Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

REC Silicon (REC)

rec_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007fb26c54cd30>

#41

Litt synd vi er tilbake på kun 40 innlegg etter en dessverre mislykket oppdatering som rullet backup en uke tilbake. Dermed måtte jeg opprette meg selv en gang til. Det positive er at nå har alle anledning til å få oss over 100 innlegg igjen!

JUM har tapt 400 mill på papiret… og nå har dere altså mulighet til å få en bedre inngang enn JUM. Og tror man virkelig at JUM har tenkt å tape 400 mill i “the end game”?


#42

Men det er vel handelskrigen mellom USA og Kina som er viktig, ikkje nivåene JUM har kjøpt og solgt på ? Han har jo feilet hele veien


#43

Hvorfor har det at JUM er storeier noe å si? Han har jo bomma grovt? JUM er jo også litt dobbeltmoralsk når han som styreleder låner ut aksjer til shortere.


#44

@Kronn

REC har vært innblandet i en handelskrig mellom Kina og USA de siste 5 årene. Status quo endres ikke bare fordi mange repeterer ordet handelskrig og Donald Trump eksladerer den til å gjelden også andre varer. REC har og kommer til å ha 57 % tariff uansett hva som skjer, med mindre handelskrigen blir så ille at partene blir enige om en hestehandel hvor tariffen opphører - en tariff som altså er over 5 år gammel og ikke var ny i 2018. Folk påvirkes for mye av media.

JUM låner i dag ikke ut aksjer til shorterne. Han hadde i flere år en TRS med SEB, så så brukte den posten til å herje med aksjen. JUM har tapt 400 mill på papiret… og han har aldri prestert å si et positivt ord om REC de årene han har vært aksjonær da han altid har vært grådig på å kjøpe seg opp billig. Men nå spørs det hvor mye ressurser han har til å foreta seg noe. Vi vet at han har kamerater og fond som kan hjelpe han med finansakrobatikk. Han har ikke tenkt å tape 400 mill! Heller tjene 400!

JUM er en negativ eier for REC. Han har ikke bidratt positivt til å være en god og trygg hovedaksjonær. Han har stort sett pratet ned kursen. Derfor er ikke JUM heller rett mann til å ta REC videre. En kineser bør kjøpe opp selskapet og stikke avgårde med gevinstene som OSE ikke klarer å verdsette… slik man gjorde med REC Solar. Der tryllet vi et verdiløst assets til 4.2 mrd kroner med noen papirsignaturer og alle som ble med ble rike. I dag er REC Solar svært vellykket og kineserne tok gevinstene som REC’ere hadde ventet på rett foran nesen. Det er problemet med tradere og OSE at folk er dramatiske og utålmodige, man må ha maks likes til enhver tid eller så raser kursen.

Så kjøper vi andre selvfølgelig når kursen raser.


#45

Men hvorfor skal vi investere i et selskap som ikke har levert positiv bunnlinje før, nå eller i overskuelig fremtid?
Jeg ble smått trist av å lese siste Q rapport. Ikke mye positivt å dra ut fra den.
Spesielt når det må være 10000 andre gode case å ta tak i, i aksjer som befinner seg i en positiv trend.


#46

@Konamixx

Det kommer an på hvordan du leser rapporten. Et selskap med høy CapEx fra 2010 som har foretatt store nedskrivninger har sjelden en hyggelig bunnlinje før verdiene er ferdig nedskrevet. Ser du på EBITDA-nivå er situasjonen en annen. Du kan også se på konserndivisjonene solar og semi hver for seg.

Når du leser 2Q18-rapporten så preges den av at Kina sjokkerte hele PVindustrien med regelendringer, som igjen førte til totalt stopp av ordre i juni/juli-måned. Ser du nøye på rapporten ser du totalt bortfall av FBR-salg i juni som da dytter EBITDA i minus. Hadde de solgt som normalt hadde du fått et annet resultat. Videre foretok de store nedskrivninger. Butte-divisjonen gjorde det bra og er en viktigere del enn FBR-divisjonen. Så rammet ikke dette bare REC, det rammet alle som driver polysilicon, wafer, celler og moduler - spesielt kinesiske selskaper ble hardt rammet.

Om du er opptatt av gode case, så er det vel gode case for avkastning? Skal du kjøpe aksjer som allerede er høyt priset for å få litt avkastning, eller skal du kjøpe utbombede aksjer på skrappantpris og tjene penger på å la tiden bare gå til det blir lysere tidere igjen. Hvor kan du raskest tjene 20 % avkastning på lavest mulig risiko? En børsvinner eller børstaper? Mye på OSE er jo nå ganske dyrt med mye kapital som vil søke gevinstsikring.

Så må du jo vurdere ut i fra pris. Er REC en god investering til en kurs på 0,71? Det er et helt annet spørsmål enn da vi for få måneder siden lurte på brudd på 1,50. REC er en høydramatisk jojo-aksje. Vi går inn på bunn!


#47

Er det ikke guidet samme lave salg og priser resten av året?


#48

@holmes

For 1H18 var tallene marginalt dårligere enn 1H17, utelukkende pga juni-salget og nedskrivninger.

REC har alltid hatt lavere ASP enn spotprisene. Nå er spotprisene lavere og da legger det press på RECs ASP. Samtidig er det ingen konkurrenter som i lengden har råd til å selge på for lav ASP. Kineserne må enten kutte produksjon eller produksjonskostnader for å klare dagens ASP.

Spotprisene har bunnet. De skal ikke særlig mer ned. Det flater ut og så vil det etterhvert stige igjen. Hvis ikke ser vi kinesiske selskaper som stenger.

REC har guidet en fbr-produksjon på 1200 MT i 3Q og 4Q. FBR-salget var 1742 MT i 2Q18. Får man likt eller høyere fbr-salg i 3Q18 vil man bygge ned inventories. Dermed begrenser man produksjonskostnader i kvartalet, samtidig som man frigjør allerede nedskrevet varelager. Som nevnt har REC et varelager som nå overstiger 4000 MT og som bør komme under 3000 MT. Om de klarer å redusere med 500 MT per kvartal i 2H18 så ligger det bedre an.


#49

Jeg tror REC leverer noe svakere 2H18 enn 2H17 pga lavere salgsvolum og ASP på fbr-biten. Men markedet er nå i recovery-mode i 2H18 etter juni. Solar har alltid hatt tusenvis av tilbakeslag og så hatt en recovery som har gjort at veksten har økt enda raskere. I 2019-2020 vil veksten bli sterkere pga et svakere 2018.

Se på GCL Poly. De må produsere 75,000 MT for å klare sin cash-cost. Om de får et fall i produksjonen stiger cash-cost kraftig. Hele deres forretningsmodul handler om skala, lave enhetspriser pga gigantisk produksjon. GCL produserer også for in-house. Går wafer-salget ned så rammer det hele linjen. De tjener knapt penger på poly de lager til seg selv. Det eksterne salget til GCL er lavere enn RECs salg. De samme gjelder øvrige kinesere REC kan sammenligne seg med. De må alle holde høyt produksjonsvolum. REC klarer å holde relativt lav cash-cost på lavt produksjonsvolum.

"FBR capacity utilization was decreased to approximately 25 percent in early June resulting in cash costs of USD 13.4/kg, compared to USD 9.40/kg in the first quarter. FBR production was 2,078 MT, a 1,049MT decrease compared to the first quarter. "

Her ser vi at 2078 MT gir 13.4 $/kg i cash-cost, mens 3127 MT ga 9,40 $/kg. Nå har REC også kuttet litt på fixed costs (lønninger). Hadde REC produsert 75,000 MT hadde cash-cost vært på 5-6 $/kg. Skala og tilgang til marked (salgsvolum) er dermed en viktig faktor.


#50

Tror du at ett økt konfliktnivå mellom USA og Kina i handelskrigen vil påvirke REC ytterligere i negativ retning, eller er nedsiden tatt ut?

Scenarioet jeg ser for meg er om Trump innfører den ekstra straffetollen han har snakket om, og om det er verdt å avvente eventuell inngang til etter at dette eventuelt skjer.


#51

Handelskrigen mellom Kina og USA har ingen flere direkte virkninger på REC. Som nevnt innførte Bejing 57 % tariff på REC for snart 5 år siden. Dette endres ikke i mer negativ retning selv om støynivået øker. Det er fortsatt 57 %. Med Obama/Hillary var mest sannsynlig utfall videre at 57 % tariff ville bli fornyet med ytterligere 5 år og i praksis bli stående. Med Trump blir det så mye kaos og konfliktnivå at partene etterhvert kan komme til bordet og bli enige om en hestehandel hvor avvikling av 57 % tariff er på bordet. REC er en symbolsak i handelskrigen for USA som ofte nevnes i artikler om tema - en kinesisk fornærmelse og legitime grunn til at USA tar igjen.

Indirekte påvirkes REC selvfølgelig av hvor høy demand det er for polysilicon per år, og hvor mye kunder i Taiwan klarer å ta utenfor faste kontrakter. Selger Taiwan mindre, så faller salgsvolum til REC. Taiwan påvirkes av at kineserne nå må ut av Kina. På den måten påvirkes REC av en handelskrig. Men på lang sikt er det en fordel av markedet globaliseres og ikke 80 % av markedet er i Kina. Vi trenger et global marked.

Alle tariffer som Trump innfører handler om andre produktgrupper, og alt Kina svarer tilbake med handler om andre produktgrupper. Som nevnt har REC 57 % uansett hvordan man vrir og vender på dette, med mindre Bejing bestemmer seg for å kaste den inn i potten på en løsning. For å få en løsning må det først bli mye verre i handelskrigen!

Så er det RECs oppgave å få PR i USA for sin side av handelskrigen. De må ut i media og si at de må sparke folk og sortmale situasjonen for å drive lobby inn mot amerikansk innsats - sørge for at REC blir nevnt rundt forhandlingsbordene. Her ser vi en klar interessekonflikt mellom hva selskapet ønsker og hva traderne på OSE tolker og ønsker. Tradere ønsker kun bull-nyheter for at det skal stige, men da hadde man aldri fått noe PR for sin sak i handelskrigen eller kunnet legitimere at vi barberte vekk litt fett på arbeidsstokken. For min del var det positivt at de nedbemannet fordi det reduserer faste lønnskostnader, bidrar til å senke cash-cost, og er mer riktig skalering i forhold til markedssituasjonen all den tid man ikke kunne produsere 100 %.

Når REC uttaler seg negativt om handelskrigen for å få PR hos amerikanske politikere mot Kina, så påvirker det også negativt tradingpattern på OSE fordi traderne tolker ting veldig bokstavelig. For meg er tradere ofte som Jehovas vitne :wink:

Jeg forstår at folk er nervøse omkring konfliktnivå og handelskrig mellom USA og Kina, men det må også være en årssakssammenheng til fbr-granules som er et av tusenvis av produkter som handels mellom partene. Det meste er dermed støy og fører til at folk som ikke helt har oversikt over hvem som rammes av handelskrigen i dag frykter og selger. Man kjøper aksjer på bunn.


#52

Takk for veldig godt og utfyllende svar. Ja, jeg er også av den mening at denne handelskrigen er rimelig legitim og det er interessant å følge utfallet av den.


#53

Har tatt en titt på REC, men har lite kunnskap om bransjen. Leser derfor Antons innlegg. Hva er egentlig den store forskjellen på Wacker og REC? Siste år så har aksjeverdien av Rec ramlet 35,13% mens Wacker har steget 6,21%. Hva er årsaken? Har Wacker kontrakter i ROW som knuser REC`ROW salg. Går ut i fra at begge selskapene er rammet av Kina tariff.


#54

Rec ja, jaja, snart tidenes laveste kurser her nå


#55

REC - Handelskrig og 57 % tariff

Den 20 juli 2012 started Kina undersøkelser om antidumping.

Den 18 Juli 2013 fattet Kina en preliminær beslutning om tariff.

Den 20 Januar 2014 ble REC rammet av 57 % tariff for salg av solar-grade polysilicon til Kina. Vedtaket gjelder for 5 år og vil som utgangspunkt vare frem til 20 Januar 2019. Vedtaket er basert på undersøkelsene fra 2012.

“6. Duty Validity Period
The antidumping duties shall be maintained for five years from January 20, 2014.”

http://www.e-to-china.com/tariff_changes/Policy_Focus/2014/0124/111931.html

Ulike mulig utfall:

  1. Vedtaket utløper 20 Januar 2019 og 57 % tariffen bortfaller. REC får tilgang til Kina igjen.
  2. Vedtaket blir forlenget og 57 % tariffen fortsetter.
  3. Vedtaket blir forlenget men 57 % tariffen blir nedjustert for REC.

Siden 2013/2014 er det alternativ 2 som vi har holdt som main case, at tariffen vil bli fornyet hvert 5 år. Det krever imidlertid at MOFCOM fatter et nytt vedtak basert på nye undersøkelser. Nå har amerikansk polysilicon vært utestengt fra Kina i 5 år så da kan man ikke påstå at disse har dumpet polysilikon i det kinesiske markedet lenger.

En annen faktor er hvordan Trump påvirker Kinas beslutninger. Denne tariffen er mye av det som provoserte frem dagens handelskrig. Hadde Kina tidlig avviklet 57 % tariffen, så ville mye av handelskrigsproblematikken vært redusert allerede mot slutten av Obama-administrasjonen og da Trump var en kandidat. Her skadet Kina seg selv ved å la Trump få en grunn til å angripe Kina.

For Sør-Korea ble det i 2017 justert til en noe høyere tariff. Sør-Korea hadde da en lav tariff som gjorde at de solgte til Kina som normalt. Kinesiske selskaper mente koreanerne dumpet polysilikon i det kinesiske markedet. Det var også en viss sammenheng med missilforsvar som ble satt opp i Korea. Korea har dermed en annen bane enn USA i forhold til polysilicon-salg til Kina.

Dersom vedtaket utløper uten at MOFCOM iverksetter nye undersøkelser og fatter nytt vedtak, skulle man tro at REC kan gjenoppta salg til Kina f.o.m. 21 januar 2019. For å være konservative legger vi til grunn at MOFCOM vil komme med et nytt vedtak.


#56

Ingen er tjent med en handelskrig i lengden, og jeg er rimelig sikker på at på et eller annet tidspunkt vil det løse seg. Akkurat nå spilles det poker på høyt nivå, og ingen vil tape ansikt. Håper bare at Donald sørger for at denne straffetollen også blir med til forhandlingsbordet i siste runde når de endelig blir enige.


#57

Mye av Trumps fokus i handelskrigen er at amerikanske selskaper skal ha lik tilgang til det kinesiske markedet som kinesere har til USA. Herunder at amerikanske selskaper ikke skal være tvunget til å avgi teknologi og inngå JV-selskaper med 51 % kinesisk eierskap, eller bli rammet av ulike former for handelshindringer (f.eks. tariff).

Blir handelskrigen ille nok, så blir det nok en hestehandel. REC har alt å tjene og lite å trape på at denne handelskrigen eskalerer. Det øker kun sannsynligheten for en løsning til fordel for REC, og bidrar til tøffere konkurransevilkår får kinesiske selskaper.

Vi kan mislike Trump for mye, men på akkurat dette punktet i handelsforholdet mot Kina, så tørr Trump gjøre noe ingen andre hadde turt, og han går til angrep på at Kina har utnyttet situasjonen på bekostning av USA. Vi oppfatter kanskje Trump som den stygge ulven her og Kina som uskyldig offer for Trump, men faktum er at Kina kjører et ganske aggressivt og ødeleggende opplegg mot alle handelspartnere hvor Kina vinner - en årsak til kinesisk økonomisk vekst de siste tiårene. Hele verden burde nå gjøre som Trump og sette Kina på plass mens man har anledning. Da styrkes økonomiene i andre land på bekostning av Kina.

I WTO utnytter Kina en status som “u-land” for å få konkurransefordeler mot “i-land”. Kina kan i dag ikke betraktes som et “u-land” og bør ikke ha unntak fra bestemmelser hos WTO. Dette har svekket WTO kraftig og ført til amerikansk kritikk.


#58

Der er vi helt enige. Har ikke veldig sansen for DT, men å rette opp denne skjevheten som har fått vare mange år på overtid, er faktisk helt nødvendig og riktig. Kina har utnyttet dette maksimalt til sin egen fordel, fordi vi har latt dem få lov. Ingen kritikk til Kina, de har bare benyttet seg av muligheten, men på tide å justere dette nå.


#59

Gå lenger og leger tid mellom vær handelen i Rec no,dem sliter no med å få flere til å selge sine aksje på billigsalg


#60

17% opp på to dager, stort volum og store poster. Ingen nyheter fra selskapet, bransjen eller det oransje trollet. Hva skjer?