Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

THQ Nordic (THQN-B)

thqn-b_st
Investeringer: #<Tag:0x00007ff295787618>

#161

Interessant case, tilfredstiller 3 av kritieriene til babyrage:


kurs > SMA50 > SMA150 > SMA200, men det har vært to topper nylig som er høyere enn nå.

Akkurat nå, så er aksjen i en konsolideringsfase, spørsmålet er om det er duket for større oppgang her? Har de noen flere større spill på gang? Hvordan står det til med gjeld/egenkapital?


#162

De har litt på gang :

“Bolaget hade vid kvartalets utgång 29 projekt under utveckling varav 13 hade utannonserats vid tredje kvartalets utgång.”

Tror Darksiders III, MX vs ATV All Out , Aquanox og Biomutant er noen av de største.

De gjorde nettopp en emisjon på 83kr og fikk inn 598mill :


#163

WTF så svære de var da :stuck_out_tongue:

MCAP på 5,6 mrd, men trades nå til lavere pris enn før emisjonen. :thinking:
P/E hittil i 2017 på 56. Her er det priset inn litt vekst gitt! :smiley:


#164

En rapport om spillbransjen sett fra et investeringsperspektiv, med spesielt fokus på den svenske bransjen.

[http://dataspelsbranschen.se/media/159228/faith.pdf]

Virkelig verdt å lese. THQ nordic omtales flere steder i rapporten. Den omhandler også forhold rundt oppkjøp, beskyttelse av intellectual properties, verdivurdering, sund finansiell rapportering mm. 44 sider vel verdt å lese for dem som er interessert av investering i spillbransjen utover i det korte bildet (les: teknisk analyse)


#165

Yep og Q4 blir på et helt annet nivå enn Q1-Q3. Med tanke på at de har 100+ produkter bare på steam så er det uansett ikke lett å ha oversikten :wink:
Elex og spellforce 3 som er de 2 største releasene i Q4 har solgt 136k og 42k(på 5 dager) på steam. Elex selges også på console.


#166

Ja dette er et bolag som har så mange produkter at jeg ikke følger veldig nøye med. THQN er ikke avhengig av et spill slår til slik som med f.eks.Funcom og Starbreeze og det er en betryggende situasjon å være i for en spill-aksjonær.


#167

#168

#169

MX vs ATV All Out launches world wide March 27th on PS4, Xbox One, and PC.

Battle chasers:Nightwar er foresten på salg og ligger som #12 på GTS :slight_smile:


#170

direkt:

STOCKHOLM (Direkt) Redeye har adderat spelbolaget THQ Nordic till sin Top Picks-Portfölj för 2018. Även Alligator Bioscience har lagts till i portföljen nyligen.

Det framgår av Redeye Tech Report 2018, som publicerades på fredagen.

Top Picks-Portföljen består av aktier som valts ut från Redeyes bevakningsuniversum av teknik- och hälsovårdsbolag. Enligt rapporten adderades THQ Nordic den 21 december 2017 och Alligator Bioscience lades in i portföljen den 30 november.

THQ Nordic väntas lansera fler speltitlar under 2018, skriver Redeye som tror att bolagets ledning kan fortsätta att överträffa de generella förväntningarna.

Vi räknar med att THQ levererar en stark rapport för det fjärde kvartalet 2017 och projektportföljen (pipeline) för 2018 ser mycket lovande ut, skriver Redeye.

Bioteknikbolaget Alligator Bioscience pekas i sin tur ut som ett av de bästa valen i sektorn, enligt rapporten. Samtidigt som Redeye uppmärksammar den osäkerhet som finns i att investera i ett bioteknikbolag i tidig fas, anser analyshuset att marknaden har en för försiktig syn på Alligators potential.

My Taste och Paynova har däremot tagits bort från Top Picks-portföljen.

Portföljen för 2018 innehåller därmed: Alligator Bioscience, Cherry, Elos Medtech, Enea, Genovis, Opus Group, SyntheticMR, THQ Nordic och West International. Redeye har också cirka 20 procent kontanter (cash) i portföljen.

I rapporten pekar Redeye också ut sina fem toppval inom tekniksektorn (tech) separat; THQ Nordic, Cherry, Enea, Opus Group och West International.

Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt


#171

Ja kanskje man får vurdere en post her. Har du aksjer her @alex?


#172

kun en lyttepost, men 60% på den. Fin spillaksje. Det er så mange spillslipp her at jeg ikke har noe behov for å følge noe særlig med.


#173

https://www.thqnordic.com/article/thq-nordic-and-versus-evil-sign-exclusive-distribution-deal-obsidian-entertainments-pillars

For more information, please visit http://www.thqnordic.com


#174

"The new group generated pro forma net sales and Adjusted EBIT for the period April - December 2017 of SEK 2,933 million and SEK 505 million, respectively. "

"FOURTH QUARTER 2017

Net sales increased by 99% to SEK 255.4 m (128.2).
Owned titles represented SEK 208.2 m (94.0), or 82% (73), of net sales.
EBITDA was SEK 156.4 m (60.8), corresponding to an EBITDA margin of 61% (47).
EBIT was SEK 102.0 m (50.6), corresponding to an EBIT margin of 40% (39).
Cash flow from operating activities amounted to SEK 98.6 m (51.3).
Earnings per share (diluted) were SEK 0.93 (0.59).
Nine owned titles and two publishing titles were released in the period.

"


#175

Traff bra med denne

Elendig analyse og feil tankegang

Skulle virkelig ønske jeg klarte å ha det tankesettet.

Markedsverdi er i dag 6,8 mrd SEK. :stuck_out_tongue:


#176

Kul att THQ N tar hand om fysiska releasen av Conan nu :relieved:


#177

på kjøper’n

direkt:

STOCKHOLM (Direkt) THQ Nordic betalar totalt 121 miljoner euro för Koch Media, motsvarande ett värde av aktiekapital om 91,5 miljoner euro.

Av köpeskillingen kommer 66 miljoner euro, motsvarande cirka 658 miljoner kronor, att erläggas genom en första kontant betalning till säljaren vid tillträde i transaktionen och finansieras genom koncernens nuvarande kassa.

16 miljoner euro av köpeskillingen, motsvarande cirka 159 miljoner kronor, kommer att erläggas genom en andra kontant betalning senast den 14 augusti 2018 och finansieras genom befintlig kassa. Lars Wingefors AB garanterar den andra betalningen som totalt uppgår till 16 miljoner euro. Lars Wingefors AB kommer inte erhålla någon ersättning för den lämnade garantin.

9,5 miljoner euro av köpeskillingen, motsvarande cirka 94 miljoner kronor, kommer att erläggas genom utgivande av skuldebrev som avses kvittas mot 987 965 nyemitterade B-aktier i THQ Nordic senast den 15 juni 2018 (Vederlagsaktierna).

Vederlagsaktierna kommer utgöra 1,2 procent av antalet utestående aktier respektive 0,6 procent av antalet röster i THQ Nordic, vid full utspädning. 649 977 Vederlagsaktier kommer att omfattas av en ettårig lock-up och 337,988 Vederlagsaktier kommer att omfattas av en tvåårig lock-up.

Emissionen är bland annat villkorad av godkännande från årsstämman i THQ Nordic. Lars Wingefors AB och Xagonus AB (ett bolag kontrollerat av THQ Nordics finanschef Erik Stenberg) har åtagit sig att rösta för den föreslagna emissionen vid årsstämman. Tillsammans representerar de cirka 55,3 procent av aktierna respektive cirka 71,8 procent av rösterna i THQ Nordic. Lars Wingefors AB har även garanterat leverans av vederlagsaktierna, som totalt uppgår till 9,5 miljoner euro.

Genomförandet av transaktionen förväntas ske senare under onsdagen den 14 februari 2018 och samtliga villkor för slutförande kommer därmed vara uppfyllda. Koch Media kommer konsolideras i THQ Nordics räkenskaper från och med februari 2018.

Koch Media har för närvarande pågående finansieringsåtaganden med flera finansiella institutioner som på förhand har åtagit sig att behålla de nuvarande avtalen efter genomförandet av transaktionen. Efter transaktionens genomförande kommer den nya koncernen att ha rörelsekapitalsfaciliteter uppgående till cirka 800 miljoner kronor.

Efter genomförandet av transaktionen kommer THQ Nordic att utvärdera sin kapitalstruktur och undersöka eventuella lånefinansieringslösningar för att även fortsättningsvis kunna genomföra värdeskapande förvärv.

Den nya koncernens nettoomsättning och justerat rörelseresultat på koncernnivå proforma för perioden april - december 2017 uppgick till 2.933 miljoner kronor respektive 505 miljoner kronor.

Efter genomförandet av transaktionen kommer Koch Media att fortsätta verka som en separat enhet inom THQ Nordic-koncernen. Koncernens fokus kommer att vara att erbjuda THQ Nordics och Koch Medias fullständiga pipeline. Inga omstrukturerings- eller kostnadsbesparingsprogram är planerade.

THQ Nordics styrelse kommer föreslå ett namnbyte inför årsstämman som är planerad till den 16 maj 2018 för att tydligare reflektera den nya koncernstrukturen. Namnen på de två operationella företagen, THQ Nordic och Koch Media, kommer att bestå.

Koch Media har en lång historik av lönsamhet trots förluster som uppkommit från utgivande av några mindre framgångsrika spel. THQ Nordic är övertygat om att utvecklingsstudiorna Deep Silver, som en del av THQ Nordic, kommer att lyckas leverera minst fyra pågående AAA-spelprojekt, inklusive Metro Exodus, samt nästa Volition Studio AAA-release och nästa Dambuster Studio AAA-release, tillsammans med ett antal andra spelutvecklings- och publiceringstitlar, säger Lars Wingefors, vd för THQ Nordic.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt


#178

mye nyhetsalarmer i innboksen min i dag, tar med denne:

direkt:

STOCKHOLM (Direkt) THQ Nordics köp av Koch Media ligger helt i linje med bolagets strategi att göra förvärv som är värdeskapande för aktieägarna.

Det här är en signaturaffär på det. Det är ett stort bolag, det är mycket tillgångar, det är mycket varumärken, det är många affärsområden som redan har en stor etablerad affär, säger THQ Nordics vd och storägare Lars Wingefors till Nyhetsbyrån Direkt.

Koch Media är, med en omsättning på cirka 2,5 miljarder kronor den senaste niomånadersperioden, klart större än THQ Nordic, med en motsvarande omsättning på omkring 0,5 miljarder kronor. Bolaget har tre affärsområden; Games, Partner Publishing och Film.

Det finns många liknelser (med THQ Nordic, reds anm) och potentiella synergier, även om jag i dag har sagt att vi inte omstrukturerar eller drar ned på personal, säger Lars Wingefors och tillägger att eventuella synergier ser han som en framtida uppsida och inget som han har räknat med just nu.

Genom förvärvet av Koch Media skapas ett till affärsben till det börsnoterade företaget THQ Nordic, som kommer att byta namn under våren. Det börsnoterade företaget kommer att bestå av två koncerner; THQ Nordic och Koch Media.

Från Koch Medias utvecklingsstudior Deep Silver väntas leverans av minst fyra pågående AAA-spelprojekt.

När i tiden ligger de releaserna?

En stor del av tillväxten närmsta åren kommer att drivas av släppandet av de fyra stora AAA-produktionerna. Det enda som är kommunicerat avseende releasedatum är

och det kommer under 2018, säger Lars Wingefors.

Metro Exodus

Köpeskillingen för Koch Media på 121 miljoner euro, på skuldfri bas betalas till störst del med THQ Nordics kassa medan knappt 10 miljoner euro av köpeskillingen erläggs genom vederlagsaktier.

Varför köpte ni inte med

större andel

egna aktier?

Det är en förhandling mellan köpare och säljare. Jag tog in 600 miljoner i höstas från våra ägare för att göra förvärv. Normalt sett gör man bättre affärer med pengar på fickan och den här affären tycker jag väl rimmar bra i den tanken, säger Lars Wingefors och tillägger att den tidigare huvudägaren i Koch Media inte har varit aktiv i bolaget på många år och nu drar sig tillbaka.

Vd:n och grundaren av Koch Media, Klemens Kundratitz, får en ganska hög andel aktier i det nya bolaget. Han kvarstår också som vd för Koch Media.

Ser du en risk med den ökade skuldnivån

efter förvärvet

?

Trots att vi har betalt den kassan vi hade i moderbolaget i går kväll har vi en större likvid tillgång nu på morgonen, på 800 miljoner, än vad vi hade i går, säger Lars Wingefors.

Dessutom bedömer han att bolaget har ett stort förtroende hos svenska banker och säger att bolaget utvärderar att ta upp en mindre skuldsättning.

I sammanhanget lyfter han fram att Koch har tjänat pengar i 20 år. De tidigare ägarna har inte plockat ut några pengar och det har inte THQ Nordic gjort heller.

Det (Koch) har en ytterst solid situation, jag känner mig trygg med deras nuvarande och framtida finansiering för att verkställa sin affärsplan, säger han.

Kan det bli aktuellt att ta in ytterligare kapital?

Jag kommenterar inte det, det jag kommenterar är att vi har väl tilltagna marginaler för att driva de båda koncernerna, säger han.

Ska ni t

a det

l

ugnt på förvärvsfronten

nu

?

Vi har en tillväxtagenda, men det är klart att prioritet för mig just nu är att ytterligare lära känna och jobba med Koch Media. Vi är fortfarande en väldigt liten aktör, även med nya Koch, i en väldigt stor global spelmarknad. Jag tycker vi fortfarande är en liten underdog från Värmland.

Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt


#179

Jeg vurderte å øke for en uke siden da den var rundt 90kr. Angrer jo litt nå men er uansett fornøyd med å være 104kr/aksje i pluss :smiley:


#180

ja igjen ser vi at nordiske spill selskaper kjøper noe i overført betydning, slik som funcom, starbreeze,stillfront,next games.dette her minner litt om stillfronts handel der man virkelig slår på stortromma.

jeg er i praksis litt vingeklippet fordi jeg satser hardt på færre case enn før der pcib er største satsing.er kun litt med i denne her.trodde heller ikke oppsiden var veldig stor i thq.så feil kan man ta.strålende rapport.

og koch media driver også mye med film 80 prosent og det er også meget spennende.spill 20 prosent hvis jeg har forstått det riktig.