Diskusjon Triggere Porteføljer

Photocure - Teknisk Analyse (PHO) (TA)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f365f787ef8>

#251

Spørs hva du mener med «reversal». Reversal i min bok er at en aksje går fra en fallende trend til en stigende trend. Jeg ser ikke helt hva som skal skape en stigende trend her. Bryter vi 45 på høyt volum så er i allefall flagget kansellert, og således vil det være positivt :slight_smile:


#252

image
A reversal is a change in the direction of a price trend, which can be a positive or negative change against the prevailing trend. On a price chart, reversals undergo a recognizable change in the price structure. A reversal is also referred to as a trend reversal , a rally or a correction.

Vet ikke, er ikke flink med formasjoner. Men om markedet skulle finne ut Q3 er en overreaksjon, aksjen ikke vil lage sluttkurser under et eller annet støtteområde, og det gir reaksjon opp.


#253

Kontekst er viktig. Ble faktisk litt nysgjerrig siden jeg så dette var et dagchart. Et utdrag av en større trend der aksjen går 300% på 6måneder. en liten 50% korreksjon er nok bare naturlig :sweat_smile:

addit: Et hypotetisk argument er jo at PHO får en slik reversal og at samme trend kan gjøre seg gjeldende. kan jeg vel svare slik: siste dagers fallende candlestick til PHO er mye lengere, sett i forhold til resten av bevegelsene. og en slik bevegelse krever normalt mye tid til å fordøyes av markedet.


#254

Nå driver dere og viser bilde av en techaksje under .com galskapen men jada :stuck_out_tongue:


#255

Hadde ikke det naturlige i PHO vært en sidelengs, svakt fallende trend nå en stund, for så å gjøre et lite hopp opp mot Q4-tallene, også avgjør Q4-tallene og guidingen veien videre?


#256

Dette er interessant.

Det ser jo omtrent ut som kroneksempelet på et bearflag PHO har tegnet nå, men samtidig har man alt dette volumet over den beinharde 33-støtten/motstanden som enda ikke har blitt testet.


#257

Det er min mening, ergo avvent til januar men følger jo med.


#258

Risikoen for bear flagg i tillegg gjør jo at dette neppe er et godt kjøp nå. Overlater det til CEO. :stuck_out_tongue_winking_eye:


#259

Kan og være en begynnelse på akkumulasjonsfase med tanke på Wyckoffs teori. Men trenger litt flere dager til for å se om vi faktisk har fått SCLX eller om det var en liten PS som poppet opp på dagen med oppgang. Kraftig avtagende volum i forhold til rushet som har vært.


#260

Salgsviljen er tydeligvis kraftig redusert. Kanskje ikke så rart all den tid shorterne synes å ha gitt seg med salg og de fleste som var lånefinansiert synes å være tvangssolgt. Det finnes tross alt en del andre investorer, inkludert meg selv, som ser potensialet til PHo og som ikke er i nærheten av å selge på disse nivåene.

Bear flag? Mulig der, men jeg antar at det må være noen selgere som til syvende og sist bidrar til at dette blir realitet. Dersom selgerne er avtagende på de nivåene vi har sett hittil, hvorfor skal det dukke opp flere selgere dersom det ikke skulle komme negativet nytt fra selskapet? De fleste erkjenner etterhvert at nedturen til PHo har vært et resultat av shorting misforståelser. Når nå shorterne har gitt seg og markedet innser at man misforstod ledelsen, så bør man også innse at nedturen har vært en gedigen overreaksjon.


#261

Så nedturen i Pho er pga av shorting misforståelser? Tror du på det selv?


#262

Altså, alt kan jo potensielt skje. PHO kan gå 20% på en nyhet som ikke ventet av markedet. De kan gå 100% på nyhet om oppkjøp også. TA er jo bare sannsynlighetsberegning basert på historisk data. Hva er mest sannsynlig, gitt et bestemt mønster? – Jeg synes flagget er det mest tydelige mønsteret her nå, men andre mønster kan jo utvikle seg og kansellere det, gitt nok tid. Man kan nok finne andre ting om man zoomer ut eller inn… :slight_smile:


#263

Oppkjøp, ja - eg tror tidspunktet må være nærmest perfekt for de som ønsker det.


#264

Er ikke det naturlige at den henter seg litt inn igjen(har tross alt vært et stort fall på kort tid), og blir liggende mellom 40-45 frem til q4 forventningene slår inn?


#265

Lurer på om det sterkt avtakende volumet kan underbygge hva du sier, at det ikke er volum nok til en videre nedgang. Men må medgi at hva @Nocturne sier ser svært korrekt ut.


#266

Jeg ser det er en del som ikke kan TA formasjoner to the T som det heter :slight_smile:

Det er helt normalt i et flag at volum avtar når selve flagget formes. Det er et av kriteriene. Altså, stangen (pole) skal ha en del volum (panikkselging) – og så blir det en pause i fallet. Volumet avtar og asset henter seg noe inn igjen. Når støttenivået brytes igjen, øker volumet igjen.

At volumet avtar nå er noe dere IKKE ønsker å se om dere er bull?

“Bear” flag in a downtrend. After a big rout, the flag seemingly presents a chance to re-group before continuing in the same direction (down.) Volume diminishes during the pause and then rapidly expands on the continuation.

image


#267

Takker for opplæring, formasjoner er ingen styrke, ikke candles heller. Synes TA er mindre forenelig med hva jeg skjønner det fundamentale til, så vil gjerne finne noe for å underbygge det i det tekniske, uten helt å ha kunnskap til å gjøre det. ^^


#268

TA er også mye mer relevant i Pho enn for eks PCIB, NANO osv med tanke på at oppdateringer først og fremst kommer på kvartalspresentasjonene.


#269

Helt enig! Her er det kvatralspresentasjonene fremover som avgjør.


#270

Coyw
Ja, det mener jeg. Vi befinner oss nå på et kursnivå som er likt der vi var før Q2 presentasjonen i august. Siden den gang har det skjedd mye positivt i PHO, men kursen har altså ikke beveget seg. Mener du det gir et korrekt bilde sv verdiene i PHO? Da er jeg veldig spent på å høre hva du mener verdien burde være på andre norske farmasiselskap som overlever på emisjoner og som ikke har noe produkt godkjent i markedet.
Tar vi f.eks NANO så prises den PR nå 4,6 ganger høyere enn PHO. Du mener altså det gir en riktig prising av PHO?