Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Norsk Solar - småprat

Norsk Solar søker børsnotering på Euronext Growth. Tanker om dette selskapet? Ser ut til at de eier og drifter solanlegg for bedrifter som de selger strømmen til, spesielt fokusert på utviklingsland.

Lenker:

Solide mennesker som er bak og driver det fremover. Kanskje en av de mest avgjørende faktorene for meg personlig.

Selskapet drives fra hva jeg forstår etter Scatec modellen og har posisjonert seg bra i forhold til C&I(commercial&industry) i motsetning til mange andre energi/solselskap som driver i utility. Det betyr de har høyere marginer og helt andre offtakere(typ blackrock, facebook, google m.m). Er en nisje i kraftmarkedet som gjør det hyggelig for både selskap og kunde(offtaker).

Pipeline virker å være meget solid++. De signerte nylig en avtale i Vietnam med verdi 100mnok. Ser frem til mange god nyheter og resultater her fremover. De har positiv driftsmargin. Tør jeg si et grønt selskap som faktisk leverer og produserer?

Hører gjerne hva andre tenker

Disclaimer: Har signert meg på emisjon da jeg personlig har stor tro på at ikke bare teamet, fornybart, men vertikalen Norsk solar operer i.

Over og ut

1 Like

Hvor får man signert seg på emisjonen?

Ring srbank corporate. Pm evt for navn på megler.

Har selv meldt meg på emisjonen. Ser frem til å se resultatet av tildelingen! Håper svaret kommer snart.

Jeg var på investorpresentasjonen i Norsk Solar. Er nok en veldig god case dette på lang sikt. På kort sikt er jeg redd for at kursen går under IPO kursen i likhet med de fleste ESG aksjene (feks Kyoto og IWS) som har kommet på Euronext Growth i det siste. I tillegg har lignende aksjer som Otovo, Aega, Scatec og MPCE hatt en dårlig utvikling de 2-3 siste månedene med en nedgang på 30-50 prosent…

Her er investorpresentasjonen til Norsk Solar:
Norsk Solar - Investor Presentation - vF.pdf (6,8 MB)

3 Likes

Andre som fikk tildeling i emisjonen? Fikk full tildeling her.

1 Like

Det var nok ikke så stor interesse for emisjonen, men positivt at de fikk det til midt i ESG korreksjonen. Nå ser det heldigvis lysere ut.

Det kjøres forresten investorpresentasjon på Xtrainvestor den 6 april:

Noen andre som så presentasjonen til Norsk Solar? Tanker om presentasjonen?

Jeg synes det er spennende og litt overraskende å høre hvor lite konkurranse de har i segmentet sitt, som jo er enormt stort. Det var også interessant å høre at de nødvendigvis ikke går på børs som følge av at de trenger ekstra midler, men heller som følge av at det hørtes ut som de ville få flere muligheter ved å kunne vise til mer transparens slik børsen krever. Nå skal en jo ikke se bort i fra at de kan finne på å hente penger i fremtiden da det virker som de satser på betydelig vekst de kommende årene. Syntes også at det i presentasjonen ble stilt spørsmål rundt usikkerheten ved å jobbe i vekst markedene de satser på, som nødvendigvis vil innebære høyere risiko enn markeder som Europa og Nord-Amerika. Det er vel kanskje det som gir litt ekstra risiko i selskapet.

Norsk Solar har ikke fått veldig mye publisitet rundt emisjonen og den kommende noteringen deres i morgen. Litt overraskende egentlig, men så skjer det jo ganske mange noteringer om dagene. Jeg liker tanken på at dette er et selskap med utførte leveranser, og med lange kontrakter med gode og stabile inntekter. Så de er kanskje et noe tryggere(og kjedeligere?) lodd enn hva en del andre nynoterte selskaper er. Jeg håper vertfall å tro det.

Her er forresten presentasjonen:

1 Like

Enig i det du skriver. Dette er et grønt selskap som tjener penger i dag og som ser ut til å kunne skalere som et hvilket som helst vekstselskap. Vekst kombinert med lange solide kontrakter med god avkastning(ikke se bort fra ESG perspektivet her som også er et pluss for min egen del) velger jeg å tro dette er et spennede selskap - ikke bare nå, men i tiden som kommer.

1 Like

Skulle ikkje Norsk Solar på børs no mandag som var? Det stod til og med på FA. Men finner den ikkje😆

De hadde tatt sikte på det, men pga høy arbeidsmengde fra Euronext sin side så hadde de visst fått tilbakemelding om at noteringen ble forsinket til senest førstkommende mandag(19 april).

Da ble endelig noteringsdatoen spikret!

Euronext Growth - Vedtak om opptak til handel – Norsk Solar AS
Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth 19. april 2021.

Kilde: NewsWeb

3 Likes

AVG Group Sarl Launches With First Investments In Norsk Solar AS - Noen kjøpte MYE aksjer i Norsk Solar IPO :+1:t2:

Hva var tegningskursen for norsk solar? Blir spennende å se hvordan det åpner på mandag.

IPO var på 9,5kr, som verdsetter selskapet rundt 610millioner. Synes det er en fair pris om en sammenlikner med andre nynoterte selskaper som verken har inntekter eller særlige avtaler å vise til annet enn fremtidsvisjoner. Norsk Solar har tross alt allerede både inntekter og langsiktige avtaler, samt en pipeline med spennende fremtidige prosjekter.

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/03/29/7649550/norsk-solar-har-hentet-110-mill.
Norsk Solar har hentet 110 millioner kroner gjennom en rettet emisjon, opplyses det i en børsmelding.

Det ble gjort gjennom plassering av drøye 11,5 millioner aksjer til en kurs på 9,50 kroner, og ifølge meldingen prises selskapet nå til cirka 710 millioner kroner.

Er det 610 eller 710 som gjelder?

Her må man forstå ‘pre-money’ vs ‘post-money’!

74,770,387 aksjer etter emisjon, se her. Gir marketcap 710.3 mill NOK på IPO kursen.