Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

ChromoGenics AB

Investeringer: #<Tag:0x00007f69e75365d0>

Grønn investering :slight_smile:

OHS, positiv volumbalanse og stigende rsi-kurve. Bra momentum nå! :rocket: :rocket: