Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Småprat


#12052

Jeg synes fremdeles det du kommer med her er en løs påstand som står ubegrunnet, men jeg er ikke uenig i at lovendring ikke trenger å være hele forskjellen. Uansett var litt av poenget at artikkelen heller ikke sier at det er hele årsaken. De utelukker ikke at faktisk antall voldtekter har økt, men sier lovendringer og annet uansett gjør at økningen ikke er dramatisk. Altså, det er ikke grunnlag for tabloide og bastante standpunkter om økt antall voldtekter. Thats all!

Jeg har forøvrig sett på lovendringene selvfølgelig. Det er endringer som gjør det helt naturlig at man får store statistiske endringer. Jeg synes også at størrelsene på tallendringene sett i forhold til regelendring ser logisk ut.


#12053

Har sett på litt annen statistikk, blant annet for Norge hvor vi har hatt relativt lik utvikling i lovverk. Tror du vi ser enn 300% økning her?

Det virker bare som at flere prøver å undergrave alvorlige samfunnsproblemer.


#12054

Du velger å overse den mest åpenbare årsaken og etterlyser hele tiden mer nyanser. Poenget som jeg skrev til deg tidligere, du med flere sliter med å ta standpunkt når sannheten blir for ubehagelig. Da kommer standard frasen, «bildet er så nyansert»…


#12055

Hvorfor går det så lang tid før endringene slår ut i statistikk da? Årevis med laber utvikling. Før det plutselig eksploderer.

Og se på 2015. To år unna en lovendring, men jaggu en brutal spike oppover. Trenger nyanser.


#12056

Nå har nok også #metoo gjort det lettere for kvinner å anmelde. De siste årene har jo ting som har vært feid under teppet i årevis kommet til overflaten :slightly_frowning_face:


#12057

Jeg undergraver ingen ting… Men liker å se ordentlig på nyanser i faktum og ikke minst vurdere hva som er faktum og hva som ikke er det.

Nei, jeg har ikke sammenliknet med norsk statistikk, men endringene i norsk lovgivning har også vært relativt store uten at de nødvendigvis er like endringene i Sverige. Det vil antakelig være en utfordrende sammenlikning. Som krever nøye vurdering av nyanser :wink:


#12058

For ti år siden så var 49 av 50 innsatte i Drammen av ikke norsk opprinnelse


#12059

Aka ingen problemer å se her. Move on. :blush:


#12060

Korrigert for sosioøkonomiske forhold er faktisk nordmenn overrepresentert på statistikken.


#12061

Er ikke sikker på om jeg ser helt det samme. Synes det så ut som tallene endret seg ganske i tråd med lovendringene jeg. Uansett, det kan være helt naturlig at slik endring tar noe tid før den slår inn da det tar noe tid før endringene blir kjent og oppnår effekt. Det er jo også slik at retten (høyesterett) vil ha innvirkning på praktiseringen av nytt regelverk og det tar tid før slike avgjørelser kommer.


#12062

Bikdet er nok mer nyansert…


#12063

Hart hørt at alle sammen eide bondegård…


#12064

Nei. Det vi ser er en statistikk for antall anmeldelser og har ingenting med høyesterett å gjøre.


#12065

#12066

At statistikken viste anmeldelser er et viktig poeng som jeg glemte i farten, men jeg kan ikke se at det gjør rettspraksis irrelevant over tid likevel. Justeringer i rettspraksis vil få konsekvens for hvordan politiet koder anmeldelser, altså om forholdet logges som for eksempel voldtekt eller noe annet.


#12067

#12068

Og det har du belegg for å si har skjedd her? Høyesterettsdommer som gir presedens har for vane å gi stor oppmerksomhet. Kan du lede oss til en slik dom? Gjerne vis hvordan politiet kodet før og etter også.

Og om så er tilfelle kan forsinkelsen være enda større, og statistikken ført opp mot lovendringer blir enda mer ubrukelig.


#12069

Ja, det hadde sikkert blitt krise om vi ikke hadde innvandrere i Norge! Da mått vi bare slukket lyset og flyktet alle mann :wink:

Alltid spennde når sosialantropologen skal uttale seg om økonomi! :rofl:

« GURI RIKSAASEN, sosialantropolog»

Hvis dette er dine kilder @Aksjesnila, så sier jeg bare lykke til på reisen! Makan til tåpelig debattinnlegg skal man lete lenge etter.

Nei, sosialantropolog, bli ved din lest!


#12070

Det er ingenting negativt hvis man lukker øynene for alle problemene. Siden vi hadde nytte av noe for 50 år siden betyr jo at det samme gjelder i dag. Uansett hva kostnadene er så regner vi bare på inntektene.


#12071

Over 300%? Kanskje du skal justere for folketall?