Diskusjon Triggere Porteføljer

Norwegian (NAS) ✈

nas_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3671079be0>

#1270

100 for den gamle aksjen +2×33 for de 2 nye = 166 delt på 3 = 55,33333

Med forbehold om at JEG har forstått det riktig… :joy:


#1271

Hvis kursen går opp til 82 kr etter at det eksisterer totalt 136 308 377 aksjer etter emisjonen så blir vel ny Børsverdi 11 177 286 914 kr ?

His du deler denne børsverdien på antall gamle aksjer før emisjonen 45 437 059 så får du kurs 245.99 kr.

Eller driter jeg på draget her? :smiley:


#1272

Ditt regnestykke gir vel svar på hvor mye det kostet totalt pr aksje på en gitt gammel pris om du kjøpte for å få tegningsretter for så å fulltegne deg etterpå?


#1273

Nå har ikke jeg fulgt veldig godt med på Norwegian den siste tiden og hva som faktisk skjer, men kunne de ikke unngåt denne “krise” emisjonen med å f.eks. selge Norwegian finance aksjer? Jeg ser det blør ekstremt her nå.

Kondolerer til alle som har tapt/taper penger. Håper de klarer å få selskapet og kurs på rett kjør igjen.


#1274

Nå er ikke jeg veldig dreven på regnskap akkurat, forsøker å forstå. Jeg tror ikke de ville forbedret bokført egenkapital ved å selge Bank aksjene, ville vel fått en bedre cash balanse tror jeg.


#1275

Ble komplisert dette når en måtte begynne å tenke… :joy:

La oss si NAS er verdt 8 mrd før emisjon.
8.000.000.000 : 45.437.059 = 176 i kurs.

Så tilfører man 3 milliarder i cash og 90.871.318 nye aksjer.

Ny kurs
11 (8 mrd +3 mrd cash) mrd : 136.308.377 aksjer = 80.7.

Gammel kurs 176 (verdi 8 mrd).
Ny kurs 80.7 (verdi 11 mrd).


#1276

Man kan da ikke sammeligne kursen før og etter emisjonen, det et jo to vidt forskjellige case.
Nå er det bare å vente til t rettene kan trades, dei komme til å gå for langt under tiern, eg gleder med t å trade t retter.


#1277

Nå var dette bare for å ha referanse mellom gammel og ny kurs. Gjør det litt enklere å tenke seg frem til hva man mener er reell kurs etter emisjon.


#1278

Eg forstår at det kan virke interesant, men svaret regnestykket gir deg vil ikke være reelt, ny kurs vil være ganske nærme emisjonskurs, kanskje noe over siden det er sterke navn som bidrar i emisjonen,


#1279

Ja, håper den faller ned på lavt 50-tallet. Dupper den under 50 ser jeg det som en grei inngangspris.


#1280

Om den faller til emisjonskurs så blir jeg veldig overasket. Alle som deltar i emisjonen er jo eksisterende aksjonærer med langt høyere snitt enn emisjonskursen på 33 kr, bortsett fra de som kjøpte tegningsrettene med rabatt fra HBK men til og med de har vel ett snitt på 48 kr pr aksje, de vil vel eie ca 10.413.849 aksjer etter tegning.

Nå spekuleres det vel i at det er garantistene for emisjonen som har kjøpt disse rettene og vil kvitte seg med disse raskt om de oppnår profitt på handelen, at de kan dumpes under snittet på 48 kr fordi de har fått % i fortjeneste allerede bare for å garantere for emisjonen, men jeg har ikke funnet noen steder at det faktisk er Fredriksen, Danske og Dnb som er kjøper av disse rettene.

Om emisjonen blir fulltegnet, noe den burde bli siden emisjonskursen er så lav og man risikerer vanvittig utvanning om man ikke deltar, så kan jeg ikke se at man har så mye å tjene på å selge under 50 tallet? Kanskje jeg bommer helt og det står mange å klør i fingrene etter å dumpe tegningsrettene for å redde stumpene? Blir emisjonen fulltegnet så tegner jo ikke garantistene aksjer for 33 kr stk?

men absolutt ikke ta mine synsinger for god fisk, jeg har Store stygge røde tall :slight_smile: . På 33 kr med nye aksjer i omløp så blir Børsverdien til Norwegian Air ca 4.5 milliarder kr etter en kapitalinnsprøytning på 3 milliarder kr, jeg mener dette er for lavt.

Q4 tallene var meget stygge, men mye av uføret vi befinner oss i er vel på grunn av urealisert tap på hedge av drivstoff og fall i bokført verdi på Bank Norwegian.


#1281

Spent på å se om man ser det samme merkelige mønsteret i denne aksjen som i emisjonene i NANO og PCIB: Folk kjøper opp ganske så store poster, som de gir seg til å selge ut uke etter uke, på langt lavere kurs enn emisjonen.

Hva er forresten market cap på selskapet etter close i dag kontra etter i går?


#1282

:scream::joy:


#1283

Stemmer det. Det vil kun bedre likviditet. Er årsaken til emisjonen press som følge av manglende egenkapital?


#1284

Det er sånn jeg har forstått det. Nå er vel ikke cash balansen den sterkeste heller akkurat.
De har ett obligasjonslån som forfaller i Desember tror jeg, rundt 250 millioner Euro, men det er kanskje flere måter å løse dette på?


#1285

Tja, i IFRS (9) så blir NOFI aksjene bokført til markedsverdi. Egenkapitalen ville forblitt lik, mens beløpet ville blitt overført til kontanter eller kontant ekvivalenter på balansen, om det eksempelvis plasseres cash (banken) eller i cash ekvivalenter (eks. korte rentepapirer).

Gjeldsgraden vil i realiteten være uforandret. (Gjeld / EK)

Dette er et litt annerledes case, fordi businessmodellen er delvis er “proven” og NAS har tjent penger før den ekstreme veksten og motorproblemene, som har kostet dyrt. KOG emisjonen er kanskje noe mer sammenliknbart, men her kommer trafikktall og Q1 presentasjonen til å avgjøre videre utvikling.

13


#1286

Noen som har noen formeninger angående et nært forestående Joint Venture?

Er det slik at de selger en hel masse fly til et nytt selskap. Materielle verdier forsvinner ut av NAS og cash kommer inn? F.eks eier NAS 50% av det nye selskapet og får i bytte 50% av flyene i cash?


#1287

Jeg håper for eksisterende aksjonærers del følgende:

  1. Det er garantistene som har kjøpt tegningsrettene HBK slik at de i prinsippet betaler ~48 NOK per aksje.
  2. Emisjonen blir fulltegnet kun på basis av aksjonærer med tegningsretter.

Hvis garantistene blir nødt til å kjøpe aksjer til 33 NOK uten å ha betalt for tegningsrettene så kan det fort komme mange billige aksjer for salg. Et enkelt regneeksempel vedlagt. Forenklet litt med å bruke 36 millioner i garantiprovisjon (se min tidligere post i denne tråden) samt se alle tre garantister som “en”. Men burde være godt nok for å illustrere poenget :scream:

Regnearket viser antall aksjer fra 1 - 40 millioner antatt kjøpt av garantistene uten å ha betalt for tegningsretter.


#1288

Komitimen fortsetter på Hegnar TV :rofl:


#1289

21/02-2019 10:35:01: (NAS) Norwegian Air Shuttle ASA – Approval and publication of the prospectus for the rights issu