Diskusjon Triggere Porteføljer

Solon (SOLON)

solon_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3667886590>

#101

29/11-2018 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Primary insider notificatio


#102

12/12-2018 15:02:16: (SOLON) SOLON EIENDOM ASA – NEW SHARE CAPITAL - COMMENCEMENT OF TRADING IN NEW SHARE


#103

17/12-2018 11:28:21: (SOLON) Flaggemelding


#104

19/12-2018 08:30:02: (SOLON) Solon inngår avtaler om tomtekjøp


#105

20/12-2018 08:30:00: (SOLON) Solon-konsernet kjøper Icopal-tomten på Fjellhamar


#106

21/12-2018 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Primary insider notificatio


#107

28/12-2018 08:30:00: (SOLON) Primary insider notification


#108

02/01-2019 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Salg i 4. kvartal 201


#109

#110

11/01-2019 13:47:45: (SOLON) SOLON EIENDOM ASA: APPROVAL AND PUBLICATION OF PROSPECTUS


#111

14/01-2019 08:30:00: (SOLON) SOLON EIENDOM ASA: COMMENCEMENT OF SUBSCRIPTION PERIOD


#112

16/01-2019 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Primary insider notificatio


#113

28/01-2019 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA - Primary insider notification


#114

28/01-2019 18:11:46: (SOLON) Preliminary result of subsequent offering


#115

29/01-2019 11:45:10: (SOLON) FINAL RESULT OF THE SUBSEQUENT OFFERING


#116

29/01-2019 11:52:20: (SOLON) Primary insider notification


#117

29/01-2019 17:09:28: (SOLON) Updated primary insider notification


#118

Noen som tegnet seg i emien som fikk aksjer? så den var betydelig overtegnet!


#119

01/02-2019 08:30:00: (SOLON) Primary insider notification


#120

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/02/Analytiker-spaar-kursoppgang-anbefaler-kjoep

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Solon Eiendom, og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. På kort sikt beveger aksjen seg i en rektangelformasjon. Et brudd opp gjennom taket av denne vil utløse et kjøpssignal. Volumbalansen er positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen er maksimalt positivt på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.