Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Solon (SOLON)

solon_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff293f8ddc8>

#101

29/11-2018 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Primary insider notificatio


#102

12/12-2018 15:02:16: (SOLON) SOLON EIENDOM ASA – NEW SHARE CAPITAL - COMMENCEMENT OF TRADING IN NEW SHARE


#103

17/12-2018 11:28:21: (SOLON) Flaggemelding


#104

19/12-2018 08:30:02: (SOLON) Solon inngår avtaler om tomtekjøp


#105

20/12-2018 08:30:00: (SOLON) Solon-konsernet kjøper Icopal-tomten på Fjellhamar


#106

21/12-2018 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Primary insider notificatio


#107

28/12-2018 08:30:00: (SOLON) Primary insider notification


#108

02/01-2019 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Salg i 4. kvartal 201


#109

#110

11/01-2019 13:47:45: (SOLON) SOLON EIENDOM ASA: APPROVAL AND PUBLICATION OF PROSPECTUS


#111

14/01-2019 08:30:00: (SOLON) SOLON EIENDOM ASA: COMMENCEMENT OF SUBSCRIPTION PERIOD


#112

16/01-2019 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Primary insider notificatio