Diskusjon Triggere Porteføljer

Betaling av belåningsrenter Nordnet.

<%- if @topic_view.topic.tags.present? %>
<%= t 'js.tagging.tags' %>: <%- @topic_view.topic.tags.each do |t| %> <%= t %> <%- end %>
<% end %>

Hei, dumt spørsmål her. Har begynt med en lav sum med belåning for første gang, hos nordnet.

Forstår det slik at rentene skal betales den første hver måned, så har prøvd å overføre en liten sum kontanter til den belpnte kontoen, slik at de kan trekke rentebeløpet automatisk.

Men hver gang jeg setter over feks 200kr fra zero-konto, så trekker de det automatisk av som avdrag istedenfor, og pengene er ikke lengre tilgjengelige for rentebetaling.

Langt spørsmål kort, er det noe jeg misforstår i forhold til betaling av rentene her?

Sendt melding til Nordnet, men de har enda ikke greid å svare…

1 Like

kontoen din står i minus, samme som en overtrukket bankkonto, pengene vil gå til å dekke minus på konto

2 Likes

Ok, så jeg trenger ikke betjene rentebeløpet hver måned, bare stille nok sikkerhet slik at aksjer ikke blir tvangssolgt?

Takk for svar:)

Det er vel riktig? Jeg antar rentene trekkes av den samme kredittkontoen. Alle innbetalinger vil da være tilbakebetaling av lån +påløpte renter.

Korrekt, rentebeløpet trekkes fra kontoen så du vil se minuset øker litt hver måned.

1 Like

Ok, da forstår jeg poenget.
Takk alle sammen!

2 Likes