Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Nordic Nanovector Småprat (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f584da4a450>

#3851

Ja, det ville gitt ca 350 millioner i dag, og det skal ta oss over kneika, og gi rom for videre programmer også.


#3852

Bare vi kunne fått inn noe mer seriøs eiere enn judasgjengen som kom sist


#3853

Perfekt! Kommer tilbake til saken når kursen står i 700.


#3854

Har hørt Costa nå jobber i et investeringsfond. :clap:


#3855

Enig!!, men de fleste har vel vært “relativt” langsiktige. Er helt klar ikke spesielt imponert av FTF som velvillig har lånt ut aksjer de har i ett oppstartselskap som er ferske på OB. Å låne ut i feks Equi er en ting, men de vet godt at ett oppstartselskap som er på børs, er dønn avhengig av en god MCAP for i det hele tatt å kunne finansiere sin forskning.
Er for øvrig svært spent på neste ukes lister, føler som tidligere nevnt at det noe nye penger på vei inn. Det er ikke typisk PCIB,PHO, TRVX bytting som foregår nå :slight_smile:


#3856

Skal man være notert på hovedlisten så skal det være mulig å skaffe til veie utlåns aksjer.


#3857

Hvor har du den regelen fra? Listing på OB Hovedliste sier ingenting om det.


#3858

Fritt etter hukommelsen da det ble diskutert ved notering av bland annet nano på hovedlisten. Kan ikke henvise til underlaget, men skal se om jeg ikke finner det igjen.

Edit: kan være jeg husker litt feil og det gjaldt indeks


#3859

Sier ikke at shorting nødvendigvis er en uting, men sliter litt med å forsvare at en av de største aksjonærene i NANO; ett statseid fond, shorter sitt eget selskap. Ett selskap som forsøker å behandle kreft og basically kun lever av av MCAP. Betenkelig.


#3860

Relativt?
En kurs på 500 kr, ganger isch 36k gir 18 mill.
18 mill delt på våren 2025 (for meg 9 år) gir 2 mill i året i brutto årslønn.

Ingenting er «relativt». Om så, for ever, og det er kort nok dét også😄


#3861

Den sier noe om at aksjen skal være lett omsettelig - men så langt jeg vet ingenting om at det må finnes aksjer til utlån.

Edit: Skal seff bøye meg i hatten om jeg er helt på tur her :slight_smile:


#3862

Hematologisk behandling av lymfomer handler mye om å sikre at pasienten tåler behandling og ikke får uventede komplikasjoner. I 2. linje er det mye man kan velge, og i visse tilfeller gir man også mere kreative off-label-kombinasjoner hvis man tenker at det passer best for pasienten. Behandlingene består stort sett av en eller flere cytostatika i kombinasjon med rituximab, evt. stråleterapi.

Man tar mange hensyn i behandlingen, som FLIPI-score, hvor høy gradig lymfomet er, hvilke andre sykdommer pasienten har, om det er bulky tumorer, eller bare hva pasienten mest ønsker selv osv.

Men kjemoterapi, som oftest inngår i noen form, er en påkjennelse for kroppen, og det ligger langt framme i tankene hos behandlende lege. Populasjonen er ofte opp i årene, og det finns ofte konkurrerende kroniske sykdomstilstander.

Alle leger avlegger den hippokratiske ed, og det første som nevnes i den er følgende:

‘‘Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Jeg vil ikke gi dødelig gift til noen som ber om det, heller ikke gi råd til hvordan de kan avslutte sitt liv.’’

eller på latin:

‘‘Primum non nocere’’

eller kort sagt: først og fremst ikke skade.

I tråd med dette kan man kanskje forstå at Betalutin sin bivirkningsprofil virkelig er en EDGE i forhold til andre behandlingsalternativ som idag finnes til rådighet. Med de data som foreligger ser det ut til at behandlende lege ofte vil kunne ty til Betalutin med den hippokratiske ed i behold. Hvis kombinasjonen som utforskes i Archer viser seg like skånsom og med god effekt vil det kunne bli en game changer her, tror jeg.

Dette gjelder desto mer for monobehandling Betalutin i 3FL, da disse pasienter i gjennomsnitt er mer komorbide enn i 2FL.

Jeg har tidligere nevnt noen av mine tanker omkring hvor fort jeg tror Archer kommer til å være ferdig. Forhåpentligvis Lugano 2020, evt. ASH 2020. Men det kan jeg selvfølgelig ikke vite noe sikrere enn dere.


#3863

Har ikke tenkt på rettet emi uten rep emi men helt greit for meg så lenge det skjer over 100 kr!


#3864

Det får jo sin ekstra prosent avkastning, og nekter å ta stilling til hvor drastisk de svekker prisingen av selskapet og dermed dets evne til å hente penger i markedet.


#3865

Hva er det egentlig man får som aksjonær i NANO per NOVEMBER 2018?
På tide med en liten oppdatering

Hva ser en ny investor som saumfarer markedet etter god risk & reward?

 • Kursen har ligget i over ett år i en fallende trend, MEN KAN NÅ SE UT TIL Å HA BRUTT OPP
 • Nano er barrikadert av internettkrigere som lyver og vrir alt i negative vendinger. Korrekt informasjon er ikke lett å finne (SENTIMENTET VIRKER Å VÆRE HELT FORANDRET, TROEN ER TILBAKE)
 • Det er sannsynligvis ~2 år til Betalutin blir godkjent av FDA CORRECT

Hva er så risikoene?

 • Dårlige data på ASH - Det er risiko ved all legemiddelutprøving og Betalutin er selvfølgelig intet unntak. Enhver må gjøre egen grundig research.
 • Konkurrenter - Betalutin har flere konkurrenter, men er per nå først i løypa til Accelerated Approval. Lisa Rojkjaer overbeviste på Q3 om pasientrekrutteringen, og per 06.11 var det 51 aktive sites som rekrutterte til PARADIGME. De har åpnet første site i US, og jobber på spreng med å åpne de resterende 29. Clinicaltrials.gov oppdateres når som helst igjen. Det later ikke til at NANO skal miste forspranget sitt.

Hvilken informasjon burde en ny investor ha for å få et fullstendig bilde av mulighetene de neste 3-4 månedene gir i Nordic Nanovector?

 • ASH-konferansen 2018 - Nano har fått en poster presentasjon av det fullstendige datasettet fra fase 1/2-studien Lymrit 37-01, hvor abstraktet ble sluppet den 1.november. Dette er studien som selskapets registreringsstudie for Betalutin - PARADIGME - bygger videre på. Markedene i USA og EU-5 er på 12300 pasienter årlig, og med en pris på $150 000 har dette potensial til å bli veldig verdifullt. Nordic Nanovector har allerede begynt å ansette personell for markedsføring i US og EU, og vil beholde alle rettigheter i disse markedene selv.
  Abstraktet leverte varene


  Øynene bør nå være rettet mot ASH-posteren som kan levere andre data pga lengre oppfølgingstid. Spesielt median duration of response blir spennende, da det kan øke prisen for Betalutin betraktelig.

 • Archer-1 - Betalutin i kombinasjon med blockbuster/Roche-eide Rituximab for pasienter med follikulært lymfom i andrelinje. En fase 1b-studie med ~20 deltakere. Første pasient skal doseres i 1. halvår 2018. Markedet for andrelinje er på NOK 18 milliarder. Fase 1b-studiet er en proof-of-concept-studie som vil være ferdig på samme tid som Betalutin får godkjenning for tredjelinje. Selskapet får da enda mer leverage i samtaler med Roche/Novartis, siden de kan velge å kjøre registreringsstudie selv om ikke Big Pharma blar opp de store pengene.
  First patient dosed i 2H, og det ble den med god margin
  Se f.eks @Bra_Britt sin gjennomgang av studien og forventet tid til readout.

 • Breakhrough therapy designation/PRIME - De gjeveste designasjonene en medisin under utvikling kan få, og noe som gir en helt spesiell status hos FDA og andre regulatoriske myndigheter. Aldri oppnådd av et norsk selskap før. Betalutin for tredjelinje sikter seg inn mot pasienter som har et veldig sterkt medisinsk behov. De er refraktære mot Rituximab, og har veldig få/ingen muligheter igjen i verktøykassen. Idealisib fikk godkjennelse for denne indikasjonen i oktober, men det er en PI3Khemmer med et hav av bivirkninger, ok og Betalutin er veldig godt differensiert i møte med denne konkurransen. Nordic Nanovector har sannsynligvis tilstrekkelig dokumentasjon på hvilke pasienter fra Lymrit 37-01 som var rituximabrefraktære as we speak, siden selskapet har sagt at de akter å presentere denne informasjonen på posteren.
  FDA svarer på en søknad innen 2 måneder etter den er sendt.
  Breakthrough Therapy Designation/PRIME kan i mine øyne bli tilkjent Betalutin for R&R Follicular lymphoma fra og med begynnelsen av januar 2019 og ut i 3Q2019

 • Ny styreleder og kursen videre - Ludvik Sandnes sa i første halvdel av 2018 at han ønsker å tre til side for at selskapet skal kunne få en ny styreleder med nødvendig kapasitet og erfaring fra møte med utenlandske investorer og selskaper. Ny styreleder vil sammen med ett veldig erfarent styre og ny CEO Eduardo Bravo spikre Nordic Nanovectors fremtidsplaner i det de entrer oppløpssiden i utviklingen av Betalutin. Vi hørte på Radium podcast at sjefene i Algeta hadde 1600 investormøter på 4 år. Det er ingen grunn til å tro at det er færre møter for Nordic Nanovector.
  Skal de godta partneravtale for kombinasjonen med Rituximab? Skal de ta opp lån/gjøre en rettet emisjon i 2020 og gå selv til markedet med Betalutin (klart mest lønnsomt)? Hvordan skal de forhandle en “Algeta-avtale” ved salg av selskapet? La meg føye til, WHAT’S UP WITH NOVARTIS?
  Ny styreleder kan komme når som helst, sannsynligvis i 1H19

 • Trendskifte - Aksjekursen har helt siden den 4. april da tidligere CEO Luigi Costa gikk av vært i en svakt stigende kanal, noe som over tid kan vise seg å ha vært trendskiftet for kursutviklingen til Nordic Nanovector. Per i dag ligger kursen på 71 kroner, opp 33% den siste måneden. Det meste av bevegelsen har kommet siste 2 uker. Godt hjulpet av FPD Archer-1, PIM og abstraktet til ASH. Det virker som om markedet har begynt å tro på at NANO virkelig kan levere i henhold til hva vi alle drømmer om.

 • Kursmål på 110 og 115/ RT: 71kr - DNB har endret kursen i takt med utviklingen til selskapet, og har nå ett kursmål på 110 kroner som de satt etter abstraktet ble sluppet. Jefferies kom nylig med en BUY-anbefaling og et kursmål på 115kr.
  Selv har jeg regnet på risk adjusted net present value for NANO, og jeg lander på NOK151. NÅ - MED ~2 ÅR IGJEN TIL MARKEDET - En vesentlig forskjell mellom min utregning av DNB sin utregning er at DNB ikke har endret pasientgrunnlaget fra 2015, mens NANO nå opplyser om 12300 tredjelinje-pasienter.
  Oppdaterte analyser fra meglerhus som følger NANO kommer garantert i følge med posteren på ASH - og hvis dataene holder seg vil kursmålene etter det jeg kan regne meg til øke kraftig på grunn av økt LOA og kortere tid til markedet. Følger man utregningene til launch i 2021 vil kursmålene (e:ved launch) fra meglerhus være på over eller rundt 430 kroner per aksje Dette må kunne sies å være solid R&R når man ser hvordan dataene har holdt seg.

Oppsummert:

 • ASHposteren kan potensielt være ENDA EN megatrigger for selskapet
 • Archer-1 har potensiale til å bidra med ekstremt store VERDIER og første pasient er dosert
 • Breaktrough therapy designation/PRIME kan komme fra januar av.
 • Ny styreleder vil bidra til å sette kursen i en megaviktig fase for selskapet. What’s up with Novartis?
 • Kursmål på kr 110 og 115 fra meglerhus vil sannsynligvis øke kraftig til ASH hvis dataene holder seg.
 • Følg med på risikobildet og gjør gode, egne valg.

Til nye investorer og andre som er ute etter informasjon vil jeg si; les dette grundig, undersøk de tingene jeg har skrevet og gjør dine egne vurderinger. Jeg er i hvert fall av den formening om at Nordic Nanovector har ballen på sin banehalvdel nå, og at de pengene jeg skyter inn på disse lave kursene kan vokse godt på både kort og lang sikt.

Ærbødigst,

Edit: mens jeg har dere her, ta gjerne turen til småprat og les @pdx sitt innlegg om hvorfor insidermedlemskap både finnes og hvorfor det må koste litt.


#3866

Solid oppsummering, krakket. Takk!
:duck::duck::duck:


#3867

@pdx - pin den posten. Nydelig arbeid @Fornybar !


#3868

Skikkelig bra oppsummert Fornybar! :muscle::clap:


#3869

Solid arbeid @Fornybar! :clap:t2:


#3870

Men stråling er stråling og sentidsbivirkninger er per definisjon ikke til å unngå. Det vet vel du som er radiolog.
Dog kan de være av bagatellmessig art.