Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Azelio

Investeringer: #<Tag:0x00007f69eeebb0b8>

Starter en tråd om svenske Azelio (tidl. Cleanergy).

Azelio spesialiserer seg på lagring av termisk energi i aluminium til produksjon av elektrisitet og varme ved hjelp av en stirlingmotor. Det er et nisjeselskap som primært har fokus på å skape en stabil fornybar energikilde også når det ikke er sol og vind. Systemet skal kunne produsere strøm i 13 timer til halvparten av prisen til dieselgeneratorer. For mer informasjon se www.azelio.com og informasjon fra Pareto (SE) i 2019: https://www.aktieinvest.se/sites/default/files/pareto_-swedish_selected_small_caps.pdf

Selskapet er notert på Nasdaq First North og hentet nylig 270 mSEK i en rettet emisjon til kurs 22 kr. Dette gir en børsverdi på ca. 2,3 mrd. De har per nå signert Memorandums of Understanding (MoU) for til sammen 348 MW. Største MoU utgjør 120 MW med Biodico, Inc. of California og representerer ca. 9000 enheter. Hver enhet har en kapasitet og pris på 13 KW og 650.000 kr. Dette tilsvarer en verdi av signerte MoU på 17,4 milliarder. En børsverdi på 2,3 milliarder gir med en lav p/e (10) et årsresultat på 230 mSEK. Med en EBIT margin på 15 % tilsvarer dette at kun 9% av MoUs må konverteres til ordre og inntekt for nåværende prising. I tillegg vil det komme inntekter fra service og vedlikehold. I 2020/2021 venter resultater fra verifikasjonsprosjekter, MoU til ordre og oppstart av serieproduksjon.

Noen som har noen tanker om dette selskapet?

4 Likes

Med tanke på at over 1 mrd mennesker er uten tilgang til el-nett, og enda flere uten tilgang til stabile el-kilder, så er ihvertfall markedet enormt. Samtidig har du alle aktører som trenger en back-up løsning i tillegg.

For meg virker det som den enorme fordelen med Azelios produkt er muligheten til å lagre energien, og produsere elektrisiteten når du trenger den (spesielt i døgnets mørke timer). Til forskjell lagrer batterier elektrisitet direkte og har betydelig kortere varighet sammenlignet med 13 timer hos Azelio. Samtidig er jo dette veldig mye mer miljøvennlig sammenlignet med klassiske aggregater!

Det er bevist at produktet fungerer, og nå sertifiseres løsningen av Dnv-gl, og de skal igang med sertifisering (tilsvarende CE i Europe) i USA.

Med triggere som sertifisering, enorme potensielle ordre (les: over 15mrd i MOU) på løpende bånd, og mulig notering på hovedlista på sikt, så er dette en fantastisk mulighet slik jeg ser det.

Noe jeg ikke har oversikt over er direkte konkurrenter og utfordrere. Noen som har det? Tenker da ikke på batteriprodusenter og aggregater. Utviklingen av batterier fremover virker primært å være retter mot bil/transportmidler. Slik som for eksempel Freyr på OTC holder på med.

1 Like

Ekstremt spennende selskap som innehar en teknologi som er høyt etterspurt. Neste milepæl blir verifikasjons resultatene som du nevner ettersom emisjonen nå er gjennomført. Dersom resultatet blir som forventet er det bare å begynne å regne på antall MW i MoUs som er inngått, da kommer man frem til at kursen skal høyt!

2 Likes

Hadde vært interessant og sett en sammenligning med andre alternative løsninger.

CEO nevnte nylig også potensialet i overskuddsvarmen som genereres, blant annet til kjøling.

1 Like

Det er sammenligningen med dieselaggregat som er viktig om jeg ikke tar feil! Det finnes løsninger for lagring over kort tid 3-4 timer og lagring av mer enn 100 MW, men er ikke dette markedet azelio sikter seg innpå.

1 Like

Det er korrekt. Nisjen til Azelio er vel opp til 100MW på sikt, med tilpasningsdyktige (modulære) løsninger som er kostnadseffektive.

De har mottatt forespørsler fra kvalifiserte kunder tilsvarende 3900 MW, tilsvarende potensielle ordre på 170milliarder SEK. Selv om dette kun er potesielle kunder som har tatt kontakt med Azelio, så sier det likevel noe om den enorme interessen.

Kommentar til tidligere innlegg, over 2 mrd mennesker er uten tilgang til stabilt el-nett. Dvs, at de ikke aner ikke om det kommer strøm når de plugger i kontakten. Det er primært prosjektselskap som vil kjøpe Azelio sine produkter og tjenester, for deretter videreselge dette til bedrifter, landsbyer, og andre aktører. Pt. har Azelio et verifiseringsamarbeid med Masdar i Marokko, som råder over en av verdenes størte solcelleparker. Masdar er et statlig selskap, med oppdrag om å omgjøre over 50% av Marokkos energiforbruk til fornybart innen 2030.

1 Like

Kort oppdatering etter presentasjon og Q&A med Carnegie 14.09.2020. MoU omfatter nå til sammen 375 MW. Det spesifiseres at MoU’s tilsvarer 1,5 bn euro. CEO forteller at flere potensielle kunder (MoU) som blant annet Alec Energy (Dubai), Trimark (USA), Vogt (Chile), Citrus (Mexico) allerede har startet å reklamere for Azelio sine løsninger. På spørsmål om sertifiseringsprosessen, sier CEO at dette er i rute (2020), men presiserer at Azelio vet at løsningen og produktet fungerer. Start av kommersiell installasjon på 50 KW og forbredelser for volumproduksjon i Q4 2020. Forventer volumleveranser innen 2021.

2 Likes

For de som er interessert i en kort innføring i selskapet, så er CEO sin presentasjon fra 02.09.2020 med Q&A tilgjengelig her: https://tv.streamfabriken.com/2020-09-02-azelio

Flott om flere vil dele sine synspunkter om dette selskapet. Har selv en lyttepost.

1 Like