Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Andfjord Salmon - størst omsetning idag

Investeringer: #<Tag:0x00007f877aa06550>

Andfjord Salmon hadde størst omsetning idag av alle selskapene på OTC-listen. “Sky’s the limit” :rocket: :rocket: :rocket:

1 Like

Det ser bra ut :wink: :+1:

Når vi kjøper Andfjord Salmon…så kjøper vi ikke Risk/Reward,vi kjøper “Fisk & Reward” :rofl:

:crazy_face::zipper_mouth_face: :no_mouth:

1 Like