Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Småprat


#12152

Jeg er en av disse for Norge, moren min er skotsk. Har en kompis, barna hans er født av en vietnamesisk jente. Vil si vi holder på norsk kultur. :stuck_out_tongue:


#12153

Det jeg finner besynderlig med denne debatten er at det vies så lite oppmerksomhet til at regjeringen sier at befolkningsveksten vår går for sakte til å bære velferdsstaten slik vi kjenner den på sikt.

Når vi ikke klarer å få nok barn selv er import alternativet som gjenstår, og da burde man vel heller rette fokus på hvordan man klarer å gjøre dette slik at individene som importeres legges til arbeidsstyrken og ikke havner på siden av samfunnet.

Integreringspolitikken, de sosioøkonomiske skillene og det kollektive utenforskapet som skaper mye av utfordringene på feltet er et godt punkt å starte med. Det er antakelig mye mer fruktbart på lang sikt enn en polarisert debatt hvor noen ser ut til å mene at man enten må være for eller i mot, og at enhver som våger seg på å si at man tror bildet er mer komplekst enn at man kan svare generaliserende binært på alt blir tillagt meninger som at man fornekter at det er problemer eller at man er for åpne grenser.


#12154

Nei, det er er dårlig alternativ, og et kostbart alternativ.
Det beste er å tilrettelegge for at folk kan få barn.

Du får det til å høres ut som nordmenn er blitt sterile og ikke står igjen med andre alternativer enn importere folk for å få hjulene til å gå rundt.

Og bare så du vet det, det finnes arbeidskraft i rikelige mengder i dette landet, så det mangler ikke hender.


#12155

Er det nødvendigvis et enklere eller billigere alternativ?

Det regjeringen har kommet med så langt på det feltet er en moraliserende nyttårstale om at vi må ta ansvar og føde fler…

Jeg forstår at du mener som du gjør, men jeg vil påstå at spørsmålet er for dårlig utredet til at man kan si objektivt hva som er lurt og ikke.


#12156

Vi tar ikke inn flyktninger fordi det lønner seg. Vi burde jobbe med å gjøre det så lite kostbart som mulig. Noe av volden kunne kanskje løst seg ved å ta inn en større andel kvinner?

Jeg er ikke i mot flyktninger, men tenker at vi burde ta i mot den i et jevnt tempo som gjør at de blir integrert, om ikke assimilert.


#12157

Ehm… Det er det eneste alternativet dersom man ønsker at Norge skal være Norge, og ikke en lett blanding av diverse land i Asia og Afrika.

Men at vi “trenger innvandring for å bære velferdsstaten” er det vel ingen som tror på. Innvandring er en gigantisk utgiftspost.

Edit: Med mindre man snakker om ren arbeidsinnvandring hvor folk kommer utelukkende for å gjøre en jobb og så dra igjen.

Men her snakker vel vi om type en hel storfamilie fra Somalia som kommer hit uten noen forutsetninger for å fungere i arbeidslivet.


#12158

Samfunnet må bli bedre på å tilrettelegge for at innvandrere fra alle land kan delta på en bærekraftig og positiv måte. Det blir veldig enkelt å bare skylde på de som kommer.


#12159

Unnskyld meg, men er du seriøs eller?


#12160

Ja, vi har ikke klart å knekke koden med å integrere folk inn i samfunnet vårt. I likhet med våre naboland. Og resten av Europa.

Inntil vi klarer dette får vi roe kraftig ned på innvandringen.


#12161

Jeg tror ikke du leste det jeg skrev. Jeg sa meg ikke uenig i at det ER ulønnsomt, men at man børe se på hvordan det kan BLI det.

Norge kan være Norge uansett om man har en mindre bevisstløs tilnærming til integrering enn det staten har hatt historisk vil jeg påstå.


#12162

Eller eventuelt bli mye dårligere til å legge til rette for innvandrerne. Se på somaliere i USA. De mest integrerte. Alle i arbeid. Hvorfor? Jo de får penger og bosted til å klare seg i 90 dager. Etter det er det full stopp.

Ergo, jo mindre man gir dem jo bedre integrert blir de og jo mer jobber de.


#12163

Ja, er du?

Hvordan mener du at man skal tilrettelegge for vesentlig økt fødselsrate uten at det blir en vesentlig ekstrakostnad for staten?


#12164

Hæ? Hva røyker dere på?

Norge må være verdens neste land å komme til, egen leilighet, duk og dekket bord og faste innskudd fra NAV.

Dette er så drøyt at jeg har ikke ord! Så det er vår egen feil at integreringen ikke fungerer? Er dere helt ute?

Men den alternative virkelighetsoppfatningen dere har her, så blir det meningsløst å fortsette diskusjonen. Hvis de holdningene og meningene dere forfekter er representativ for en stor andel av befolkingen i dette i Norge, så er det kjørt for dette landet…


#12165

Takk for saklig innlegg i debatten.


#12166

Om man brukte pengene som blir brukt på innvandrere kunne man gitt utrolig mye til nye foreldre. Skjønner du egentlig hvor store summer vi snakker om? Det er maange milliarder!
Jan Ludvigs forslag om 500k elns per barn er ville nok vært mulig om ikke vi brukte så absurde mengder på innvandrere.


#12167

Nå tolker du inn mer enn hva jeg sier, det kan godt være at løsningen er mindre direkte støtte som Morti skriver, men at man heller legger pengene på å støtte arbeidsgivere som gir dem jobb

Man må også jobbe med holdninger til innvandrere slik at folk tør å gi dem jobb. Nå havner de fort nederst i bunken


#12168

Tja, hva med å bruke de ørten milliarder man bruker på innvandring på å legge til rette for dette? Ingen ekstrakostnad.


#12169

Stakkars mann som ble utsatt for en ulykke da han mekket på en bombe i huset sitt i Stockholm. Ser ikke ut til å være noe å bekymre seg over ift terror. Opprinnelse ukjent eller irrelevant. Men ung var han :laughing:


#12170

Si at vi må øke fødselsraten med 0,5 per innbygger, hvor mye vil det koste med insentivordninger for å få så mange fødsler kontra å integrere immigranter for å øke befolkningen tilsvarende?

Dette finnes det ikke gode regnestykker på, og det er det jeg etterlyser. Hvor mye innvandring koster isolert sett er da bare en del av svaret, og jeg er langt på vei enig med Morti at summene som brukes er for store, men også at summene som brukes benyttes for å finansiere tiltak som ikke virker.


#12171

Jeg kan godt gjenta spørsmålet mitt jeg, hvordan?

Pengene er lett å fordele om, men hva skal man bruke dem på for å øke befolkningsveksten så mye, og hvordan kan man påstå at det ene er rimeligere enn det andre når det ikke er utredet?