Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Bankoverføring til besvær

Investeringer: #<Tag:0x00007f877d926ce0>

jAVEL…DA BEGYNNER JEG Å FATTE LITT MISTANKE,-OVERFØRINGEN SKULLE HA VÆRT PÅ PLASS NÅ?!

:man_facepalming:

1 Like

ok,-Nordnet svarte nå,-aksjene gidder de ikke å “loggføre” inne på kontoen min,-så de synes ikke…

men da må jeg igjen ta kontakt med DnB,-j*vla kontorrotter!

:man_facepalming:

1 Like