Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Småprat (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f5854943028>

#9407

Bare profesjonelle aktører som må betale tror jeg💸


#9408

Å definere det optimale tidspunktet for utlisensiering er sjølsagt svært krevende. Én ting er likevel klar; det vil være tragisk om en den dagen en sitter med markedsføringstillatelse, midlertidig eller endelig, ikke har et solid salgs- og distribusjonsapparat med på laget.

Dersom en på grunnlag av Accelerated Approval og Conditional Marketing Approval oppnår midlertidig adgang både til USA-markedet og EEA, vil det gjenstå svært liten klinisk og regulatorisk risiko. Det vil gjenspeiles i avtaleverdien. Ingen grunn til å frykte for noe annet.


#9409

Skal PCIB på BIO-Europe denne uken?

Where to meet us:
List of all events where we are planning to attend during current half year, with a link to the event:

https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/


#9410

Ja, -det står jo det svart på hvitt :slight_smile:


#9411

Oslo Cancer Cluster skal dit ja.
https://oslocancercluster.no/member-overview/


#9412

Igjen, ikke et NM i lav prising i biotech i Norge, men at PCI Biotech er priset til under halvparten av BGBIO og under1/4 av NANO er jeg rimelig sikker på ikke skal vedvare. Alle tall basert på sluttkurs fredag.

2018-11-05_09-00-05


#9413

@Columna

PCIB har de siste årene deltatt på et stort antall messer og partneringkonferanser. Sikkert både nyttig og lurt, men for meg er disse nærmest en non event. Skulle det komme noe substansielt ut av en slik industriell speed-dating, vil et eventuelt fast følge først bli kjent langt fram i tid. Og da vil vi neppe få vite hvilken date som ga uttelling.

Men for all del; sikkert viktig å delta på noen av disse. I så måte har jeg tillit til at ledelsen plukker de mest interessante.


#9414

Trvx 305 ?


#9415

Mcap trukket fra cash 130 MNOK
2018-11-05_09-40-53


#9416

Ta et utgangspunkt i pasientantall man har behandlet, indikasjonen man går for og hvor man er i løypa så har du noe av svaret.

Med det sagt er samtlige ubderpriset.


#9417

Tror deltakelse på disse partneringkonferansene består samtaler med nye selskaper og oppdatering med selskaper de allerede er i samtaler med. Nå vil de snart ha mye mer informasjon og utvikling å ta med seg i disses samtalene. Extension, fase 1 vacc og finansiering. At dette utover i 2019 vil føre til noen store og mange små avtaler/parnere utover i 2019 er hva vi håper på. Så disse konferansene tror jeg er veldig viktige i arbeidet til Pcib, men kursmessig i dag er en slik konferanse uten betydning.


#9418

Vel, PCIB har snakket med mange mulige partnere opp igjennom historien. Pga. av dette vil det materialisere seg nye avtaler i ny og ne. Men skulle topp 10 BP tegne klinisk fimaNac avtale, og kreftvaksine resultatene bli gode, vil nok partnere listen mangedobles mye raskere.

Det viktigste med deltakelse paa alle disse messene de siste 10 aarene, er at hva PCIB kan tilby, er godt kjent i hele bransjen. Derfor kan gode resultater i fremtiden, fort lede til en eksplosjon i interessen for hva PCIB . Grunnmuren er bygget solid, og naa vil ekstension, fimaNac og fimaVacc resultatene vi venter skal presenteres i loepet av kort tid, avgjoere veien videre. Suksess eller fiasko? Hvem vet.?.


#9419

Fikk dette svaret fra Ronny ang. BIO-Europe:

PCI Biotech er representert på konferansen, men det avholdes ingen presentasjon.

Mvh

Ronny Skuggedal

CFO


#9420

Merkelig hvordan kursen kryper oppover uten at kjøperne får tak i aksjer. En liten gnist nå så eksploderer det.


#9421

Dette er Utvilsomt den aksjen med størst potensial på kort og lang sikt.


#9422

Altfor få kjøpere, men de kommer kanskje når endelig Walday kan komme med noen nyheter…

Det er intet annet å gjøre enn å vente.

Lothian


#9423

10,5 mnd uten en eneste nyhet av betydning. Holder man oss for narr eller får vi tidenes beste jul om noen få strakser?

Jeg håper på kun 2 ting framover mot jul og det er en nydelig oppdatering rundt innrullede sites for pf2 samt en flott oppdatering rundt fimaVAC.


#9424

Håper på det. Det er ikke mye igjen av 2018. Håper ikke PW kommer med enda en forsinkelse på fimaVacc resultater.


#9425

De har vel også lovet å si noe om Asia-siter innen nyttår. Vi kan vel også ha håp om effekt-resultater fra extension studien.


#9426

Og kanskje noe mer fra samarbeidspartnere innen fimaNAc…

56 d. igjen av 2018 så mye kan skje…:pray: