Diskusjon Triggere Porteføljer

SeaTwirl - det tekniske bildet

Investeringer: #<Tag:0x00007f4a18d32548>

Hei, er det noen som kan gjøre en teknisk analyse av SeaTwirl med en predikasjon av mulige bunner og rekyler. Den har korrigert jevn tilbake fra ATH på 258 og ligger nå i 167.

Den korrigerer veldig jevnt og forsiktig tilbake. Noen som har et teknisk navn på denne formen for korrigering? Synes kursen har fulgt Parabolic curv pattern, men det har ikke korreksjonen tilbake?!

Max

1 Like