Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Photocure: Kvartalsrapport - Q3 (PHO.OL)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f47d607f7b8>

#41

Jepp, det er kongas.

Sånn sett er det helt fair at oppdatert guiding kommer ved q4 over nyttår, litt urettferdig at ny ceo skulle sette to streker under dette omtrent den dagen han tiltrer.


#42

Kunder og sykehus etterspør.

Customer and Patient demand has resulted in a robust pipeline
of potential flex accounts and rapidly working to close those accounts


#43

Hm… herfra også.
Ser ut for at de ikke lenger vil presse seg til å oppdatere guiding ila. 2018, men innen fremleggelse av hele 2018:

“… These investments
will enable the company to drive the U.S. revenues in
2020 to a range of USD 20-25 million and towards
profitability, with potential driven by favorable
reimbursement and penetration of the surveillance
segment. The company will update the market on this
outlook at latest when releasing full year 2018 results.”

Så da får vi vente enda litt til…

Synes tallene var litt svakere i US enn forventet. Med økning fra 12,7 til 16,1 fra Q1 til Q2 hadde jeg forventet videre økning til rundt 18-19 korrigert for sommerferie.

Nordic skuffer ved å ha enda et kvartal ned. 12,1 - 10,8 - 10,6 for hhv. Q1 - Q2 og Q3 (ned fra 12,9 i 4Q17 ). Nordic hadde allerede i 1Q15 8,3, og 4Q15 12,3, så at de selger her for 10,6 er merkelig.

Partner er under partner 2Q16 der det var et salg på 16,5.

I alt svakere enn forventet her, men samtidig er det største markedet i vekst QoQ. Det har hele tiden gått i rykk og napp, så neste Q kan gi et rykk igjen.

Nå blir det i alle fall spennende med presentasjonen!


#44

Jeg antar også at veien til beslutning om innkjøp av utstyr er vesentlig raskere for mindre klinikker enn store sykehus.

New Medicare reimbursement accounts for ~50% of TURBT Medicare market and 100% of the Physician Office / Clinic use


#45

08:30
http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97451491


#46

42% økning i revenue, jeg syntes ikke dette var noe å deppe over…?


#47

2mill knyttet til restrukteringene i Q2 også. Det halverer jo tapet.


#48

Isolert sett litt enig. Det som skuffer mest er at det viktigste markedet som hadde en vekst på 3,4 fra Q1 til Q2, og som skal drive veksten fremover, har så svak økning som 0,4 fra Q2.
Men helt klart; ser vi mot 3Q17 har vi vekst på 46%, og det er nesten som veksten fra 2Q17 til 2Q18 som var på 47,7%.

Dersom vi skal inn i alsellererende vekst må det mer til enn 0,4 i vekst!


#49

Det man må se på er jo antall klinikker og sykehus som tilbyr Cysview, som økte med 30%, på ett kvartal!
Hvis det ikke er godt nok for deg så er du rimelig kravstor.


#50

Helt enig i at det ser bra ut fremover. Det er kun salgstallene jeg synes skuffer.


#51

Etter min mening er det bare de kortsiktige som hadde tenkt å ta en kjapp gevinst som har grunn til å være skuffet. Tallene kommer seg gradvis, det viktigste for meg er hva som sies og skrives fra ledelsen.


#52

Jo, men på nåværende tidspunkt handler det jo om å tilrettelegge for veksten, Photocure er i startgropen, og da mener jeg man må se på utplassering av scope og klinikker/sykehus som tilbyr Cysview.


#53

Hadde håpet på 18 mill i US, så 16,5 er litt skuffende.

Men momentet er bra, og jeg er fornøyd med prisene de klarer å ta i US og refusjonsordningene.

Det virker også som det er i ferd med å løsne for flexible scope, og det markedet er som kjent 4 ganger så stort.

Da baller det fort på seg, for så vidt jeg har skjønt er også brukerfrekvensen på disse fleksiskopene mye høyere enn for rigide scope (3-4 ganger?)

Og grunnlaget er lagt med:

“Large install base in TURBT segment has set a great stage for the surveillance BLC with Cysview opportunity”

Ser også ut til at Photocure nå er i ferd med å få fart i partnersalget med Ipsen, og det er både på tide og positivt- Endelig.

På neste kvartalspresentasjon så er det garantert solide sorte tall, vår nye CEO har gjort et realt insidekjøp og guidingen er oppdatert markant.

Dette er penger på gata, og Photocure blir en pengemaskin.


#54

Husk - at Q3 normalt har den laveste vækst set i forhold til Q2 - primært grundet ferie

De -4.4 er efter oplyst på HO, er formodentlig i forbindelse med aftalen med Combat - så resultatet er noget bedre, med tanke på denne fremtidige investering


#55

Noen som stusser over at antall sites er økt med 30, mens permanent scopes er økt med bare 7?


#56

Tror det kan ligge et betydelig etterslep her som gir effekt først fra Q4. Da er Schneider inne for fullt også forhåpentligvis.


#57

PHO tilbake “on track”? Forrige presentasjon var et merkelig unntak, men denne gangen ble det som vi har vært vant med. Høye forventninger blant de ivrigste, som selskapet som vanlig skuffer.
Kanskje shorten ikke var så dum likevel?


#58

Iallefall mange som trodde på kortsiktig gevinst som blåses ut igjen rimelig raskt nå.


#59

Det er nok bare å innse at dette kommer til å ta mye lengre tid enn mange på forumet her har spådd. Har lest innlegg som har kursmål på 2000 osv i løpet av noen år. Kanskje vi nå kan innse at dette ikke er spesielt realistisk?


#60

Ja her var PHO tilbake til det gamle med skuffende resultater.
Aksjekursen ned ca. 15% sier alt om hvordan markedet tolker Q3.
Skulle solgt traderposisjonen i går i stedet for med tap i morges.