Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

African Energy Company

Investeringer: #<Tag:0x00007f69ef5b6890>

Er det andre enn meg som har tatt posisjon i AEC? Holder i desse dagar på med boring av ein særdeles spennande brønn utanfor Sør Afrika.

I dag melder selskapet at dei aukar eigendelen av feltet fra 5 til 10 %.

AFRICA ENERGY: ÖKAR ANDEL I BLOCK 11B/12B SYDAFRIKA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Africa Energy har tecknat definitivt avtal om att öka sin intresseandel i Block 11B/12B offshore Sydafrika från 4,9 till 10 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Överenskommelsen innebär att Africa Energy kommer att ta över det indirekta finansiella innehavet som Impact Oil & Gas Limited har, och sedan få en option från Arostyle Investment, som äger 51 procent i Main Street, för att förvärva hela innehavet efter borrningen av Liuperd-1X-brunnen. Efter transaktionen med Impact och nyttjandet av Arostyle-optionen - villkorad flera godkännanden - kommer Africa Energy att direkt äga deltagandeinnehavet i Block 11B/12B, och både Impact och Arostyle kommer att bli “betydande” aktieägare i Africa Energy.

“I väntan på resultaten från Luiperd-1X-brunnen senare i år, har vi kommit överens med Impact och Arostyle om att förenkla och konsolidera Main Streets tioprocentiga andel i Block 11B /12B under Africa Energy”, kommenterar vd Garret Soden.

Africa Energy har för närvarande 49 procent i Main Street, som i sin tur har 10 procent i Block 11B/12B.