Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Nordic Nanovector Småprat (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f5854d1f4a8>

#3871

Nja, sannsynligvis 2018Q4, tenker jeg :champagne:


#3872

Uredd fikk noe nmailer ja,men innsideinfo var det ikke i de, bare litt forklaring som han psotet videre.

ath: Uredd har aldri oppvist selvironi.


#3873

Nyheten om Archer-1 vandrer rundt


#3874

Archer-1, juvelen i NANO-universet. :muscle:t4:


#3875

Dette er et meget viktig poeng som jeg synes det virker som om svært få evner å se verdien av. Hvis Archer-1 gir gode resultater vil det løfte Nordic Nanovector noe voldsomt , på alle måter. Den medisinske og kommersielle effekten vil ta dette konsepter videre med 7-mils støvler. En juvel i høyeste grad.


#3876

Hvilke private kursmål har biotekjunkiene her inne?

Selv ser jeg på en kurs mellom 350-1000 kr aksjen som sannsynlig, litt avhengig om budet kommer i løpet av noen måneder eller ut i 2020, selvsagt under forutsetning av at ARCHER-1 blir suksess.


#3877

Med forutsetningen at Archer-1 blir en suksess er det “sky’s the limit” som gjelder. Det blir nesten litt juks :wink:


#3878

Får være festbrems: Archer 1 har behandlet 1- en pasient.
Litt tidlig å erklære verdensherredømme.


#3879

Ja, tidlig enda. Men synergiene virker å være tilstede, i forhold til musemodellene.

Også viktig å holde seg konkurransedyktig i 2L. Husk også at ME-401 har vist begrenset effekt i 2L)(ca. Samme som Betalutin mono, men med 0 CR(N=10)). Spent på hva de får til med Copanlisib.


#3880

For meg er konkretisering av kursmål ved suksess langt frem i tid ganske uinteressant. Jeg har vært long med en andel siden 2015/2016. Den delen av porteføljen er et binært bet. Går det inn så er jeg mer enn happy uansett hva kursen måtte ende på :smile: …går det ikke så har jeg tapt noe jeg hadde råd til å tape.

Så har jeg en andel, akkurat like stor, som jeg tidvis har swingtradet med. For denne er kortsiktige kursmål, gjerne basert på TA, det som er interessant. Har naturligvis råd til å tape denne andelen også :slight_smile:


#3881

Det er riktig. Den organspesifikke absoberte stråledose er ikke ubetydelig, se nedenstående utdrag fra tabell. Det vil först og fremst lede til overveielser hos yngre pasienter med lang restlevetid. Disse er det dog veldig få av innenfor indikasjonen. Betalutin har liknende totaldose som andre godkjente preparater (Brexxar og zevalin). Dette kan også sammenliknes med konvensjonell radikal stråleterapi med totaldose opp til over 70 Gy i targeterte område.

En annen sammenlikning som kan väre interessant for å få perspektiv er CT abdomen. Der vil stråldosen for lever väre rundt 10-15 mGy.

Organ Betalutin dose20 MBq/kg +lilotomab predosing

Liver 1.55 Gy

Spleen 4.50 Gy

Kidney 0.74 Gy

WB 0.22 Gy

RBM 1.46


#3882

For noen diagnoser stemmer dette (typisk plateepitelcarcinomer i øre-nese-hals-området), mens lymfomer krever lavere stråledoser. F.eks. for lokalisert sykdom follikulært lymfom kurativ behandlingsmål vil man vanligvis gi strålebehandling med 2 Gy x 12 (=24 Gy).


#3883

Fint for deg “Snila” :wink: For meg tror jeg det blir mer enten

eller image
:cold_sweat: :joy:


#3884

200 000 omsatte aksjer første 68 minuttene. Får sommeromsetningen til å se ut som en vits.


#3885

72 er et nytt mytologisk punkt. Brytes dette kan det gå lukt mot 80.


#3886

HVIS det stemmer at det er US investors som går inn (omsetningsveksten etter kl 14) så forsvinner 72 i ettermiddag. :smiley:


#3887

Jeg holder meg til at closer det over 69 i dag så går det rett mot 80+.

Noen tall virker mer logiske enn andre … eller er logisk ordet? Tja :slight_smile:


#3888

Over 68 var min tanke, men når det er sagt tror jeg det ender i blått i dag også =)


#3889

Den tekniske dorullen skal dere får billig av meg om dagen. Hvis det viser seg at utlendingen er på vei tilbake igjen på eiersiden i Nano, så kan kursen nå ATH rimelig fort, uavhengig av TA indikatorer.

Tror utenlandske investorer er mer bevisst på faktorer og trender som at RIT er vinden, oppkjøpene til Novartis osv.


#3890

Dette har vel alle som driver med TA påpekt jevnlig, at det fundamentale trumper TA når som helst, når det skjer noe positivt/negativt.
Det sagt så er det moro å være all in i Nano for tiden, tålmodigheten har lønt seg kan det se ut som. Selv om vi er laangt unna kurser hvor jeg personlig vil selge en andel av mine aksjer, så er det veldig oppløftende å se såpass bra stigning i papirverdien! :slight_smile:
Nano har vel steget med over 50% siden 23 april (46 kr), som var siste gangen jeg forbannet meg for ikke å ha mer midler til å handle for. :scream: