Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Photocure: Kvartalsrapport - Q3 (PHO.OL)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f5854d03ca8>

#163

Ingen ønsker kreft.
Derfor burde produktet solgt seg selv i mye større grad.

Så hvorfor gjør det ikke det? Da må det rett og slett skyldes at det er ukjent for majoriteten av pasientene. M.a.o. har man en infojobb å gjøre. Søkeoptimaliserig, pasientorganisasjoner etc.
Kan bare ikke begripe den lave veksten Q2-Q3 i US. Nesten så man ikke tror det er sant.
Med slik vekst er vi alle under torva før oppgitte salgstall blir nådd.


#164

Fikk du med deg dette bildet som ligger lenger oppe?
Nedgang fra Q2-Q3 er normalt ser det ut som, i 2016 og 2017 gikk det betydelig ned, så en svak vekst er jo bra sett i lys av dette.
En må kanskje “sesong justere” kvartalene her, er godt mulig at sommerferie og andre faktorer i Q3 har så mye å si.


#165

Ja, den oversikten som Savepig la ut gir et veldig klart bilde. Samtidig viser det at man i år har klart å bryte trenden. Ser man samtidig på søylediagrammet hans så kommer det tydelig frem at antall scope har hatt en akselererende vekst de siste kvartalene, men at veksten får seg en dipp fra Q2 til Q3 hver år. Tydeligst er tilbakefallet i årets Q3. Så kan man gjerne spørre seg hvorfor det skjer.

Det mest nærliggende å forklare det med er ferieavvikling og således perioder med lavere aktivitet gjennom dette kvartalet. Når ikke alle sykehus, Storz og PHO avvikler ferien i eksakt same periode, vil ferieeffekten få innvirkning over en lengre periode enn det den normalt burde få.

I tillegg til ferieffekten ble vet vi at Q3 var en periode der PHO brukte mye ressurser på å ekspandere selgersiden i USA nettopp for å kunne understøtte en forventet akselererende vekst. Men nye selgere må ansettes, de må læres opp og følges opp inntil de kan gjøre jobben selvstendig. Dette syger ressurser ut av en organisasjon. Men når man ekspanderer selgerdsiden i samme kvartal som ferien, vil nødvendigvis kapasiteten til opplæring være begrenset og opplæring av nye selgere vil få større negativ effekt på salgskapasiteten enn det ville gjort i et normalt kvartal.

Et tredje moment er introduksjonen av Flexiscope. De to første flexiscopene ble levert på slutten av Q2. Men vi kan ikke utelukke at introduksjon av flexiscope har hatt langt større negativ effekt på salgskapasiteten, enn dersom man kun hadde regide scope å selge. For dess flere og mer kompliserte produkt selgerne må få opplæring i, dess mer ressurser vil gå med for å lære opp selgerne.

Men hovedsakelig vil jeg tro at det meste koker ned til hvilke effekt ferieavvikling i eget selskap og hos kunder, leverandører har hatt å si både mhp adgang til innkjøpere på sykehus/kreftklinikker, man også mhp situasjonen rundt opplæring av nye selgere.

Ettersom antall scope tatt i bruk er en KPI for salget av Cysview, så reagerte markedet ekstremt negativt på det som ble presentert. Men jeg velger å se på det som voksesmerter. For faktum er at PHO er i ferd med å vokse i USA. Som Schneider sa det; “Growth is the name of the game!”
Og selskapet var nødt til å ekspandere for å ha en realistisk mulighet for å skape seg et gjennombrudd i det amerikanske markedet. Men det har også den effekten at organisasjonen blir over en periode må dele fokus mellom å selge produktene og det å øke kapasiteten til fremtidig salg.

Men ser man på totalbildet så tror jeg nok at PHO aksjonærene bør være fornøyd med utviklingen som nå skjer i USA. En ny CEO med fokus på kommersialisering og vekst har såvidt fått begynne, selgerkorpset ekspanderer og får gradvis økende kapasitet og man er alene om å tilby den suverent beste behandling og den nye SOC!

Si meg, hva mer kan vi ønske oss? Joda, at tiden gikk langt raskere. Men det også har sine bakdeler. Så uansett hvordan du snur deg, så har du ræven bak.


#166

Så ut til at eg endte med litt PHO kjøp i dag. Kanskje tidlig, og tar i mot fallende kniv, men foretrekker lav inngang over å kjøpe på hype.
JE skal vel ta opp portefølje-bedriftene i podcast til uka, antar overreaksjonen i PHO vil være noe han også har tanker om. :wink:


#167

Da har jeg også kjøpt.
Satser på det vil komme noen insidekjøp nå.


#168

Inkognito66 - det er ikke korrekt made at opgøre det på, man må ikke kun tage et enkelt del af en sætning ud - uden OGSÅ at tage eventuelle ændringer I den sætning, der sammenlignes med.

For at skære det ud I pap - så stod der tidligere:

However with upside potential driven by added reimbursement and penetration of the surveillance segment

Nu står der

and towards profitability, with potential driven by favorable reimbursement and penetration of the surveillance segment

Altså er det ikke på nogen måde en “nedskrivning” og derved ikke negativt, kan vel nærmest siges at være neutral, og de tydeliggør jo også her, at der ér opsidepotensiale…!!!


#169

Det var en god tolkning :+1: Forandringen handler altså om at reimbursement nå implementeres (eller i nær fremtid vs i fremtid)


#170

Kan vi forvente at salgstallene fremover også vil gå litt i rykk og napp, grunnet inventory hos hvert enkelt sykehus? Jeg tviler sterkt på at de bestiller en og en pakning :slight_smile:

Det er jo logisk å tenke at det fortsatt blir behandlet kreft i ferietidene, men det handles kanskje ikke like mye Cysview.


#171

Har vært en tur i tenkeboksen. Og som magefølelsen først påpekte, blir det å sitte til Q1. Minst.
Grunnen er åpenbar.
Med nye sykehusbudsjetter og ny refusjon på overvåkning fra 1 januar, vil dette slå inn.
Og jeg forventer minst 20 mill fra US i Q4.


#172

Men det er helt åpenbart at børsen er sensitiv for tiden. Kursen i Elkem ble også massakrert fordi de i praksis guidet bare “veldig gode” inntekter fremover vs “sinnsyke inntekter”.


#173

Det er også min tolkning at det vil gå i rykk og napp. Hadde PHO solgt direkte til brukerne hadde det blitt mye jevnere stigning tror jeg.


#174

Jeg valgte det motsatte og kvittet meg med alt for nå. Og setter hele Pho-potten som en sidepott i pcib for en stund.


#175

Men jeg skjønner jo at i et aksjemarked vil investor sitt hovedfokus være på kursutviklingen. Og når kursen korrigerer ned 20% så er det voldsomt nærliggende å tro at selgerne har rett og at korreksjonen er rasjonell i forhold til hva som kom på Q3 presentasjonen.

Men det er lov å bruke hodet til annet enn pynt. I min verden er det ikke rasjonelt å gruse kursen i et selskap som:

  • har vist gjennom fase 3 studiet at BLCC teknologien er overlegen andre tilgjengelige nehandlinger mhp blærekreftdiagnostisering
  • har fått FDA sin godkjennelse og derigjennom samstmmighet om at BLCC kan benyttes i surveillance markedet.
  • har fått Medicare sitt samtykke til refusjon for slik nehandling med virkning fra 1 jan 2019
  • har ekspandert og er i gang med fortsatt ekspansjon av salgsorganisasjonen i verdens største enkeltmarked for blærekreft
  • har skiftet ut CEO til en med lang og bred erfaring fra kommersialisering i det amerikanske markedet
  • opplever at BLCC teknologien blir ny SOC i de sykehus/kreftklinikker som tar BLCC teknologien i bruk
  • som fra jan 2019 vil ha doblet sin kapasitet til inntjening
  • som opplever akselererende vekst av BLCC teknologien i det amerikanske markedet

Jeg tror rett og slett at det i dette tilfellet er kjøperne og vi som har vaklgt å sitte gjennom støyen som har ett. Time will show!


#176

Sitter tungt lastet i Pcib også selvsagt :smile:.
Men tør ikke «hoppe» fra det ene til det andre.

Kjøp av Pho på disse nivåene kan ikke bli feil på litt sikt.


#177

Nei, har fortsatt klokketro på PHO, og skal inn med den samme potten før Q1, da er potten forhåpentligvis doblet :stuck_out_tongue: Kun magefølelse og ingen logikk.


#178

Vi kan ihvertfall slå fast at markedet ikke lot seg inspirere av amerikanerne igår. Så da blir det 3 lange måneder å vente på neste milepel. Er det grunn til å håpe på at kursen vil ta seg inn igjen i denne tiden eller vil den sige videre ned mot 30? Marshall’s short synes mer og mer genial og er ikke dekket inn enda, ifølge registeret.


#179

ja gleder meg virkelig til å høre hans versjon av dette! hausingen hans etter Q2 mener jeg er en av grunnene til at denne aksjen gikk fra 45 og helt til 64.
45 etter Q2 var en naturlig utvikling og grei kurs, fundamentalt. så kom JE på banen og hauset i vei om at dette var en no brainer osv…!!! woohoo bra jobba JE…!!

Vet jo hva han kommer til å si, ååå det tar tid å bygge seg opp, det har vært ferie tid bla bla bla… lett å være etterpå klok!!

Det som jeg bommet stygt på er bruksfrekvensen og at ny guiding ikke kom, det er jo helt håpløst å komme på Q1 mai 2018 og si at det vil komme en ny guiding snart, oxo sitter vi i november, ett halvt år senere og ennå er den ikke på plass!
Så vanskelig er det ikke å regne selv om tallene er vanskelige å spikre utifra markedsituasjonen - men noe må de faktisk gi sine aksjonærer, mener jeg da!

Bruksfrekvensen ble jo helt latterlig lav 16,5mill : 8000 = 2000 kit / 130scop = 15,8
scopene er i snitt blitt brukt ca 16 ganger hver iløpet av 90 dager. fantastisk!!

Opprettholdes denne bruksraten i operasjons sammenheng så vil de trenge å utlassere ca 200 flere RIGIDE scop før de kan dekke 20% av TOP25MSA markedet på 130.000 pasienter.

Kan jo være en forklaring, men da må de jo si det da på kvartaltalls presentasjonene slik at markedet forstår hva som foregår -
Når de på Q2 meldte om 15 nye RIGIDE scop utplassert oxo får vi samme inntjening i US på Q3 som i Q2, så krever det en forklaring!
At nye utplasserte scop i Q3 er kun 7 stk , hvorav 3 RIGIDE og 4 flex krever oxo det en forklaring.
At refusjonsordning er på plass for oppfølgingsmarkedet så må da det børsmeldes!? samt synliggjøres på en helt annen måte under Q3

Q3 terningkast 1


#180

Det er først i ettermiddag vi får se om de kjøpte aksjer i går :slight_smile:


#181

2 dager høyest på taperlista og rekordomsetning er ikke særlig oppløftende. At ikke selskapets ledelse forstår at de har uroet markedet og forsøker å presisere det som eventuelt er blitt misforstått er nedslående.


#182

Veldig rart det ikke er kommet melding om insidekjøp. Det burde kommet allerede i går.