Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

SALMAR ASA (NRS.OL)

Investeringer: #<Tag:0x00007f877cabf468>

Starter en tråd om SALMAR ASA (NRS.OL) siden en del har den i favoritt-listen eller i porteføljen sin :slight_smile:

La oss starte diskusjonen! @Noob @Brenna @Sjokk @Totoro @Jegtom @3fotsyken @pdx

Mandatory notification of trade (NRS) - acquired treasury shares through TRS agreement