Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Nordic Nanovector Småprat (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff29734f760>

#5465

Ja, ser ut som mange som måtte trekke seg:

image

De rapporterer jo bare ORR på 10 av 17:

image

Så hvor reell er den ORR egentlig?

Nei, Nano og Betalutin står fortsatt meget sterkt i mine øyne!


#5466

Vi har sett store poster via Dark Pool til (91, 83, 76… m.m). Kampen om småaksjonærenes aksjer fortsetter. Når dere ser remser av poster på 7, 8, 9, 10, 20, 50, 1oo, 750 o.fl. vet dere at m.husene driver sitt arbeid.


#5467

Ikke meningen å være ufin, men kan du skrive på vanlig norsk?
Forstår bare halvparten av det du skriver…


#5468

Skjønner dere finnmarkinger bare bokmål eller? :stuck_out_tongue_winking_eye:


#5469

Det fallet i mDOR får nok større konsekvenser for kursen enn noen kunne ant.
Skjønner fortsatt ikke hva som traff oss. Spesielt ikke etter den fine økningen i respons i Arm4 fra ASH17.

Må bare innrømme at man ble tatt kraftig på sengen.

Det bør komme innsidekjøp relativt fort. Muligens også en forklaring/melding som kan berolige langsiktige investorer.
Samt en plan for klinisk CLL-løp.


#5470

Langsiktige bør allerede være beroliget etter CC på mandag morgen og data som ble fremlagt, samt det andre posterene på ASH. De ikke fult så langsiktige er noe helt annet :stuck_out_tongue:


#5471

Synd å si det, men så lenge denne notisen er å finne i Nanos presentasjoner vil ingen av siste tids nyoppdagelser føre til noen videre kursoppgang.

image

Ingen penger vil bli brukt på noe annet enn Paradigme pr i dag.

De kan komme med så mye data de bare vil, men det blir skuffefyll på Nanokontorene inntil

  1. Paradigme er ferdig
  2. Ferske penger er tilgjengelig i form av partneravtale, emisjon eller lån.

#5472

Nei, de rapporterer orr på 17 stk. 7 stk som fikk mindre enn 5 mg hvor bare en responderte, og 10 stk som fikk 5 mg eller høyere dose, hvor slle 10 responderte. Dette er en doserespons studie. Da blir det litt mer naturlig å hente ut resultatene for dosene som viser best effekt.


#5473

På CLL bør selvsagt Orano ta regningen, og Nano få en slags Milestone-avtale.


#5474

Orano-samarbeidet er vel NHL i tillegg til CLL for den del. Skal ikke utelukke at de setter i gang klnisk studie som omfatter flere indikasjoner, før de gjør noe valg om retning videre. Lik REGN for den del.


#5475

Det settes ikke i gang nye studier før det kommer mer penger i banken dessverre.
Nå satser jeg på at Bravo klarer å dra inn en partner eller ny storeier. HealtCap har jo skrudd igjen kranen.


#5476

Da blir det jo spennende å se bivirkningen for 12 mg og 18mg doseringen.

Ser ut som pasientene må være CD20 positive(biposi) for å motta REGN behandling?

image


#5477

Vet ikke at det er selvsagt, men tror også det er det som er den sannsynelige løsningen. Måten NANO markedsfører DLBCL på ASH, ser absolutt ut som om de søker flere partnere som ønsker et samarbeid hvor de tar på seg kostnader.


#5478

Hva mener du her?


#5479


http://www.nordicnanovector.com/sites/default/files/link-documents/poster-ash-2018-preclinical.pdf


#5484

Helsepersonelloven
§ 21 a. Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger

Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

Her er det snakk om å dele informasjon fra en tilegning av informasjon som ikke er lovelig å gjøre i utgangspunktet.

Anbefaler å slette redigere bort innlegg relatert til det. Og be pdx om å slette.


#5485

Så bra, men du burde väre veldig forsiktig i den posisjonen du sitter. For din egen del synes jeg du heller bör si for lite enn for mye.

PS: Jeg dömmer ingen. Bare et velment råd!


#5487

Mellom 50 og 90 i Norge som følger dette og fortløpende får resultater. Studenten bør studere mer og glemme jussen!


#5488

Så lenge man ikke snoker i journaler uten grunn eller deler sensitiv pasientinfo så er det ingen problem med tanke på helsepersonelloven.

Finanslover blir det nok kanskje værre med da du tilegner deg informasjon som markedet generelt ikke har tilgang til.
Da arbeidsgiver er en del av de kliniske forsøkene kan det vel regnes som insideinformasjon men er litt i gråsonen hvis du selv ikke er en del av de som er med og behandler pasienter.

Har du ikke underskrevet noen NDA så står du noe friere med tanke på ting du overhører da det i utganspunktet er de som du hører som begår lovbruddet.
Du kan vel alikevel straffes om du burde ha skjønt at dette var taushetsbelagt informasjon men dette blir jo umulig og bevise.


#5489

Enig Bra_Britt!
Fra en kolega til en annen, holder kjæft nå:thinking:!