Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

Apple 2019

Investeringer: #<Tag:0x00007eff10fc0498>

Vurderer å gå inn i Apple nå. Burde man vente enda lenger eller kanskje ikke gå inn i det hele tatt?

A post was merged into an existing topic: Apple Inc