Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Abera Bioscience (ABERA)

Abera Bioscience er et svensk selskap som ble startet som en spin-off fra Xbrane Bioscience for å utvikle deres vaksineteknologi videre. Vaksineplattformen BERA er basert på outer membrane vesicles, og de mener selv de har skapt en vaksineteknologi som kan brukes innenfor både infeksiøse sykdommer og immunonkologi.

En styrke med teknologien er at vaksinen kan tas oralt og nasalt i tillegg til via injeksjoner, alt etter indikasjon og behov.

Hovedprosjektet til selskapet er å ta en pneumokokkvaksine - Ab-01.12 - til klinikk. De er enda i preklinisk fase, men dersom selskapet utvikler produktet til en klinikk ser man antakelig på en stor oppside fra dagens børsverdi (115mSEK)

Markedsstørrelse for pneumokokkvaksiner er rundt 6000 millioner USD i året.

Her er hva selskapet selv sier om BERA-plattformen:


Konkurransebildet:
Kopierer inn @Boykie sin post fra en annen tråd
Vaxcyte har en veldig informativ investorpresentasjon med mye informasjon om pneumokokkvaksiner generelt og deres teknologi:
https://investors.vaxcyte.com/static-files/b8bf9c44-c05c-4219-804a-1889039f175a

Dagens vaksine (prevnar 13) lages ved at man linker ulike pneumokokk kapselpolysakkarider til en protein carrier basert på et modifisert difteritoksin som skal boost immunogeniteten. Prinsippet ligner egentlig litt på TET-plattformen til ultimovacs når jeg tenker meg om. Problemet med dette er at jo flere antigener man linker til protein carrieren jo mer protein carrier i forhold til antigen inneholder vaksinen og dette resulterer i en dårligere immunresponsen for hver enkel serotype. Dette har redusert antall serotyper man kan dekke i
konjugatvaksinen. Vaxcyte sin teknologi muliggjør en bedre linking mellom antigen og proteincarrier slik at man kan bruke mindre protein carrier og beholde gode immunresponser. Dermed kan man øke antall serotyper som man dekker for. Foreløpig planlegger de å utvikle en 24-valent og en >30-valent pneumokokkvaksine.

Abera sin differansiering fra disse konkurrentene er den korte og billige produksjonsprosessen, samt at de mener de har skapt en universal pneumokokkvaksine - gjennom å ta i bruk konserverte antigen, i motsetning til f.eks 13 og 30-valent.


Egne utsagn om konkurrenter


Jeg ser også at jeg bommet da jeg sa at teknologien ikke er validert. Det finnes både godkjente vaksiner og produkter under utvikling med lik - men eldre teknologi. Det anser jeg for å være en grei derisk teknologimessig, @Boykie

Andre varianter:
I tillegg til Ab-01.12, så har selskapet flere prekliniske kandidater under forskning eller i samarbeid med andre:

Tidslinjer
Make no mistake - dette er et tidligfase-selskap med stort potensial. Men på kort sikt ligger verdidriverne i utvikling av kandidatene frem mot klinikk, samt sjansen for utlisensieringer.

Antall aksjer
10 460 209

Cashposisjon
Hentet 24.1mSEK i emisjonen, hadde ca 900K i banken ved nyttår så vidt jeg kan se.

Burn rate
900 000 SEK i kvartalet. Forventes å øke i 2021.

Innehav
De ti største eierne eier 45% av selskapet. Toppledelsen eier og kjøpte i emisjonen.

https://tekinvestor.no/uploads/short-url/zm4Zo8T90EC6R9wLnq3j5IjsEvd.pdf

Dette kan bli en morsom historie å følge. Personlig forventer jeg at kursen øker fremover i takt med utvikling av produktene. Er inne med halvparten nå, og går inn med resten når jeg synes den lander litt etter IPO’en. Forventer neste emisjon mot slutten av året rundt tiden de selekterer sin immunonkologikandidat. Mange oppsider, nedsiden virker å være mindre nå som jeg så at teknologien allerede er validert gjennom godkjente produkter.

Med forbehold om feil, skrevet på 28 minutter.

9 Likes

Intervju/presentasjoner

@Steff1 Den er notert på Spotlight i Sverige.

4 Likes

Hvor får jeg kjøpt denne?:blush:

ABERA BIOSCIENCE: MAGNUS LINDEROTH KÖPT 600.000 AKTIER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Magnus Linderoth har köpt 600.000 stycken aktier i bioteknikbolaget Abera Bioscience. Magnus Linderoth kontrollerar därmed aktier motsvarande 5,7 procent av bolaget.

Det framgår av ett pressmeddelande.

THE SHARES

Name Share (%)
Anders Ericson 8,95 %
Jan-Willem de Gier 8,57 %
Joen Luirink 8,37 %
Torna Kapital AB 6,31 %
Acantor Holding AB 6,31 %
Beijer Venture 5,10 %
Martin Ericson 4,21 %
Peter Nilsson 4,09 %
Mårten Hellberg 3,42 %
Maria Alrikson 3,10 %
Total 58,43 %
Other shareholders (approx 45 people) 41,57 %
Total 100 %

The 10 largest share holders together own 58,43% of the shares. The CEO owns 3,1% of the shares. The board and management of Abera own approx. 20,5% of the company’s share.

55 aksjonærer på notering.

  • tar en liten post på 10,5 tallet, men blir ikke mer om den ikke faller tilbake litt.

Er nok litt gevinstsikring på disse nivåer…
Presentasjonen av selskapet var veldig overbevisende…
Morro å ha noen aksjer videre her… :hugs:

1 Like

Ikke unaturlig at noen av de som tegnet seg i emisjonen eller har vært med lenge tar gevinst.

Kan godt skje at vi ser vi stabiliserer oss i en range mens selgerne får tømt seg. Et annet alternativ er at selgerne er tom denne uka og at vi skyter opp når som helst. Et tredje alternativ er at vi siger nedover til selgerne er fornøyd

Helt enig, derfor har jeg valgt å dele opp inngangen over noe tid.

Market cap er 120mil SEK på 11,5. Det er til nå spyttet inn 100mil i utviklingen av selskapet gjennom ulike finansieringer - så det anser jeg som en grei pris.

1 Like

Kan vi håpe på at den største gevinstsikring en er over på 10 tallet :blush:

Spennende selskap :hugs:

1 Like

kastet meg i dag, 25% + , lykke til videre :slight_smile:

3 Likes

Spennende å ha noen aksjer i denne…
Blir denne priset som andre Norske Biotech selskap, så vil denne fortsatt øke fremover…

1 Like

Tar litt gevinst for å handle mer Bioex. Husk at Abera kun har kandidater i preklinikk, mens de fleste norske selskapene er i fase 2 i klinikk🙂

Hvis de ikke blir solgt :blush:
Men skal ikke legge det som grunn…
Har selv solgt 30% idag…
Sitter med resten… :+1:

AFFÄRSMODELL
Aberas affärsmodell består av två spår, (1) att utveckla vaccinkandidater, baserat på
Bolagets patenterade plattformsteknologi, till sen preklinisk eller tidig klinisk fas för att
därefter licensiera ut kandidaten till större bolag samt (2) licensiera ut användandet av
plattformen inom indikationer som Abera inte fokuserar på.

Genom utveckling av vaccinkandidater baserat på plattformen erhålls evidens och
tilltagande validering för plattformsteknologin. Bolaget ser potential för att BERA
ska vara tillämpbar inom många områden.
Därav har Bolaget för avsikt att licensiera ut plattformsteknologin för utveckling av ickekonkurrerande kandidater mot royalty och förskottsbetalning. Sammantaget ger
affärsmodellen genom egen utveckling av vaccinkandidater samt utlicensiering av
själva plattformsteknologin, enligt styrelsen, möjlighet till flera intäktsströmmar i
framtiden vid uppfyllande av Bolagets målsättningar.

Bolagets målsättning är i första hand att hitta en samarbets- eller licenspartner för
huvudkandidaten Ab-01.12 i samband med att de kliniska studierna inleds. Intresset för
och värdet på Ab-01.12 bedöms, enligt styrelsen, öka i takt med varje utvecklingssteg
och kan således påverka möjligheterna till bidragsfinansiering och tidpunkten för
utlicensiering

3 Likes

ABERA BIOSCIENCE

Abera Bioscience inleder prekliniska onkologistudier med kontraktsforskningsbolag (Finwire)

2021-04-08 10:31

Det nyligen noterade vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience inleder prekliniska onkologistudier hos kontraktsforskningsbolaget Truly Labs, med syftet att utforska bolagets teknologiplattformar och välja spår för framtida utveckling. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det innebär att verksamheten inom terapeutiska vacciner mot cancer, mer specifikt immunonkologi, ökar.

Aberas patenterade plattformsteknologier beskrivs som mångfacetterade, och såväl extern som intern forskning uppges indikera på att de har stor potential inom området.

Planen är att testa flera olika varianter där plattformen används för att förbättra existerande teknologier i syfte att välja ut de mest lovande.

Svenska Truly Labs valde ut då de anses ha kommit med de bästa referenserna från branschkollegor samt har en bred erfarenhet på detta område.

1 Like

Hadde tenkt noen her igjen, men makan til oppgang siste mnd… :blush:

Ørliten validering av plattformen + patenter vil gjøre det. Har sluppet ballen på denne, fint om du tjener litt gryn. 200m er vel fort billig hvis man er litt mer sikre på at teknikologien fungerer.

Obligatorisk:

Profeten vet bare at noe skal mangedobles, han vet dessverre ikke når.

1 Like

Noen her inne som har aksjer i Abera ennå…?
Lavt priset…
Abera satser hardt på universal pneumococcal vaccine… :blush:

1 Like

Abera Bioscience: Uppdaterade data om Covid-19-vaccin baserat på Aberas teknologi visar neutraliserande antikroppar mot deltavariant av viruset

2021-09-09 09:46:05

Som tidigare meddelats har den vaccinplattform som utvecklats av Abera Bioscience AB (“Abera” eller “Bolaget”) använts i ett samarbete mellan forskare på Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, USA) och Vrije Universiteit (Amsterdam, Nederländerna) för att ta fram och testa en ny, nasal vaccinkandidat mot SARS-CoV-2. Nu har tidigare publicerad data kompletterats med ytterligare analyser som visar på att den vaccinkandidaten skyddar mot sjukdom och ger upphov till neutraliserande antikroppar mot både den ursprungliga och delta-varianten av viruset. Vidare visas att förekomsten av virus i såväl näsa som lungor minskar i jämförelse med obehandlade grupper.

Som tidigare kommunicerats har Aberas innovativa vaccinplattform, som gör det möjligt att fästa sjukdomsspecifika antigen till s.k. OMVs (Outer Membrane Vesicles), använts av Johns Hopkins University School of Medicine och Vrije Universiteit Amsterdam för att utveckla en vaccinkandidat mot SARS-CoV-2 som kan administreras nasalt. I studien användes Aberas plattform genom att OMVs dekorerades med SARS-CoV-2 Spike-protein och vaccinet testades i en infektionsmodell i hamster. Den tidigare publicerade pre-printen har nu kompletterats med ytterligare data som visar på att vaccinkandidaten ger upphov till neutraliserande antikroppar mot både den ursprungliga och delta-varianten av viruset samt lokalt skydd i näsans slemhinna. Tidigare data visade på höga antikroppskoncentrationer och sänkta viruskoncentrationer i lungorna vilket resulterade i skydd mot lungpatologi och andra sjukdomssymtom vid infektion med levande SARS-CoV-2-virus.

“Författarna till artikeln framhäver många av de möjligheter som Aberas vaccinplattform har, bl.a. dess mångsidighet då den fungerar som ett plug’n’play-system där en rad olika antigen kan fästas till OMV och snabbt skapa nya vacciner. Exempelvis skulle stora mängder OMVs kunna produceras och lagerhållas för att, vid nya sjukdomsutbrott, snabbt skapa passande vacciner. De framhäver dessutom skalbarhet, stabilitet och att plattformen inte kräver ytterligare adjuvant då OMV fungerar som adjuvant i sig själv. Det är glädjande att fler och fler får upp ögonen för fördelarna med denna teknologi”, säger Maria Alriksson VD på Abera Bioscience.

“Det är få vaccin mot Covid-19 under utveckling som är anpassade till att ges via näsan men intresset kring dessa har ökat de senaste månaderna då man har sett att även fullt vaccinerade kan bära på, och överföra smitta. Det skulle finnas stora vinster med ett vaccin som kan minska förekomsten och tillväxten av virus i näsan för att på så sätt minska smittspridningen. I händelse av att en starkare finansiell partner är intresserad av att ta projektet vidare är vi öppna för att licensiera ut vår plattform. Skulle nya varianter eller sjukdomar uppträda har vi visat att när antigen har identifierats kan Abera på kort tid skapa nya, anpassade vaccinkandidater”, fortsätter Maria Alriksson

1 Like