Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Thin Film Electronics (THIN) 🏷

thin_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff291e0f7a0>

#788

19/11-2018 19:49:04: (THIN) Thin Film Electronics ASA (Thinfilm) appoints Kevin Barber as new CEO


#789

19/11-2018 22:31:35: (THIN) Mandatory notification of trade in Thin Film Electronics ASA


#790

Det går nok mot en stor emisjon i disse dager!

The new CEO from 26 November 2018), received 23,437,432 incentive
subscription rights

deretter 100 gamle aksje gir 1 nye aksje . Ny - pålydende: NOK 11,- (NOK 0.11)


#791

19/11-2018 22:30:26: (THIN) Grant of incentive subscription rights in Thin Film Electronics ASA


#792

06/12-2018 14:00:54: (THIN) Thinfilm Joins NFC Forum Board of Directors


#793

12/12-2018 08:30:04: (THIN) Grant of subscription rights


#794

28/12-2018 11:34:39: (THIN) Financial calendar


#795

Er det noe dette selskapet kan er det å spy ut meldinger om all verdens fjas som IKKE bringer penger til kassa, bortsett fra emisjoner da…

Opsjonsmeldinger er de også flinke på.