kvalme.
Dyspnø, Neseblod, Hoste, Höyt blodtrykk, Perifere ødemer.
Hypoglobulinemi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Artralgi, Muskelkramper.
Hodepine, Søvnløshet.
Alopeci, Hudkløe, Hududslett.
Infeksjoner.

Almindelige (1-10%)

Nedsat appetit, Vekttap.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Obstipasjon, Oppkastning, Stomatitis, Svelgebesvär.
Arytmier, Bronkospasme, Myokardieinfarkt, Ortostatisk hypotension, Takykardi, Vasodilatasjon.
Anemi, Forhøyet LDH.
Heteturer, Hyperglykemi, Hyperkaliemi, Hypocalcemi.
Myalgi, Ryggsmerter.
Agitation, Angst, Parestesier, Svimmelhet.
Acne, Urticaria, Øket svettetendens.
Hypersensitivitet.
Conjunctivitis, Tinnitus, Øresmerter.

Ikke almindelige (0,1-1%)

Koagulasjonsforstyrrelser.
Depresjon, Nervøsitet.

Sjeldne (0,01-0,1%)

Anafylaktisk reaktion.

Meget sjeldne (< 0,01%)

Tumorlysesyndrom.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Nyresvikt.


Det er positivt at lymrit studiet har vist veldig begrensede bivirkninger med monobehandling betalutin, og lovende på vei inn i et kombinasjonsstudium. Senere må data tale sin sak, og man kan aldri vite på forhånd.


#3699

Hver gang jeg ser en liste over bivirkninger ved bruk av ulike legemidler i kreftbehandling slår det meg hvor unikt Betalutin synes å være i så måte.


#3700

Og hver gang jeg ser en liste over bivirkninger av ulike legemidler blir jeg minnet om hvor heldig man er som kan leve livet uten behov for legemidler.


#3701

Men neppe mine 7,5 i faget medisin for ikke-medisinere ?


#3702

Må si det er deilig å sitte med aksjer i et selskap hvor man igjen har følelsen av at hva som helst kan skje når som helst. :ok_hand:


#3703


#3704

Noen leker seg med kursen.


#3705

Er det radium denne uken?


#3706

Næææ


#3707