Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Targovax (TRVX)

trvx_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2941122c0>

#3215

Etter å kastet 50% over bord på kurs 9,62, har jeg i dag handlet igjen på 8,3,-

Jeg har troen på Oncos-102, ledelsen og spesielt Magnus Jaderberg.


#3216

Det er min mening også. Jeg ville aldri sittet om jeg ikke hadde troa på ledelsen og hva de holder på med.


#3217

Ingen omsætning i aktien. TRVX er lidt glemt og vi må formentlig vente til H1 2019, før vi kan få en væsentlig højere kurs.


#3218

Ja tror desværre også vi skal ind i 19 før der kommer fart på, den ene eller anden vej, har solgt cirka 80% med stort tab som mange andre, men er klar hvis den Kommer under 7 selvom det ikke burde være muligt med de data der foreligger.


#3219

Siste oppdatering fra Redeye, 1/11-2018
Nedjustert kursmål til 17,- (20,-) - bear case 3,- (8,-) og bull case 36,- (46,-)
Inntil en evt partneravtale blir kommunisert, er TG01 foreløpig verdsatt til 0,-

https://www.redeye.se/company/targovax/581540/targovax-hoppas-fa-igang-ny-studie-tg01

Targovax: Hoppas få igång ny studie för TG01

2018-11-01 11:21, Edited at: 2018-11-01 11:21

Morgonens rapport visar på fortsatt stabila finanser. Som sig bör är det inga stora projektnyheter i rapporten. Budskapet från kapitalmarknadsdagarna om att starta en forskarledd studie för TG01 utvärderas. I samband med rapporten uppdaterar vi även våra projektantaganden för Oncos-102.

Det har varit en genomgående positiv utveckling i projekten under året, dock vissa fördröjningar jämfört med våra antaganden (melanom och mesoteliom). Den för stunden avbrutna utvecklingen av TG01 är det som fått störst genomslag på aktien, som vi anser är främsta förklaring till den låga kursnivån.

Viktigaste händelsen under tredje kvartalet var de lovande resultat som presenterades för Oncos-102 inom melanom, där en av de sex första patienterna uppvisade komplett respons (CR) till behandlingen. Det var en patient som slutat svara på behandling med PD-1-hämmare, vilket gör resultatet extra intressant. Även i patienter som inte uppvisade klinisk respons, noterades tillfällig tumörminskning under behandlingen, och här anser bolaget att fler doser i fler tumörlesioner kan vara vägen för att uppnå än bättre respons.

Som vi tidigare har nämnt kommer nu den pågående kombinationsstudien inom melanom att utökas och sammantaget rekrytera upp till 24 patienter (om vi uppfattat det rätt) mot tidigare tolv, samt att patienterna kommer att få fler doser av Oncos-102. Detta innebär även att studien kommer att ta lite längre tid, och vi räknar med top-line data mot slutet av 2019. Dessförinnan utlovas ytterligare interimsdata (H1 2019) för de första tolv patienterna. Utökningen av melanom-studien anser vi i grunden är positiv, då underlaget blir bättre för att påvisa effekt i patienter som inte svarar på checkpointhämmare och därmed ökar chansen att attrahera parternintresse.

På den nyligen genomförda kapitalmarknadsdagen presenterades mer utförlig data från TG01-studien inom pankreascancer. Som vi i tidigare kommentarer var resultaten lovande, men det nya förväntade behandlingsparadigmet begränsar bolaget att gå vidare inom indikationen. På kapitalmarknadsdagen var budskapet att man dock inte gett upp hoppet, utan utvärderar intresse från forskargrupper att ta projektet vidare. Besked om detta förväntas under nästa år. I väntan på det har vi fortsatt värde noll för TG01.

Kostnaderna i Q3’18 ökade till 33,7 MNOK (26,6). Targovax saknar rörelseintäkter, varför resultatet (EBIT) var i nivå med kostnaderna. Återigen var kassaflödet från rörelsen bättre än EBIT, beroende på bl.a. minskad rörelsekapitalbindning på +4,8 MNOK och icke kassaflödespåverkande kostnader för optionsprogram på +1,6 MNOK, och blev -26,8 MNOK (-24,0) för perioden. Finanserna är fortsatt under kontroll, likvida medel per den sista september uppgick till 173,2 MNOK. Vi bedömer att nuvarande finansiering räcker för att finansiera verksamheten under 2019, med rådande utvecklingsplan.

Vi har uppdaterat våra projektantaganden och räknar med tidsförskjutning inom melanom och mesoteliom med ett år. Vi risk-justerar ett partneravtal 2020 (tidigare 2019), och att Oncos-102 kan nå marknaden 2023 (tidigare 2022). Förändringarna påverkar vårt fundamentalt motiverade värde som justeras ned till 17 NOK (20). Vi har även gjort en uppdatering av våra två scenarier; Bear och Bull case, där Bear case sänks till 3 NOK (8), och Bull case till 36 NOK (46).

Aktien framstår attraktiv på nuvarande nivåer, men vi ser inga fler betydelsefulla katalysatorer för aktien i år, vilket kan vara en anledning till senaste tidens svaghet. Under H1 2019 förväntas dock ytterligare interimsresultat för Oncos-102 inom melanom (se ovan) och detsamma för TG02 inom kolonrektalcancer. Bolaget indikerar även man hoppas knyta ett forskarsamarbete för TG01.


#3220

Targovax ut av hovedindex.


#3221

Tipper vi ser 7 tallet en stund videre fom i dag


#3222

Da er jeg ferdig med å realisere tap for avskriving på skatten… Har kjøpt tilbake alt​:wink::ok_hand: Trvx kommer… Merk mine ord!


#3223

Husk at dersom du skal realisere tap for skatt, så la det gå noe tid før du kjøper tilbake igjen. Ellers risikerer du at de ikke vil godta tapet.


#3224

Sant, og med Trvx sin omsetning så bør man nok vente en ukes tid med å kjøpe tilbake, som jeg forstår det.


#3225

Ja generelt er det nok greit å vente en uke.


#3226

Jeg ventet 2-3 dager i fjor med Nano, men da var omsetningen flere hundre ggr mer enn i Trvx nå.
Kan jo gå gjennom hvis man kjøper tilbake før, men det spørs.
Googlet litt om det tidligere, skatteetaten m.flere nevner sånne tilfeller.


#3227

Tulleprat! For å si det meget mildt så er dette grovt å overvurere skatteetatens evne til å følge med.

Det er vel fordi det er komplett umulig å følge opp at de har uttalt an man ikke ser på kjøp/salg av samme aksje tett på en annen i tid som ulovlig.
Det er manipulasjon ved å kjøpe/selge sine egne aksjer som formeldt er ulovlig.


#3228

Har ikke gigantisk posisjon men har kjøpt/ solgt litt over tid… mest siste par dager og klart det uten særlig tap… Helt greit omsetning i motsetning til visse andre småaksjer jeg har vært inne i som kun blir robotstyrt…


#3229

Her er jeg enig med @Erna. Folk overvurderer sterkt Skatteetatens evner og ressurser til å følge med på slike ting. Det gjøres stikkprøver, men ikke mer. Mulige unntak er nye ting som bitcoin etc.


#3230

Skjønner ikke helt greia med å realisere et tap i en aksje man så kjøper tilbake igjen med det samme. Da kan men vel heller bare sitte og vente på en evt oppgang med den eksisterende post?
Man får jo skattefradrag for realisert tap, men man jo skatte med samme sats for gevinst.

La oss si at tapet er på 50%, så kjøper man seg inn igjen med ståltro på at aksjen skal doble seg for så å selge seg ut. Resultat = 0. Sitter man i ro, og aksjen dobler seg = Resultat 0

Beklager klønete formulering…


#3231

Hvis man forventer oppgang og realisasjon først i 2019 så er det bedre å få glede av skattekronene selv et års tid.


#3232

Siden vi nærmer oss nytt år, så ser eg jo den. Sitter selv med papirtap i TRVX, kunne solgt noen nå for å utligne gevinst i andre aksjer, men velger å sitte i ro. Krysser bare fingrer for at det ikke går helt til h******* med kursutviklingen… Ser jo meget mørkt ut pt.


#3233

Hvis man tror at aksjen skal opp herfra lønner det seg ikke å realisere tap, for så å kjøpe tilbake.
Grunnen er at skattesatsen for gevinst vil ØKE til neste år. Dermed har man driti seg ut i det lange løp.


#3234

Med tanke på navnet ditt her så overrasker det meg ikke at du tror det!