Diskusjon Triggere Porteføljer

Småprat


#13361

Heh, jeg kunne regne som 5-åring (type: legge samme tresiffrede tall) og er født i februar, så muttern lurte på om jeg skulle begynne tidligere, sånn som søsterene mine, men den potensielle klasseforstanderen syntes ikke jeg virket moden nok. Det kan nok godt ha stemt, bra med tall, men elendig på skriving. Lesing har aldri vært noe problem da, leste ut Ringenes Herre på 3 dager som 12-åring.

Kort sagt, virker ikke ungen din moden for skole, så er den neppe det. :slight_smile:


#13362

Guttene tar igjen jentene på videregående. Da de modnes senere.


#13363

Av samme grunn som innvandring fra den tredje verden er en stor berikelse for samfunnet.


#13364

Ja, de som kommer så langt. Frafallerne, som jo er problemet, er ikke godt nok skodd og faller av.


#13365

Javel, er ikke over 70% av medisinstudentene jenter nå?


#13366

Stoltenberg-rapporten begs to differ. Forskningen viser klart at sammenhengene forblir der helt gjennom universitetsgrader, men blir litt mer bortgjemt sv at jenter og gutter gjerne velger litt ulike retninger videre.


#13367

Kan stemme godt det uten at vi ser årsakssammenhengen.


#13368

La meg bare sitere fra innlegget mitt over:

Vet ikke om de har bonuspoeng der nå? Hadde det på ingeniør før. Burde nok gjøres andre veien i et par andre yrker hvis målet er likere kjønnsbalanse i forskjellige yrker.


#13369

Vet ikke når de tok det bort. Men ja, bonuspoeng for gutter hjelper vel lite om de detter ut av videregående.


#13370

For å bruke et metafor: Om du har et dødt dyr i brønnen holder det ikke å bare koke vannet før du drikker det for all fremtid, man må ta bort dyret, og så vil vannet bli bra igjen.

Man må begynne med rotårsaken, som er todelt ifølge Stoltenberg-rapporten.

  1. Modenhet. Barn modnes ulikt, og et barn som er født i januar et år har antakelig mer til felles med et født i desember året før enn desember året etter. Et skolesystembasert på årskull er komplett ulogisk fra et biologisk perspektiv. Tiltak: fleksibel skolestart.
  2. Karaktersystemet vårt vekter språkfag høyere enn realfag siden det er for eksempel tre karakterer i norsk og bare en i matte. Siden jenter gjør det systematisk bedre i førstenevnte og gutter i sistenevnte får jenter en fordel i form av høyere snitt. Tiltak: slå sammen skriftlig og muntlig språkkarakterer til en.

De har testet fleksibel skolestart enkelte steder i Danmark noen år nå, med veldig gode resultater.


#13371

Før i tiden var vel skolestart ved 7 års alder. Det var vel litt bedre for gutta…


#13372

Hvis foreldre er på ballen, så er det fortsatt skolestart for dem som 7-åringer. :slight_smile:


#13373

Ikke sant, @glein?


#13374

Ja. Det er bedre for gutta generelt sett å vente. Men å kalle skolestart for 6-åringer for feminisering er ikke akkurat en presis beskrivelse. :cowboy_hat_face:


#13375

Jeg skjønner poenget ditt med at det faktisk ikke lønner seg med praktiske fag nå til dags, i forhold til tidligere. Men det at man nå har en mye mer teori tung skole med svært lite praksis, det hjelper jenter fremfor gutter.

I gamle dager var også de fleste lærere menn. Men nå er det drastisk endret. Regner med det ikke hjelper guttene i skolen akkurat. Selv om kvinnelige lærere kan være flinke de og, så trenger gutter mannlige rollemodeller og kanskje er også menn flinkere til håndtere gutter/få respekt.

Skolesystemer kunne vært mer tilpasset gutter. Det funker f. Eks dårligere for gutter å sitte helt stille i lengre perioder, mens jenter klarer det mye bedre. Dermed kunne de med fordel vært lagt opp annerledes.

At gutter modnes senere og generelt har ulike kvaliteter enn jenter er ikke tvil i. Men vi kan ikke gi opp å gjøre skolen bedre tilpasset guttene.


#13376

Det er jeg sikker på at alle her er enige om


#13377

Det kan alle enes om! :slight_smile: At så mange ikke fullfører videregående er et stort problem vi bare må fikse.

Senere skolestart er en begynnelse. Å kjøre utstrakt praktisk anvendt matte kan være noe. Å forandre pensum til noe spennende kunne vært noe. Science fiction og fantasy, krig og brutalitet. Ikke dikt om en rødprikkut ball, som jeg minnes…

Sidemål kan man avskaffe i sin helhet. Jeg husker selv hvor tråkig det var med enda et språk. Hål i haudet.

Flere menn vil komme om man høyner respekten og statusen til læreren. Øk på lønningene slik at alfaer og folk med spisse albuer tar seg bryet. De forsvinner dessverre til helt andre sektorer.

Ellers kan andelen samfunnsfag og historie økes på bekostning av sidemålet.


#13378

Det er jo litt komisk hvor sinnsyk kjedelig den norske litteraturen man har som pensum er og hvor morsom den engelske er. Det hadde virkelig gjort seg med litt mer dagsaktuell litteratur i norsken.


#13379

Ja. Det er graverende hva man har som pensum.

Jeg vet det er ihjelsagt, men diktanalyse… helt seriøst. Hva er det vi holder på med? :slight_smile:

Edit: oohh og personlig økonomi. Herregud så elendige folk har blitt med penger. Har det sammenheng med at kontantene forsvant og at personlig økonomi er dette abstrakte vinduet man ser i nettbanken? Kunne godt hatt noen timer med budsjettlære.


#13380

Nynorsk…