Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Småprat


#12032

#12033

Dette beviser bare for meg at selv fornuftige nordmenn blir påvirket av MSM i Sverige. Og viser bare hvorfor det er viktig at vi prøver å endre norsk media. Det neste er vel at voldtektsofre i Sverige begynner å forsvare innvandrerne der. Litt nytt perspektiv på Stockholm syndromet.


#12034

Godt sverige skal reddes, for dette går jo ikke lenger


#12035

Og oppi det hele går både kvinnebevegelsen og pridegjengen i strupen på KrF. Kampen for likeverdet kjempes ikke mot et parti under sperregrensen…


#12036

Jeg skal stemme krf :slight_smile: veddemål jeg tapte


#12037

Takk for meg sees ederu :wink:


#12038

Den artikkelen er da langt mer nyansert enn slik du fremstiller den og konklusjonen er jo ikke spesielt bastant heller:

“Det mesta talar för att antalet våldtäkter inte har ökat dramatiskt i Sverige”.

Det er jo forøvrig ganske selvfølgelig at disse lovendringene måtte føre til betydelig høyere voldtektstall.


#12039

2 klimasnutter.

“95% av de siste 10000 år, har vært varmere en idag”

https://www.youtube.com/watch?v=mqejXs7XgsU

https://www.youtube.com/watch?v=dCrkqLaYjnc


#12040

Det er vel «fake news» da eller?

Og hva er greien deres egentlig? At bildet er nyansert later til å bli en slags standard frase man slenger ut når man ikke orker å ta standpunkt til en ubehagelig sannhet.

Kan du nyansere denne saken for meg også?


#12041

Det må mere forskning til, men det er ikke bare jeg som tar opp fattigdom som en parameter (fra artikkelen over)

Sarnecki er kritisk til debatten om gjerningsmenns bakgrunn. Han mener den er blitt for ensporet og kun ser på etnisitet. Dette er bare én av flere faktorer, man må også se på sosiale og økonomiske forhold, fremholder han.


#12042

funny story.

vesten ga en landsby i afrika helt nye traktorer i topp kvalitet til bøndene for å hjepe,noen dager etterpå stod de samme traktorene ribbet for hjul og annet materiell…

:man_facepalming:


#12043

Etnisk bakgrunn er den klart viktigste prediktoren for overfallsvoldtekt. Derfor ikke helt overraskene at det ser ut som Finland har fått sine egne groominggjenger: https://www.dailymail.co.uk/news/article-6589765/Finnish-President-expresses-disgust-migrant-grooming-gangs-child-sex-scandal-escalates.html. Litt tabloid kilde akkurat her, men folk kan google. Jeg satt meg grundig inn i grooming gjengene i UK for mange år siden. Lenge før de bli kjent for de fleste. Forsøkte til og med å få media til å skrive om dem uten hell. Forsøkte å finne ut om de var liknende gjenger i Norge. Steder som Resett.no dekker heldigvis en del av rettsakene nå. Kort fortalt har det siden 70-tallet nærmest vært en industri i Storbritannia der familier nesten kun av pakistansk opprinnelse har groomet små jenter helt ned i 12-13 års alderen for å bruke dem som seksuell valuta og tvinge dem til å ha sex med opptil flere hundre andre muslimer i året. I tillegg til det har mange av jentene blitt utsatt for svært grov tortur, blitt gravide og flere har blitt drept. I tillegg er det selvsagt stor psykisk skade på jentene og samfunnet forøvrig. Det kan dreie seg om flere hundre tusen rammede jenter over årene. Muslimer har ingen problemer med å voldta ikke-muslimske småjenter om de har sjansen. De har således både en mindreverdig religion/kultur, og de er alle potensielt terrorister. Dess flere som innser det, og dess raskere, dess mindre skade.


#12044

Og alikevel ønsker mange seg enda flere innvandrere til Norge…


#12045

#12046

En økning i granatangrep er bare å forvente når det kommer flere fattige mennesker. Åpenbar årsak-virkning. :thinking:


#12047

Hvor vil du med dette?? …og hvilket standpunkt mener du å tillegge meg?? Null sammenheng…

Mitt innlegg til @Glein handlet om at jeg synes han dro artikkelens konklusjon for langt og uten å ha noen god begrunnelse. Hvis dere mener at lovendringer ikke har noe å si for voldtektstallene så er jeg spent på grunnlaget for den påstanden. I mine øyne går den artikkelen gjennom ulike statistikker og vurderer bakenforliggende årsaker til tallene på en sjeldent god måte sammenliknet med mye annet i avisene.

Voldtekt og etnisitet har jeg ikke ment noe om, men å skulle ha en debatt om det med noen som ikke vil se/vurdere nyanser er meningsløst for meg. Interessant også at det i artikkelen du selv lenker til etterlyses nyanser…


#12048

Jeg sier ikke at det ikke har noe å si. Jeg sier at det neppe forklarer en økning på 300%.


#12049

Hvorfor ikke?


#12050

Start med å se på hvilke lovendring, når den kom og h or lang tid før man fikk en spike. Det henger ikke sammen.


#12051

Jeg kan nesten ikke tro det jeg leser, om at folk her inne tror Sverige er som før og at ingenting skjer der borte. Det føles nesten absurd, og litt skremmende.

Svaret på hva som har skjedd står her (min utheving):

«34 procent, alltså var tredje kvinna, i åldersgruppen 16-24 uppger att hon utsattes för någon form av sexbrott under 2017. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådets (Brå:s) senaste nationella trygghetsundersökning (NTU). Fram till 2012 låg motsvarande siffra på cirka 4 procent.» sitat slutt

Spørsmålet blir: Hva har helt spesifikt skjedd i Sverige fra 2013 og frem til idag? Det er et veldig enkelt og spesifikt svar på det.