Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Anzyz Technologies

Anzyz Technologies kan fra i dag handles gjennom Pareto. Et selskap som pr i dag er priset til 130 millioner kroner fordelt på drøye 9 millioner aksjer. 14kroner aksjen.
De sitter med en unik selvlærende algoritme som er selvlærende, ingen manuell tagging, forstår dialekt, sjargong, slang, skrivefeil, dobbel betydning, alle språk, alle alfabeter osv.

Jeg kan ikke mye om Natural Language Processing (NLP), men ser enorme muligheter for dette selskapet. Noen her inne som har peil?

Ligger mye info om selskapet der ute.
Eksempelvis har de lenge hatt et samarbeid med Sørlandet Sykehus hvor algoritmen brukes opp mot pasientjournaler. Her er den brukt mot allergier (som kan være fatale om de ikke fanges opp) på intensiven hvor den leser pasientjournaler med 92,6% nøyaktighet til sammenligning med leger som har 77% nøyaktighet, og bruker enormt mye lenger tid.
Det globale helsemarkedet for kunstig intelligens er estimert til 28 milliarder USD i 2025.

Mulighetene må være enorme inne flere sektorer. Eksempelvis domstoler, brønnreservoar, sosiale medier etc. Sjekk ut websiden for områder de fokuserer på.

Verden, og ikke Norge, er markedet, og jeg har lagt merke til at de skalerer opp organisasjonen.
De ser for tiden etter ny CEO da nåværende er medgrunder sammen med professor Granmo, som har utviklet algoritmen. Naturlig med nye CEO som kan dette selskapet videre og ut.

Boost.ai i Stavanger ble vel nettopp priset til ca 2 milliarder. Riktignok litt andre tjenester, og med større inntekter, men viser potensialet. For et år siden var vel boost.ai priset til 400 mill.

Her kan det være mulig å komme inn tidlig i et selskap som faktisk har et ferdig produkt, inntekter med enormt utviklingspotensiale, og som ikke er priset spinnvilt på luft og kjærleik.

https://www.anzyz.com/index.html

1 Like

Hvordan er finansene? Ser det tidligere var planlagt en emisjon på 70+ millioner

Kjenner ikke til cashposisjon.

Den ble nok delvis gjennomført da siste del av den fullmakten ble brukt til å hente 13 mill i Mars.
Tror Stensrud og andre rundt tidligere Skagen Fondene tok sin del i den første runden.

Estimerte inntekter på 19 mill i år. Ebita -1,9
Positiv ebita neste år.

Men skal de bygge organisasjon, så dr det ikke umulig at de må hente litt til.

Anzyz ble tatt i handel på Paretos OTC liste i går. Omsatt på 22kr første handelsdag.

1 Like

Hvordan er prisingen av selskapet på kurs 22?
Finnes det noe prospekt fra emisjonen?

Prising ca 200 mill på kurs 22. Drøye 9 mill aksjer. 20 mill på bok pr 1. Juni.
Kan legge ut noen presentasjoner i morgen.

Mye spennende på gang innen flere vertikaler som helse, domstoler, industri, fake news på sosiale media etc.
Pløyer gjennom dokumenter på 10000 vis av sider på timer hvor jurister bruker en dag på noen titalls sider., og finner relaterte dokumenter.

10% mer effektiv en Google BERT! Googles egen maskinlæring for NLP.

2 Likes

Hoy @zappa66
Lovet en presentasjon, men gikk litt i glemmeboken i en travel periode.
Har blitt omsatt store poster nesten daglig på 22kr. Til sammen drøye 1,1 mill aksjer på de 7 dagene den har vært i handel. Snaue 15% av alle aksjer har skiftet hender. Naturlig å tenke at det er gründere/tidlige investorer som selger når det først åpner seg en mulighet. Tipper denne fort sklir mot 30-40kroner når det nå bør nærme seg tomt på 22 kroner.

Legger ved investor pitch fra Februar:
Investor pitch - February 2021.pdf (2,6 MB)

Takk for pitchen. Vet du hvilke forutsetninger som ligger til grunn for salgsprognosene?

Det vet jeg ikke. Det ser ut som de når årets mål ut ifra tall jeg har sett pr 1. juni. Ser på finn.no at de har ansatt en del folk siste måneder i tillegg til at de ser etter ny CEO. Positivt med nyansettelser, og viktig med en CEO som kan ta de videre ut i verden ettersom det er der markedet er.

Vertikalene de opererer innenfor vil ai/nlp ha enorm betydning og inntjening de kommende årene. Spørsmålet er jo da hvor vidt de klarer å ta sin del av kaken i et kompetativt marked. De har muligens den beste teknologien, men de skal nå ut til markedet også.

Ser ikke på oppkjøp som umulighet innen et år eller to. Da tenker jeg et sted mellom 100-150kr.

Omsatt ca 130’ aksjer på 24kr i dag.

1 Like
3 Likes

Er spent på neste nyhetsbrev. Ryktene sier kontrakter med store selskaper. Får de fotfeste i noen av vertikalene de satser mot, og «alle må ha den algoritmen» blir dette rått.
Også spent på om ny ceo er ansatt. Viktig med en med internasjonal forståelse og rekkevidde.

1 Like

Brukes også av Equinor :+1:
Regner med en nyhetsoppdatering i løpet av de neste ukene. De har mye spennende i «pipen», og jeg tror den bykser videre etterhvert som flere proof of concept materialiserer seg :crossed_fingers:

bilde

1 Like

Kult!
AI-based Anti-Terror & Information Warfare

Ser ut som eit spennande selskap.

Har dere vurdert Elop som er på Growth? Dei gjekk på børs med ein rullande betongscanner som nyttar ultralyd, men kjøpte også AI-selskapet Simplifai for å lage software knytta til scanneren.

Simplifai tilbyr mykje av det samme som Boost.ai og Anzyz. Simplifai har mellom anna inngått samarbeidsavtalar med Crayon, Documaster og VAD Technologies. I tillegg landa dei nettopp ein avtale med den nest største børsen i India og melder om nye kontraktar stadig vekk.

Totalpakken Elop og Simplifai er prisa til totalt 423 MNOK per i dag, så det er ikkje snakk om noko blodpris her i alle fall. Kan vera verd ein kikk om dere har interesse for AI.

1 Like

Kjenner til Boost.ai, men ikke Elop/Simplifi.
Sikkert spennende selskap det også! Boost.ai prises vel til ca 2 milliarder. Var priset til 400 mill for 1,5ish år siden :grin:

Kom jammen meg ein ny kontrakt til Simplifai i dag òg:

https://newsweb.oslobors.no/message/543149

No skal ikkje eg spamme ned tråden din med meir off topic news, men ville berre gi eit lite vink.