Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Ultimovacs Fundamentale forhold (ULTI)

Investeringer: #<Tag:0x00007f93b3d96680>

Kanskje,
men det må jo sies at de var usedvanlig heldige de som kjøpte i de 2 dagene (rødt felt) før nyheten kom rett etter 10 i dag.
Er også uenig i at det er en helt vanlig bevegelse for aksjen i forkant, graf viser utvikling siden de gikk på børs.

Så ivrig var inngangen i forkant at kursen kun har gått ned i etterkant…

3 Likes

Er ikke uvanlig dette i illikvide instrument. Det hører liksom med til illikvid microcap investeringer at kursen går både 20% opp og ned, uten at noen får nok volum til å trade på det.

Sånn er det med de små jeg sitter long i. Nava og Observ. slitsomt hvis du kun er opptatt av kursen i dag.

addit: @polygon Jeg satt jo å vurderte om jeg skulle plasser bittelitt i enda en micro for 9 dager siden når du la ut den posteren. Som så veldig interessant ut. helt ville tall, men single arm, så måtte lest meg opp litt først tenkte jeg. Så kunne likegodt vært meg som pushet pris.

2 Likes

Det er jo to stykker her på tråden som sier at de kjøpte denne illikvide aksjen i går. Du kan spørre dem hva som var deres beveggrunn. Neppe innsideinformasjon.

Edit: Tydelig at @Sjakk og jeg er enige. Postet i samme sekund :sweat_smile:

2 Likes

Det spørsmålet som nå diskuteres er om vi har forholdt oss til regelverket for håndtering av innsideinformasjon slik vi skal. Jeg kan garantere at vi har det. Jeg har lagt stor vekt på at vi skal være et selskap alle investorer kan ha tillit til, og jeg tror jeg har lykkes med det. Vi er så etterrettelige og nøyaktige som vi framstår. Det er en av grunnene til at jeg kommenterer på dette forumet; at dere som er her skal få et grunnlag for å vurdere oss som er så likt “de store” som mulig. Dette har med integritet å gjøre. Hvis noen tror at det jeg har skrevet over er bløffing og smartness, er det lite jeg kan gjøre med det annet enn å oppfordre til å følge med oss framover og se hvordan vi oppfører oss.

39 Likes

Meget tillitvekkende at du skriver her @Neladner! Fortsett gjerne med det!! :raised_hands::raised_hands:

4 Likes

@Neladner: Etter å ha

  1. hørt podcasten fra i går
  2. sett børsmelding fra i dag
  3. lest dine kommentarer i denne tråden
    Er jeg herved (små)aksjonær i Ultimovacs.

Gleder meg til fortsettelsen :slight_smile:

4 Likes

-og det var en av de hyggeligste kommentarene jeg har fått.

12 Likes

Jeg sitter her sent fredag kveld og leser kommentarer fra CEO i Ultimovacs. Tankene tar meg tilbake til perioder i PCIB-tråden der spekulasjonene og forargelsen over manglende kommunikasjon har skapt ville tilstander, nærmest konspiratorisk stemning. Hadde det ikke vært for et ørlite knippe skribenter på forumet som oser av dedikasjon til bioteksektoren generelt og PCIB spesielt ville mange hoppet av det lasset for lenge lenge siden, men i dag sitter folk med gode papirgevinster og nekter fortsatt å selge av ren dedikasjon til selskapet (ispedd litt andre grunner). I lys av dette tenker jeg videre at din @Neladner sin avgjørelse om å delta her markerer noe helt nytt for småinvestorer generelt og dette forumet spesielt. Det er ikke bare tillitsvekkende, men lærerikt og faktisk imponerende at du skriver her og jeg håper du vil fortsette med det. For ordens skyld, så er jeg ikke aksjonær pr dags dato, men bruker forumet som endel av min research før evt. inngang, slik jeg gjorde i pcib i sin tid (under et annet nick som jeg aldri kommenterte med). Tror mange har det som meg. God helg. mvh

10 Likes

Takk for at du bekrefter at det har verdi at jeg engasjerer meg. Jeg har sett at mangel på forståelse av teknologi og utviklingsprossesser fører til mye rar spekulasjon og mange misforståelser. Mange av de som skriver her har skaffet seg imponerende innsikt. Gjennom å bidra med oppklaringer og økt forståelse ønsker jeg å gi dere som er engasjerte større respekt og gjennomslag blant småinvestorer. Investormiljøet i Norge har generelt mye mindre erfaring enn i andre land. Økt kompetanse, også blant småinvestorer, her helt nødvendig for sektorens framtid.

41 Likes

Og god helg!

22 Likes

Om denne krefttypen for oss lekfolk, på norsk:

2 Likes

Takk for at du tar deg tiden til å involvere deg direkte her på forumet.

Er det sånn å forstå at mesotheliomastudien er et helt nytt tilskudd i den kliniske porteføljen deres? Jeg kan ikke finne noe særlig info om denne studien å hjemmesiden deres.

Er planen med denne randomiserte fase 2-studien å søke om markedstillatelse basert på primærendepunktet PFS? Det skrev dere ikke noe om i børsmeldingen men jeg spør likevel.

Hvis dette kun er en ren fase 2-studie kan du helt greit se bort fra resten av spørsmålene mine.

Kan du si noe om hvordan PFS er i gjeldende andrelinjebehandling og hvilke studier dere ser på som hovedkonkurrenter?

Gitt at denne studien skal brukes til filing: Har dere gjort noen avtale med Bristol-Myers Squibb om å få bistand til å søke om markedstillatelse eller skal dere ta dere av filingen?

3 Likes

Vi utvikler en generell kreftvaksine. Den gjør at immunsystemet lager T-celler som kan kjenne igjen kreftceller - eller mer presist: T-celler som kan kjenne igjen “noe” som finnes på 85 - 90 % av alle krefttyper, altså ikke pasienter, men type kreft. Det vi utvikler blir på mange måter mer å betrakte som en teknologiplattform. Vi må imidlertid dokumentere effekt og sikkerhet ved bruk i spesifikke typer kreft. Til nå har vi gjort kliniske studier i prostata-, lunge- og føflekkreft. Mesoteliom er derfor den fjerde krefttypen vi gjør kliniske studier i, og ny for oss. Når vi velger hvilke typer kreft vi tester vaksinen i må vi ta to hensyn: Det som rent faglig har best mulighet for å lykkes fordi krefttypen er spesielt godt egnet. For oss er det føflekkreft. Det andre vi må tenke på er hva som er praktisk gjennomførbart (men også har mulighet for å være til nytte for pasientene). Legene som står bak studien mener vaksinen, i kombinasjon med BMS sine medisiner, kan bli en god behandling. Studien har en utforming som kan gi svar på dette, den er randomisert med mange nok pasienter til å gi et svar på effekt og sikkerhet. Om det kalles fase II er ikke så viktig. Hva vi vil bruke resultatene til vil vi diskutere når vi ser dem.

16 Likes

Veldig bra med randomisert, man ser jo bare mer og mer negativ tone på nettet om nye medisiner som ikke kan vise til dette.

2 Likes

Takk for svar. Jeg synes teknologien deres er veldig spennende, og den har en viss logikk over seg i det at dere har valgt epitoper som allerede har vist seg å bli gjenkjent av immunforsvaret i kreftpasienter. Håper på lovende resultater.

Kan du si noe om hvilke ulike typer kreft epitopene dere har valgt ble observert i, ikke medregnet de dere allerede har kliniske studier i?

Hvor lang tid tar det egentlig å utforme en studie etter man har bestemt seg? Jeg har vært av den formening at legemiddelmyndighetene måtte involveres på forhånd, men det virker ikke å være tilfelle her.

Det ble mange spørsmål her, og hvis infoen finnes på Ultimovacs.com må du bare henvise dit. Har ikke kommet meg igjennom all materien enda.

2 Likes

Fra børsmeldingen:
“The necessary approvals from the Norwegian Medicinal Agency and the ethics committee in Norway are in place to initiate the trial.”

1 Like

Jeg tenkte på FDA i denne omgang, i sammenheng med en eventuell bruk av studien til å søke markedsgodkjenning, og tidsbruken rundt planlegging av studien.

1 Like

Å ja. Det tror jeg jo ikke er en aktuell problemstilling med denne studien i første omgang.

1 Like

Det er derfor jeg spør. Kanskje jeg lærer noe om legemiddelutvikling :blush:

Som kjent hadde Ultimovacs et samarbeid gående med PCIB.
Kan Nelander eller andre si noe om årsaken til at Ultimovacs valgte å ikke benytte PCIB sin levering-teknologi for vaksiner.

1 Like