Diskusjon Triggere Porteføljer

Småprat


#13321

You, my man :heart_eyes:

Terskelen bør bli mye lavere for å få litt møkk på fingrene. Om ungene mine skulle blitt mobbet og det ikke tatt tak i så er jeg ikke vond å be for å skremme noen skikkelig en gang de går hjem fra trening o.l


#13322

Jeg tror ikke det er mange som har slitt i ettertid på at foreldrene ikke synes det var ok med mobbing. :stuck_out_tongue:


#13323

Bra video om brexit og hvorfor forhandlingene går litt “dårlig”. :stuck_out_tongue:


#13324

Dessverre er skolevesenet ekstremt feminisert /fulle av feminister og fokuserer ofte mer på hensynet til mobberne enn dem som faktisk blir mobbet.

Et familiemedlem ble ekstremt plaget av en annen på skolen. Etter lang tid med ineffektive dialog-tanter tok et annet familiemedlem og ga mobberen god gammaldags juling.

Det løste problemet.


#13325

Jeg er ikke voldelig, men jeg tar gjerne kontakt med foreldrene til guttene. Jeg tenker at det å få besøk av foreldre vil kunne føre til at foreldre våkner!
Skal uansett ha felles møte om halvannen uke, jeg tror ikke alle stiller på møter, håper jeg tar feil.
De som ikke stiller får besøk av meg i ettertid.


#13326

Jeg liker at du tar opp saken direkte, var jo en annen sak i avisene hvor de som kom med kom med anklagene ville være anonyme. Det er faen ikke rett det heller. Satser på at dialog med foreldrene gjør at ting blir bedre. :slight_smile:


#13327

Ja, men det var jo nærmest motsatt. Anonyme anklager ble omtrent brukt som mobbing.

Regner med du mener dettte:


#13328

Helt enig, bare så det er sagt. Jeg nevnte det bare fordi jeg synes @Duogdu håndterer det eksemplarisk.


#13329

Syns du bommer med kjønnsskillelinjene dine. Det er jo ikke feminisert. Kvinner har hatt primæransvar for oppdragelse i alle de år uten at det ikke har skapt stødige folk.

Men skolen er soft og sanksjonsmulighetene som skolen har er fløyelsmyke. Hiv på curlingforeldre(ikke rettet mot saken som diskuteres her, men en generell betraktning!) som henger over læreren og ikke tåler at kiden møter motgang faglig eller sosialt, og klasserommet er plutselig en lightversjon av Fluenes Herre.

Lærerne gjør som oftest hva de kan med ressursene og sanksjonsmulighetene de har i verktøykassa, men det er ikke nok. At mange foreldre underminerer lærerens rolle hjelper ingen. Forøvrig en yrkesgruppe som lønnes altfor lavt sett opp imot alt pisset de omgås med hver bidige dag.

Hiv på innslag fra kulturer hvor kvinner eller autoriteter ikke er mye verdt, og du får en norsk skole i fritt fall.

Løsning? Vanskelig. Men gjør læreren til sjefen. Sprøyt penger på lærerne, og man vil etterhvert få inn lærere med tak og spisse albuer. Sanksjoner elever hardere, det er plenty av feelgoodaltiviter man kan ta vekk fra syndere: fritimer, leirskole, turer, sosiale hendelser. Sanksjoner foreldre om det ikke funker. Senk terskelen for å flytte mobbere. Først ut av klassen. Deretter til en annen skole. Gjør mobbing så lite kult at ingen gidder.


#13330

= skolen er blitt feminisert.


#13331

Det handler ikke om kjønnsatributter, @Pablo


#13332

Ehm, jo det gjør det.

Kvinner har overtatt omtrent hele skolevesenet, og gutter sliter mer enn noensinne tidligere fordi undervisningen omtrent kun foregår på jenters premisser.

Dette har vært en kjempedebatt i de fleste medier de siste månedene.


#13333

Muttern var lærer i nesten 40 år, tror ikke hun hadde noen elever som trodde de kunne slippe unna med noe :joy:

Dessverre er hun nok et eksempel på en som nok ble fratatt autoritet og ble påført altfor mye byråkrati.


#13334

Skolens oppgave er å skape den kompetansen samfunnet trenger. For 30 år siden trengte man typiske manneevner. Om man feila i grunnskolen var det ikke krise for 30 år siden, man dro til sjøs eller kjørte truck. Denne redningen eksisterer ikke lenger. Derfor fokuset på å lose gjennom menn.

Klart du kan manne opp skolen med sløyd og gym, men hva hjelper vel det?


#13335

Tøys. Debatten handler om hvordan man strukturerer undervisningen og hvordan gutter og jenter har forskjellige interesser og behov - hvor gutters behov og interesser er blitt systematisk nedprioritert.

Dette vet jeg fordi jeg har barn og har fulgt debatten.


#13336

Saklig.

Har du belegg for å si dette? Hvordan er skolen endret de siste åra for å nedprioritere gutters interesser? Jeg begynner å eldes og skolehverdagen til poden utarter seg temmelig likt det min gjorde i hine hårde dager. Jentene var nok flinkere enn oss gutta til å både skrive, lese og regne. Det henger også sammen med at hjernene deres modnes tidligere.

Jeg er enig i at guttene må lykkes bedre, for alternativene er få uten utdanning. Det var ikke et problem før, hvor man alltids kunne få seg en manuell jobb.


#13337

Dette har som sagt vært en stor debatt i flere måneder.

Det er utallige artikler om emnet, du får rett og slett sette deg litt inn i saken om du er interessert.


#13338

Skrive ja, men lese og regne?


#13339

Tolker det dithen at du ikke finner belegg for en eneste måte hvor gutters interresser er systematisk underminert de siste åra.


#13340

Sitter ikke med fasit, men i min klasse var det ihvertfall slik. Godt mulig gutta boys var kvassere på regninga, men kun med en hårsbredd.