Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Småprat


#12112

Antall drap f.eks er på vei ned? Henger ikke sammen med skremselspropagandaen her


#12113

I Sverige er drapsraten fordoblet (https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/mange-svensker-er-utrygge---antall-drap-naer-fordoblet/3423430534.html). Det er derfor ikke skremselpropaganda, men en reel grunn til bekymring. Vi har heldigvis ikke fått noen no go-zoner i Norge ennå, som feks i deler av Malmø der drap på åpen gate og granatangrep er vanlig. Man ser klar gettofisering på deler av østkanten, så det er grunn til å tro at man kan få svenske tilstander etterhvert.


#12114
  • Fra 2012 til i fjor har antallet drap økt fra 68 til 113 drap.

Ja, og 2007 var 111 så her er det virkelig cherry picking av tilfeldige år

Dette er ikke justert for befolkningsvekst!

Per innbygger

Trenden er svakt ned

Utrolig bra journalistikk å presentere dette som en dobling!


#12115

Det bildet politiet tegner er at de har mistet kontrollen, og at gjengene har delvis tatt over i mange områder. http://www.dagensjuridik.se/2018/05/skjutningarna-i-sverige-extrema-hela-europa-ny-studie-varnar-utvecklingen. Som du kan lese viser forskningsprosjektet at det er kraftig økning av skyteepisode særlig blant unge (muslimske) menn i bla Malmø (ingen bombe det). http://www.dagensjuridik.se/2018/12/324-skjutningar-i-sverige-hittills-i-ar-stockholm-och-malmo-toppar-nar-dodsfallen-fortsatter. 42 drap pga skyting var det i fjor i oktober. Jeg finner ikke noen endelige tall hos Brå. Jeg er lei av folk som prøver å dekke over at vi står foran et kjempeproblem knyttet til innvandring. Imidlertid, er det vanskelig å overbevise folk. Jeg har kommet opp med en ny definisjon av realitet:

Realiteten er kun et sett av verdier som er hensiktsmessig for overlevelse.

For meg er det ubehagelig at folk blir knivsstukket i den lokale Kiwi-butikken av en muslim som vil drepe hvite, eller at folk blir tilfeldig knivdrep rett der jeg bor. Det truer min overlevelse.


#12116

Jeg ser hele bildet, du blåser opp og generaliserer fra en valgt piksel som bekrefter verdensbildet ditt.


#12117

Poenget er ikke at nødvendigvis det går opp totalt sett. Men utenom innvandringen ville vi unngått all kriminaliteten begått av mennesker som ikke trengte være her i utgangspunktet.

Uten innvandringen ville vi hatt langt færre drap, voldtekter og ran… At den jevne nordmannen har blitt utrolig mye mindre kriminell betyr ikke at det er greit å jevne ut tallene med å importere inn mer kriminelle innvandrere.


#12118

Det stemmer nok, men det er langt unna skremselsbildet som males opp her


#12119

Virker som tynn suppe ja, men jeg finner statistikk som viser at trenden siste ti år ikke er god. Det går i feil retning.

Det du kaller cherrypicking av år, kaller jeg et naturlig utgangspunkt. Ikke så søkt å ta utgangspunkt i en bunn.

Etter å ha sett hvordan SSB har forholdt seg til statistikk her på berget, har jeg store problemer med svensk offentlig statistikk også.


#12120

Postet ikke akkurat @holmes statistikk for 15 år tilbake i tid?

Det jeg stort sett det her er at mange av påstandene om at ting er på vei utfor stupet er feil. I noen tilfeller så er ting På rett vei tom.


#12121

Du synes vel også det er greit at artikkelforfatter runder 66% (eller 56% regnet per innbygger) opp til “dobling”? Og det fra et enkelt år som ligger langt under snittet?


#12122

Hvorfor 15 år? Er ikke 15 år et merkelig cherrypicking tilfelle også? Hva med 10, 20, 50 eller 100 år. Hvorfor 15?


#12123

Igjen, her er fakta…

Sitat (min utheving)

«34 procent, alltså var tredje kvinna, i åldersgruppen 16-24 uppger att hon utsattes för någon form av sexbrott under 2017. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådets (Brå:s) senaste nationella trygghetsundersökning (NTU). Fram till 2012 låg motsvarande siffra på cirka 4 procent.» sitat slutt.

Frem til 2012 var det ca 4%. Etter 2012 34%.

Spørsmål: Hva har skjedd i Sverige fra 2013?? Svaret er hundretusenvis av mennesker med annen kultur.


#12124

Hvis ting er så på rett vei, hvorfor hørte vi aldri om granatkasting blant sivile før? Hvorfor vil politiet bevæpne seg? Hvorfor tør ikke damer gå fritt rundt lengre? Hvorfor må vi bygge flere fengsler og leie fengsler i utlandet nå og ikke før? Hvorfor har vi denne diskusjonen nå og ikke for 10 år siden?


#12125

i 2017 var det med 5 drepte i terrorattentatet i Stockholm i statistikken over, mens terror ikke blir tatt med i norsk statistikk (f.eks utøya 77 drepte) - så man får være forsiktig når man sammenligner norske og svenske tall.


#12126

Hadde “vi” ikke denne diskusjonen for ti år siden?


#12127


#12128

“I kategorin sexbrott ingår allt från kränkande kommentarer”.

Det er jo en ganske bred definisjon når man tar med krenkende kommentarer


#12129

Poenget ditt er? Definisjonen var der før 2012 også…!?


#12130

Kom igjen a, @Glein… Hadde noen kalt en sånn utvikling for PCIB-kursen for en stigende trend så hadde du valset over dem med innlegg :joy:


#12131

Hva var det Churchill sa? Ikke stol på en statistikk som ikke du har forfalsket selv… det gjelder vel fortsatt den dag i dag!